éhezés szinonimái

főnév
 • éhség, éhesség, koplalás, éhínség, étlenség, éhkopp, böjt, böjtölés, flamó (szleng), ínség, hét szűk esztendő, táplálékhiány

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyógyszertan

főnév
 • farmakológia

himbálódzik, himbáló

ige
 • mozog, ring, ringatózik, lebeg, imbolyog, leng, inog, lóbádzik, cölönköl (tájnyelvi), csilingálódzik (tájnyelvi), kölönc (tájnyelvi), lógingászik (tájnyelvi), hócál (tájnyelvi)
 • (szleng): táncol, lötyög (bizalmas), csörög (szleng), ráz (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a éhezés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

duzzaszt

ige
 • növel, dagaszt, duhaszt (tájnyelvi)
 • (víztömeget): eltorlaszol, elrekeszt, megrekeszt
 • (érzés): eltölt, szétfeszít, átjár, áthat

csapoz

ige
 • csapol, szádal, ékel
 • összeerősít, összeereszt

ciklikus

melléknév
 • ciklusos, ismétlődő, időszakos, visszatérő, körforgásos

beütemez

ige
 • beiktat, beilleszt, megtervez, tervbe vesz

egyesít

ige
 • eggyé tesz, összevon, egybevon, összpontosít, központosít, egybeolvaszt, összeolvaszt, integrál (idegen)
 • összefog, egybefog, tömörít
 • magában foglal
 • összekapcsol, összekovácsol, összeboronál

elkövet

ige
 • megtesz, megcsinál, megvalósít, cselekszik, véghezvisz, végrehajt, létrehoz, (hibát) ejt

logikus

melléknév
 • ésszerű, racionális, következetes, okszerű, józan, okos, értelmes, épkézláb, érthető, világos, áttekinthető, rendezett, belátható, felfogható, egyértelmű, szabatos, pontos, nyilvánvaló, magától értődő, látni való, szemmel látható, evidens, célszerű, jól átgondolt

babonás

melléknév
 • hiszékeny Sz: fél a kakukkszólástól is
 • (választékos): csodás, csodálatos, elbűvölő, igéző

átolvas

ige
 • átnéz, elolvas, átfut, átböngész, átlapoz, végignéz, végigolvas
 • (tájnyelvi): átszámol

bebizonyít

ige
 • igazol, beigazol, tanúsít, megerősít, demonstrál, megmutat, kimutat, bizonyít, megmagyaráz, megindokol, meggyőz (valakit), alátámaszt, megtámogat, verifikál (idegen), kifejt, feltár, megvilágít

elmúlás

főnév
 • megszűnés, véget érés, befejeződés, pusztulás, megsemmisülés, semmivé válás
 • halál, vég, enyészet (választékos)

emberevő

melléknév, főnév
 • kannibál, emberfaló (régies), antropofág (szaknyelvi), homofág (szaknyelvi)

galagonya

főnév
 • galagonyafa (régies), krisztustövis (tájnyelvi), cserebogyó (régies)

felkelő, fölkelő

melléknév, főnév
 • rendbontó, bomlasztó, zavargó, lázadó, rebellis (régies), zendülő, lázító, inszurgens (régies), lazzaroni (idegen)
 • ellenálló, ellenszegülő, kuruc (régies)
 • forradalmár, szabadságharcos

éjfél

főnév
 • féléj (tájnyelvi), féléjszaka (tájnyelvi), éjközép (tájnyelvi), szellemóra, kísértetek órája

dugattyú

főnév
 • ramács (régies), kolbni (idegen)

elfűrészel

ige
 • elmetsz, elvág, szétfűrészel, kettéfűrészel
 • (bizalmas): elgáncsol, megakadályoz, fölrúg, meghiúsít, megfúr (bizalmas), elnyír, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

felfúj, fölfúj

ige
 • feldagaszt, felpuffaszt, felpumpál, felduzzaszt, feldurraszt (tájnyelvi)
 • eltúloz, felnagyít, túlságba visz, nagyokat mond, anzágol (bizalmas), túljátszik, kiszínez, tupíroz
 • (felfújja magát): felfuvalkodik
 • durcáskodik, duzzog, fúj, haragszik, húzza az orrát

elbizakodik

ige
 • elbízza magát, felbátorodik, felfuvalkodik, elszemtelenedik, elhiszi magát (tájnyelvi) Sz: megnő a taraja; megnő a szarva; nagy lesz a mellénye; fejébe száll a dicsőség; vérszemet kap; elszalad vele a ló; feltette az Orbán süvegét

csemegekereskedés

főnév
 • csemegebolt, fűszerüzlet (régies), csemegés, fűszeres

elijeszt

ige
 • megijeszt, elrémít, elrettent, elbátortalanít, eltántorít, elriaszt, elzavar, megfélemlít
 • visszariaszt, visszatart

feljáró, följáró

főnév
 • kapaszkodó, lépcső, kocsifelhajtó, rámpa