földi I. szinonimái

melléknév
 • földlakó, evilági, terresztrikus (szaknyelvi), földünkhöz tartozó(idegen)
 • alacsony (növény), kúszó, földben termő
 • tapasztalható, átélhető, elérhető, reális
 • prózai, anyagias, fizikai, banális, köznapi, közönséges, földhözragadt
 • mulandó (élet), világi

földi II. szinonimái

főnév
 • honfitárs, hazámfia, atyafi (régies), barát, koma (tájnyelvi), szomszéd

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

cincér

főnév
 • hőscincér

facér

melléknév
 • magányos, társtalan, egyedülálló, nőtlen
 • szabad, szalma (tréfás)
 • állástalan, állás nélküli, munka nélküli, munkátlan, dologtalan
 • csellengő, kallódó, ráérős
 • (tájnyelvi): romlott, erkölcstelen (leány)
 • (tájnyelvi): hitvány, haszontalan
 • nélkülözhető
 • (tájnyelvi): furcsa, egyedi
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a földi szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

firma

főnév
 • (régies): cég, vállalat
 • (pejoratív): jómadár, jópipa, mákvirág

fáradhatatlan

melléknév
 • lankadatlan, kitartó, töretlen, bizakodó, tántoríthatatlan, ernyedetlen (választékos), csüggedetlen, állhatatos, állóképes, szívós, szorgalmas, szorgos, serény, aktív, igyekvő, iparkodó, buzgó, dolgos

evangélikus

melléknév
 • lutheránus, ágostai, protestáns, helvét hitvallású, lutyi (tréfás)

előszoba

főnév
 • várószoba, váró, előtér, belépő, bejárat, foyer (idegen), vestibulum (régies)

folyton

határozószó
 • szüntelenül, állandóan, mindig, kitartóan, szünet nélkül, egyre, folyton-folyvást, tartósan, szakadatlanul, megszakítás nélkül, egyfolytában, vég nélkül, örökösen, minduntalan, unos-untalan, furtonfurt, fánton-fánt (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

gödör

főnév
 • mélyedés, horhó, kátyú, vápa (régies), üreg, akna, verem, lyuk, horpadás, katlan, süllyedés, odú, tárna, szakadék, medence, teknő, kopolya (tájnyelvi), padmaly (tájnyelvi), bögödik (tájnyelvi), lövészteknő (szleng)
 • sírgödör, sírverem, sír
 • gödröcske, grüberli (idegen)

optika

főnév
 • fénytan (szaknyelvi)
 • lencse, objektív
 • (választékos): szemléletmód, látásmód

egyre

határozószó
 • szüntelenül, egyre-másra, nyakra-főre, folyvást, folytonosan, folyton, mindegyre, állandóan, egyfolytában, mindig, minduntalan, örökké, évről évre, szakadatlan, furtonfurt (régies), váltig, untig, éjjel-nappal, lépten-nyomon, vég nélkül, megszakítás nélkül, végeérhetetlenül, szakadatlanul, zavartalanul, mindétre (tájnyelvi)
 • mindinkább, egyre tovább, hovatovább, mind jobban, egyre inkább, egyre jobban, fokozatosan

égerfa

főnév
 • berekfa (tájnyelvi), jégerfa (tájnyelvi), egerfa (tájnyelvi)

babona

főnév
 • tévhit, hiedelem, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen), balhit (régies), bűbáj (régies)

eldördül

ige
 • elsül, eldurran, elpukkan

gyakorlatilag

határozószó
 • jóformán, lényegében, úgyszólván, voltaképpen, jószerével
 • majdnem, csaknem, már-már
 • tényszerűleg, ténylegesen, praktikusan (választékos), praktice (idegen)

hallgatóság

főnév
 • közönség, vendégkoszorú, publikum, nyilvánosság, jelenlevők
 • diákság, diáksereg

kapcsolódik

ige
 • illeszkedik, kulcsolódik
 • összefügg, összetartozik, csatlakozik, egyesül
 • társul, járul, asszociálódik
 • fűződik (valakihez, valamihez), kötődik (valakihez, valamihez)

hüvelyk

főnév
 • hüvelykujj, nagyujj, öregujj, bütyök (tájnyelvi), bütyökujj (tájnyelvi)
 • col, inch (idegen)

földrajz

főnév
 • geográfia, földírás (régies), földleírás (régies)
 • földrajzóra, föci (szleng)

filc

főnév
 • nemez

gázsi

főnév
 • fizetés, bér, honorárium, járandóság, tiszteletdíj, fellépti díj, fizu (bizalmas), zsold (szleng)

hullám

főnév
 • tajték, hab, ár
 • hullámzás, hullámverés, hullámtörés
 • hullámfürdő
 • hajhullám, dauer (szaknyelvi)
 • rádióhullám

furfangos

melléknév
 • ravasz, csalafinta, agyafúrt, eszefúrt (tájnyelvi), fúrteszű (régies), fineszes (szleng), furmányos, ármányos, rafinált, fifikás (bizalmas), firnyákos (szleng), fondor (régies), ármányozott (tájnyelvi), facsaratos (tájnyelvi), facsintos (tájnyelvi), fiktéros (tájnyelvi)
 • bonyolult, elmés, fortélyos, cseles, trükkös (bizalmas), fogós, ördöngös

fegyelmez

ige
 • nevel, rendszabályoz, reguláz, fenyít, büntet, ráncba szed, kordában tart, kézben tart, féken tart, zaboláz, kordáz (régies), abriktol (régies)
 • üt, ver, páhol (bizalmas), tángál

gimnázium

főnév
 • középiskola, gimi (szleng), gimcsi (szleng)

hűlt

melléknév
 • kihűlt, élettelen, hideg, érzéketlen