szubtropikus szinonimái

melléknév
 • szubtrópusi

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

villamos I.

melléknév
 • elektromos, elektrikus (régies)
 • ingerült, feszült, izgatott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a szubtropikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

színpompa

főnév
 • színesség, tarkaság, színgazdagság, színorgia (választékos)
 • gazdagság, változatosság, sokféleség

sportol

ige
 • tréningezik, edz, tornázik, mozog
 • sportot űz

sírbolt

főnév
 • sírkamra, sziklasír, kripta, sírcsarnok, sírhely, sír, cinterem (régies), temetkezési hely

remélhetőleg

határozószó
 • bizonyára, valószínűleg, feltehetőleg, előreláthatólag, alighanem

szorító

főnév
 • csíptető, fogó, klamni (szaknyelvi)
 • heveder
 • ring (szaknyelvi), aréna
 • porond

tébolyodott

melléknév, főnév
 • tébolyult, elmebajos, őrült, elmekárosodott, eszelős, gyengeelméjű, háborodott, megzavarodott, meghibbant, esztelen, eszeveszett, hülye, idióta, dilis, ütődött (bizalmas), bogaras, félcédulás, tökéletlen

pimaszkodik

ige
 • szemtelenkedik, arcátlankodik, pofátlankodik

pemzli

főnév
 • ecset, pamacs

megszikkad

ige
 • megszárad, kiszárad, megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad, megszivalkodik (tájnyelvi)

portré

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

telik

ige
 • tele lesz, töltődik, megtelik, től (tájnyelvi)
 • hízik, gömbölyödik, dagad, dalmahodik (tájnyelvi), vastagodik, testesedik
 • (idő): múlik, jár, siet, repül, elszáll, elröppen, kereg-forog (tájnyelvi), halad, haladózik
 • jut (valamire), kerül, megengedheti magának, módjában van, kitelik (valamiből), futja

továbbít

ige
 • továbbad, átad, odaad, passzol (bizalmas), továbbpasszol (bizalmas)
 • elküld, közvetít, kézbesít, expediál (szaknyelvi)
 • (árut): szállít, fuvaroz

hódol

ige
 • megalázkodik, engedelmeskedik, szolgál, térdre esik, aláveti magát (valakinek), arcra borul (valaki előtt)
 • tisztel, respektál, méltányol, csodál, bálványoz, ad, leborul (valaki előtt), meghajol (valaki előtt), tiszteleg
 • (szokásnak, szenvedélynek) enged, teret ad, szabad folyást enged

zengzet

főnév
 • (régies): zengés, szép hangzás, hangzat (régies)
 • zene, zenélés
 • dallam
 • (régies): költemény, dal, ének
 • szózat

változékony

melléknév
 • ingatag, ingadozó, labilis, változó, bizonytalan, állhatatlan, kiszámíthatatlan, forgandó, kialakulatlan, átmeneti, határozatlan
 • szeszélyes, szélsőséges, csapongó, raplis (bizalmas)
 • csélcsap

szúnyog

főnév
 • moszkitó, muska (tájnyelvi), musla (tájnyelvi)

szimpatikus

melléknév
 • rokonszenves, megnyerő, szeretetre méltó, vonzó, bájos, elbájoló, megejtő

tapintás

főnév
 • érintés, érzékelés, tapasztalás, palpáció (szaknyelvi)
 • fogás

vakvarjú

főnév
 • bakcsó

tagad

ige
 • negál (választékos), elutasít, ellenez, tiltakozik, meghazudtol, cáfol, kétségbe von

súlyosbít

ige
 • ront, súlyosít, súlyosabbá tesz, növel, nehezít, szigorít, túloz, felnagyít, fokoz, tetéz, felfúj, elmérgesít, kiterjeszt, komplikál

tartam

főnév
 • intervallum, periódus, időköz, szakasz

valótlan

melléknév
 • hamis, hazug, ál-, fals, igaztalan, igazságtól eltérő, igazsággal ellenkező
 • helytelen, téves, alaptalan, félrevezető
 • koholt, kitalált, költött, fiktív, kiagyalt, kieszelt, kifundált