köves szinonimái

melléknév
 • kavicsos, sziklás, kövezett, kövecseges (tájnyelvi)
 • kövezett
 • ékköves, drágaköves
 • kövecses (gyümölcs)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megbámul

ige
 • megcsodál, rábámészkodik, megnéz, csodájára jár Sz: úgy néz, mintha én volnék a szarvas csoda; néz, mint borjú az új kapura

instruál

ige
 • tanít, oktat, képez, fejleszt, palléroz (választékos), tökéletesít, mível
 • tájékoztat, utasít, irányít, rendelkezik, rendez
 • (régies): (gazdaságot) felszerel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a köves szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

korlátozás

főnév
 • akadályozás, fékezés, gátolás
 • mérsékelés, csökkentés, megszorítás, szabályozás, megnyirbálás, limit (idegen), restrikció (szaknyelvi), redukció

kicsoda

névmás
 • ki, kifene (tájnyelvi)

készpénz

főnév
 • pénz, mobil tőke, mozgótőke, aktíva (idegen), guba, dohány, kápé (bizalmas), pénzmag, zsozsó (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), mani (szleng), báresz (szleng), steksz (szleng)

jellemzés

főnév
 • jellemábrázolás, jellemrajz, leírás, bemutatás, jellemfestés, emberábrázolás
 • minősítés, vélemény, káderezés (bizalmas)

köpeny

főnév
 • köpönyeg, felsőkabát, felöltő, lebernyeg, körgallér, pelerin, vállravető, palást, tóga (régies), plundra (régies), malaclopó (tréfás), mantil (régies), ebenlógó (tájnyelvi), kacagány (régies)
 • (szaknyelvi): gumiabroncs, autógumiburok, autógumi
 • köntös

lassan

határozószó
 • lépésről lépésre, lépésben, apránként, fokozatosan
 • nehézkesen, ráérősen, kényelmesen, csigalassúsággal, húzódozva, kelletlenül, vontatottan, lantatva (tájnyelvi), rákjártával (tájnyelvi), imígy-amúgy (tájnyelvi)
 • halkan, csendesen, csöndben, óvatosan, leptiben (tájnyelvi), félhámistrángon (tájnyelvi)
 • largo (szaknyelvi), lento (szaknyelvi)

tiszta II.

határozószó
 • teljesen, egészen, teljes egészében

hörghurut

főnév
 • bronchitis (idegen, szaknyelvi), légcsőhurut

holdvilág

főnév
 • holdfény, holdsugár, visszfény
 • hold
 • (tréfás): kopaszság

felfázik, fölfázik

ige
 • meghűl, megfázik

ifjúmunkás

főnév
 • ipari tanuló, inas, ifi (régies)(régies)

leenged

ige
 • leereszt, lebocsát, lezsilipel, lehúz (zászlót), bevon
 • letol
 • (hajat): kienged, leereszt, leboncol (tájnyelvi)
 • (árat): mérsékel, csökkent

liter

főnév
 • lityi (tréfás), kőművesdeci (tréfás)

árt1

ige
 • kárt okoz, kárt csinál, kárt tesz, rosszat tesz, rongál, kárára van (valakinek, valaminek), ártalmára van (valakinek, valaminek), bánt, bántalmaz, bajt okoz, bajt csinál, megkárosít, ártogat (tájnyelvi)

nád

főnév
 • bognárnád, fedőnád, lengenád
 • nádas
 • gyékény, káka, sás
 • (jelzőként): nádfonatú, vessző, fonott

megrendül

ige
 • megrázkódik, megmozdul, meginog, megdől, megtántorodik, zökken, döccen
 • meghatódik, elérzékenyül
 • összerezzen, megdöbben, megijed, megrémül, megtorpan, visszariad, megdermed, összeroppan, összeomlik, tönkremegy

következetlen

melléknév
 • inkonzekvens, ingadozó, tétovázó, bizonytalan, határozatlan, ésszerűtlen, illogikus, logikátlan, követhetetlen, értelmetlen, kiszámíthatatlan, megbízhatatlan, szeszélyes, állhatatlan, szétfolyó, széteső, hanyatlan (tájnyelvi) Sz: nem jár egy vágásban a kereke

kopó

főnév
 • vadászkutya, vadászeb, vizsla
 • véreb
 • rendőrkopó, detektív, nyomozó, fogdmeg, rendőr, hekus (szleng)

küldöttség

főnév
 • delegáció, deputáció (idegen), követség, bizottság, misszió

megnéz

ige
 • megszemlél, megtekint, rátekint, pillantást vet, ráemeli a tekintetét, megbámul, szemügyre vesz, végigmustrál, szemrevételez, végigmér, fixíroz (bizalmas), mustrálgat, megszemel (tájnyelvi)
 • végignéz
 • kiolvas, leolvas, kikeres (valahonnan), meggyőződik
 • megvizsgál, megfigyel, megvizitál (tájnyelvi), tanulmányoz
 • meglátogat, vizitál
 • (tényállást): megfontol, megvizsgál, kivizsgál, fontolóra vesz

közjog

főnév
 • államjog

kifest

ige
 • kimázol, kiszínez, kimeszel, bepiktoroz (tájnyelvi)
 • (arcot): kikészít, sminkel, bemeszel (tájnyelvi), kendőz (régies)

lakás

főnév
 • lakóhely, otthon, hajlék, bérlemény, kégli (szleng), keglevics (szleng)
 • szállás, menedék, lak, tanya, zug, kvártély (tájnyelvi), fészek (bizalmas), odú (szleng), lyuk (bizalmas)

megrajzol

ige
 • lefest, megfest, lerajzol, ábrázol, szemléltet, megmintáz, felvázol, leskiccel
 • leír, érzékeltet, ecsetel, bemutat, megmutat, megvilágít, kifejez, körülír