fólia szinonimái

főnév
 • lemez
 • ezüstpapír, sztaniol
 • (szaknyelvi): gyógynövénylevél

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

genealógia

főnév
 • származástan
 • családfa, leszármazási rend

feltámaszt, föltámas

ige
 • megtámaszt, alátámaszt, aládúcol, felpolcol, felpockol (tájnyelvi), feltombol (tájnyelvi)
 • életre kelt, megelevenít, újjáéleszt, feléleszt, életre támaszt (régies)
 • felelevenít, felébreszt, felpezsdít, újrakezd
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fólia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fénytan

főnév
 • optika

extraprofit

főnév
 • többletjövedelem, különprofit, többletnyereség

érzékenység

főnév
 • fogékonyság, szenzibilitás (szaknyelvi), hajlamosság, inklináció (szaknyelvi)
 • sérülékenység, szuszceptibilitás (szaknyelvi), izgékonyság
 • sértődékenység, érzékenykedés

elnyer

ige
 • megkap, elér, kivív, meghódít, hatalmába kerít, birtokba vesz, magáévá tesz, megszerez, kiérdemel, megnyer, (díjat) elvisz(valamitől)

flanel

főnév
 • parget (régies), barhent (régies)

gépház

főnév
 • gépterem, gépház, gépcsarnok, centrálé (szaknyelvi)
 • motorház

ódivatú

melléknév
 • divatjamúlt, ómódi, ódon, avult, régimódi, régies, hajdani, régi vágású, azelőtti, idejétmúlt, elavult, elévült, túlhaladott, ósdi, avítt, maradi, özönvíz előtti, kivénhedt

egoista

melléknév
 • önző, irigy, önös, egocentrikus, éncentrikus, énközpontú, önhitt, öntelt, beképzelt, hiú, elbizakodott

drapéria

főnév
 • díszfüggöny, falfüggöny, függöny

átsiklik

ige
 • átsuhan, keresztülsiklik, átszáguld, áthalad, végighalad, átjut
 • elkerüli a figyelmét, figyelmen kívül hagy, átugrik, mellőz, kihagy
 • áttér (más témára)
 • elnéz, megbocsát, szemet huny

ejtőernyős

főnév
 • deszantos (szaknyelvi), ejés (szleng)

gondozott

melléknév
 • ápolt, rendes, rendezett, rendben tartott, takaros, tiszta, nett (bizalmas), jó karban levő

hajcsizik

ige
 • (bizalmas): alszik, hajcsikál, csucsukál (bizalmas), csicsikál (bizalmas), tentél (bizalmas)

kacérkodik

ige
 • kokettál, flörtöl, enyeleg, édeleg, incselkedik, kelleti magát, játszik, cicázik, huncutkodik, hamiskodik, dévajkodik, pajzánkodik, bujálkodik (régies)

hozzátartozó

főnév
 • családtag, rokon, retyerutya (tájnyelvi)

folyamodvány

főnév
 • kérvény, pályázat, kérelem, beadvány, petíció, kérelmezés, igénylés, instancia (régies)

fennkölt

melléknév
 • emelkedett, fenséges, magasztos, magasröptű, méltóságteljes, szublimis (választékos), szárnyaló, fennszárnyaló (régies), patetikus, felemelő, választékos, ünnepélyes
 • (régies): öntudatos, büszke

fürdő

főnév
 • víz, mosdóvíz, csurka (tájnyelvi)
 • gyógyvíz
 • borvíz (tájnyelvi)
 • fürdés, mosdás
 • csurika (tájnyelvi), bája (tájnyelvi)
 • uszoda, strand
 • fürdőhely, gyógyhely, szanatórium
 • fürdőszoba, fürdőhelyiség, mosdó
 • (szaknyelvi): áztató

honol

ige
 • lakik, él
 • van (valahol), tartózkodik, tanyázik, állomásozik

fotóz

ige
 • fényképez, filmez, fotografál

fajlagos

melléknév
 • jellemző, specifikus, sajátlagos (régies), fajszerű (régies)

garázs

főnév
 • gépkocsitároló
 • kocsicsarnok, kocsiszín, gépszín

hozzáfog

ige
 • kezd, megkezd, hozzákezd, nekikezd, nekiesik, hozzálát, belefog, nekiveselkedik, nekifohászkodik, rátér, nekidől (tájnyelvi), nekifeszül, belekap, kukálódik (tájnyelvi)