jelzőtábla szinonimái

főnév
 • KRESZ-tábla, indikátor (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tárgyas

melléknév
 • határozott, tranzitív (szaknyelvi)(szaknyelvi)

gyaloghintó

főnév
 • hordszék, vivőszék, baráthintó, saroglya, lektika (régies), palankin (idegen), riksa (idegen), kólya (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jelzőtábla szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

hibapont

főnév
 • büntetőpont, hiba, fault (szaknyelvi), büntető

háziszőttes

főnév
 • asszonyszőttes (tájnyelvi)

gyertyaszentelő

főnév
 • Boldogasszony ünnepe, Mária tisztulása

játékos I.

melléknév
 • szertelen, csintalan, rakoncátlan, eleven, virgonc, ugribugri, bohó, huncut, mókás, tréfás, pajkos
 • könnyed, derűs, játszi, vidám
 • (régies): cinkos, álnok, alakos, szemfényvesztő

kel1

ige
 • felkel, felserken (régies), virrad (valamire), lábad (régies)
 • feljön (égitest)
 • (növény): hajt, kihajt, sarjal, sarjad, kibújik
 • (régies): támad, keletkezik, kezdődik
 • íródik, létrejön
 • fogy, elkel, kereslete van
 • (tészta): dagad, duzzad

spirituális

főnév
 • lelkivezető, lelkiatya

fontos

melléknév
 • alapvető, elemi, jelentős, jelentékeny, jelentőségteljes, lényeges, lényegbevágó, lényegi, meghatározó, hangsúlyos, nyomatékos, nagy fontosságú, létfontosságú, főbenjáró, nagymérvű, nagysúlyú, számba veendő, mértékadó, mérvadó, döntő, sokatmondó, kiemelkedő, kimagasló, elsődleges, nagy horderejű, figyelemre méltó, említésre méltó, nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, szükséges, életbe vágó
 • számottevő, nagy, komoly, súlyos, nyomós Sz: nagy súllyal esik latba; sokat nyom a latban
 • híres, előkelő, rangos, kitűnő, közismert, tekintélyes, befolyásos, nevezetes, neves, hírneves, illusztris
 • (régies): fontoskodó, nagyképű

fizikus

főnév
 • (régies): orvos

egyetlen II.

melléknév
 • (megszólításként): drágám, drágaságom, édesem, mindenem, napsugaram, virágom

furkósbot

főnév
 • furkó, fütykös, husáng, dorong, bunkó, bunkósbot, nagybot, fustély (régies), gerundium (régies, tréfás), csáfirta (tájnyelvi), lazsnak (tájnyelvi)

képzés

főnév
 • formálás, alakítás
 • oktatás, nevelés, tanítás
 • betanítás, idomítás, gyakorlat, edzés, tréning

kiirt

ige
 • kigyomlál, kiszakít, kitép, kivág, kimetsz, kiöl, kiveszt, letarol, kipusztít, megszüntet, eltöröl, felszámol, exterminál (idegen)
 • eltávolít
 • leöldös, lemészárol, megsemmisít
 • elfojt, kitöröl

levéltárca

főnév
 • pénztárca, irattárca, bankótárca, briftasni (bizalmas), brifkó (szleng)

kövez

ige
 • burkol, kirak (kővel)
 • megdobál (kővel)

jóakaró II.

főnév
 • pártfogó, támogató, jótevő, védnök, patrónus (régies), szimpatizáns (idegen), szponzor, barát, protektor (régies)

irigykedik

ige
 • irigyel, rossz szemmel néz, sajnál (valakitől valamit), irigykezik (tájnyelvi), ácsánkodik (tájnyelvi), elsárgul az irigységtől

karácsonyeste

főnév
 • szenteste, bővedest (tájnyelvi), bővedeste (tájnyelvi)

körös-körül

határozószó
 • mindenütt, mindenfelé, minden oldalon, körben, karikában, kernyesten (tájnyelvi), körödes-körül (tájnyelvi)

jövevény

főnév
 • idegen, vándor, bevándorló, külföldi, utas, utazó, vendég, peregrinus (régies), jövemény (tájnyelvi)
 • újszülött

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

katedra

főnév
 • emelvény, dobogó, pulpitus
 • szószék
 • (szaknyelvi): tanszék

köves

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)