háziszőttes szinonimái

főnév
 • asszonyszőttes (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

túros

melléknév
 • sebes, kisebesedett, sebhelyes
 • gennyes, eves (régies)
 • feltört

lelkület

főnév
 • érzület, temperamentum, jellem, lelkialkat, pszichikum, érzésvilág, belvilág (régies), lelkivilág, lelkűség (régies), mentalitás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a háziszőttes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hanyatlik

ige
 • dől, roskad, alél (választékos), bicsaklik, (nap) leáldozik (választékos), apad, esik, süllyed, fogy, csökken, alászáll, zuhan, bukik, megcsappan, fogyatkozik, lekókad, hervadozik, lekonyul, billen
 • romlik, tönkremegy, visszaesik, visszafejlődik, gyengül, devalválódik (szaknyelvi), degenerálódik (szaknyelvi), regrediál (szaknyelvi)

gazdasszony

főnév
 • háziasszony, családanya
 • kulcsárné (régies), házvezetőnő

futam

főnév
 • (régies): futás, szaladás, roham, iram
 • nekifutás, szökellés
 • versenyrész
 • versenyszám, verseny, (lovaknál) derbi
 • (szaknyelvi): tiráda, passzázs

félrehúzódik

ige
 • visszavonul, félrevonul, elvonul, félreáll, arrébb megy, odébb megy, odább áll, odébb vonul, távol tartja magát, háttérben marad

hatékony

melléknév
 • hatásos, hathatós, eredményes, hasznos, célravezető, efficiens (szaknyelvi), gyümölcsöző

hozzákezd

ige
 • hozzáfog, hozzálát, nekigyürkőzik, nekiesik, nekifog, nekiáll, belefog, belekezd, nekirugaszkodik, nekiül, nekiveselkedik, belekap, nekilát

pszichoanalízis

főnév
 • mélylélektan, lélekelemzés, analízis

esküvő

főnév
 • házasságkötés, menyegző, nász, egybekelés, frigykötés, összekelés, lakodalom, lagzi, hit (régies), hitlés (tájnyelvi)

erélyes

melléknév
 • energikus, határozott, szigorú, kemény, katonás, erőskezű, keménykezű, vaskezű, kitartó, szilárd, állhatatos, férfias, drákói, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellentmondást nem tűrő, parancsoló, tetterős, dinamikus, hathatós, ellenállhatatlan

cécó

főnév
 • (bizalmas): mulatozás, mulatság, muri (bizalmas), buli (bizalmas)
 • hűhó, cirkusz, felfordulás, civakodás, botrány, hajcihő (bizalmas), hercehurca (bizalmas), balhé (szleng), vakparádé (tájnyelvi), felhajtás, kalamajka, csinnadratta

faiskola

főnév
 • csemetekert, csemeteiskola, csemetés (bizalmas), növényiskola, nevendékház (régies), fanövelde (régies), pepinéria (idegen)

huzavona

főnév
 • halogatás, húzás-halasztás, tologatás, késedelem, tétovázás, habozás, hezitálás, teketória, gatyázás (bizalmas), ingadozás
 • hercehurca, szócséplés, bürokrácia, körülményeskedés
 • széthúzás, civódás, nézeteltérés, súrlódás, összetűzés

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

konzervatív

melléknév, főnév
 • haladásellenes, maradi, ódivatú, régimódi
 • hagyománytisztelő

kétféle

melléknév
 • kétfajta, különböző, felemás, alternatív (idegen)

háztulajdonos

főnév
 • házbirtokos (régies), háziúr, házigazda

hangrezgés

főnév
 • hangvibrálás
 • hanglebegés (szaknyelvi)

hívatlan

melléknév
 • tolakodó, kéretlen, betolakodó, fogadatlan, spontán, önkéntes
 • váratlan
 • illetéktelen, elutasított, visszautasított, elfogadatlan

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

hentesáru

főnév
 • húsáru, húsféle, hús

gerincoszlop

főnév
 • hátgerinc, gerinc, gernye (tájnyelvi), geréb (tájnyelvi)

hónap

főnév
 • hó, holdhónap (szaknyelvi)

készpénz

főnév
 • pénz, mobil tőke, mozgótőke, aktíva (idegen), guba, dohány, kápé (bizalmas), pénzmag, zsozsó (szleng), lé (szleng), lóvé (szleng), mani (szleng), báresz (szleng), steksz (szleng)