jóakaró I. szinonimái

melléknév
 • jóakaratú, jóindulatú, jó szándékú, szíves, kegyes (régies), baráti, benevolens (régies), irgalmas, kegyelmes

jóakaró II. szinonimái

főnév
 • pártfogó, támogató, jótevő, védnök, patrónus (régies), szimpatizáns (idegen), szponzor, barát, protektor (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

betapaszt

ige
 • betöm, befed
 • beragaszt
 • (szájat, fület): befog

adat

főnév
 • adalék, tény, értesülés, információ, bizonyíték
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jóakaró szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ismert

melléknév
 • ismerős, elterjedt, általános, köztudomású, köztudott, közismert, közhírű, közszájon forgó, tudvalévő, ismeretes, nyilvánvaló, publikus, elfogadott, hagyományos, használt
 • nevezetes, jelentős, nagyhírű, neves, prominens (idegen), nagynevű, hírneves, híres, tekintélyes
 • hírhedt (régies), cégéres (pejoratív), címeres (pejoratív)

hideg II.

főnév
 • fagy, cidri, zimankó, csikor (tájnyelvi)
 • kamra, spájz, hűtő, frizsider, jég
 • (szleng): börtön, fogház, kaptár (szleng), kóter, sitt (szleng), jég (szleng)
 • fázás, reszketés, borzongás, remegés, vacogás, didergés, lúdbőrözés, fagyoskodás
 • (régies): hideglelés

háztömb

főnév
 • épülettömb, lakótömb, házcsoport, blokk

gyógyászat

főnév
 • gyógykezelés, orvostudomány, terapeutika (szaknyelvi)

javában

határozószó
 • nagymértékben
 • nagyban, erősen, ugyancsak, istenigazában, jócskán

kelet2

főnév
 • keltezés, dátum

sportember

főnév
 • sportoló, versenyző
 • sportbarát, sportrajongó

fordítva

határozószó
 • ellenkezőleg, másképpen, fordítottan, visszafelé, ellenkező irányban, ellentétesen
 • megfordítva
 • helytelenül, balul, visszájára, visszájáról, fonákul

flegma II.

melléknév
 • (bizalmas): flegmatikus, nemtörődöm, közönyös, közömbös, rezignált, fásult, apatikus, érzéketlen, blazírt

egyféle

melléknév
 • egyfajta, egynemű, hasonló, egyforma, azonos, ugyanolyan, azonegy (régies), homogén, uniformis
 • bizonyos, valamilyen, valamifajta, valamiféle

futam

főnév
 • (régies): futás, szaladás, roham, iram
 • nekifutás, szökellés
 • versenyrész
 • versenyszám, verseny, (lovaknál) derbi
 • (szaknyelvi): tiráda, passzázs

kerámia

főnév
 • fajansz (idegen), majolika (idegen), agyagáru, fazekasáru, mázas cserép, cserép (tájnyelvi)
 • agyagipar, agyagművesség, fazekasság, fazekasmesterség, keramika

kijelent

ige
 • kimond, állít, megállapít, leszögez, előáll (valamivel), közöl, bejelent, kinyilvánít, tudomására hoz, megmond, tudat
 • kinyilatkoztat, enunciál (idegen), deklarál, nyilatkozik, manifesztál (idegen), proklamál (idegen)

levesestányér

főnév
 • mélytányér

közbecsülés

főnév
 • közmegbecsülés, dicsőség, köztisztelet, nimbusz, reputáció (idegen), renomé (bizalmas)

jóformán

határozószó
 • szinte, úgyszólván, tulajdonképpen, voltaképpen, szépszerével, valójában, gyakorlatilag, lényegében, jószerével
 • jobbára, nagyobbrészt, nagyrészt

irodaház

főnév
 • irodaépület

karantén

főnév
 • vesztegzár, zárlat
 • elkülönítő
 • (szleng): alapkiképzés, keltető (szleng)

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

juhász

főnév
 • juhpásztor, birkapásztor, ihász (tájnyelvi), baromőr (tájnyelvi), bacsó (tájnyelvi), bacsa (régies), csobán (tájnyelvi), pakulár (tájnyelvi), purzás (régies), bács (tájnyelvi)

hisz

ige
 • (igaznak) elfogad, igaznak tart
 • hitelt ad (valaminek)
 • vél, gondol, gyanít, feltételez, tart, arányoz (tájnyelvi)
 • vélekedik
 • bizakodik, reménykedik, bízik, remél

katonaköteles

főnév, melléknév
 • sorköteles, hadköteles

következetes

melléknév
 • konzekvens, elvhű, határozott, logikus, kitartó, céltudatos, ésszerű, állhatatos