izgul szinonimái

ige
 • nyugtalankodik, aggódik, szorong, fél, idegeskedik, trémázik (szleng), emészti magát, majd kiugrik a szíve, reszket az izgalomtól, kiszemedik (tájnyelvi), krenköli magát (szleng), parázik (szleng), (szólás) toporog, mint a szaró galamb (durva)
 • (valakiért): szurkol, drukkol (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

teafőző

főnév
 • szamovár
 • teáskanna

cselszövés

főnév
 • ármány, fondorlat, mesterkedés, cselvetés, áskálódás, tőrvetés (régies), cselszövény (régies), összeesküvés, összebeszélés, összejátszás, intrika, machináció (bizalmas), sikanéria (régies), sikán (idegen), komplott (régies), megtévesztés, becsapás, átverés (bizalmas), csalás, beugratás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a izgul szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

indokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megokolatlan, megalapozatlan, felesleges, jogosulatlan, jogalap nélküli (szaknyelvi), motiválatlan, igazságtalan, igaztalan, méltánytalan, tarthatatlan
 • szükségtelen, túlzott, túlságos, mértéktelen, aránytalan, érdemtelen

háztáji

főnév
 • kiskert

hasít

ige
 • széthasít, felhasít, szel, metsz, vág, repeszt, szakít
 • (hullámokat, levegőt): szel
 • kivág, kitép, kihasít
 • (fájdalom): nyilallik, hasogat, szaggat

grafológus

főnév
 • írásszakértő, íráselemző

irtózik

ige
 • idegenkedik, iszonyodik, lúdbőrözik, borzong, borzad, visszaijed, viszolyog, undorodik, visszariad, visszahőköl, nem szenvedhet, ki nem állhat, ellenszenvet táplál (valaki iránt)
 • fél, retteg

karabély

főnév
 • puska, stucni (régies), stuc (régies), kurtály (régies), karabin (régies)
 • (szleng): dragunov, kispuska, dióverő (szleng)

sirály

főnév
 • hojsza (régies), halászmadár (tájnyelvi), halkapó (tájnyelvi), csíra (tájnyelvi)

firtat

ige
 • feszeget, bolygat, tudakol, utánajár, vizslat, csapáz (tájnyelvi), űz-fűz (tájnyelvi), felpiszkál (bizalmas), érdeklődik, kérdezősködik, faggatózik

fényez

ige
 • fényesít, csiszol, políroz (szaknyelvi), lakkoz, lazúroz (szaknyelvi), politúroz (idegen), glancol (bizalmas)

duzzaszt

ige
 • növel, dagaszt, duhaszt (tájnyelvi)
 • (víztömeget): eltorlaszol, elrekeszt, megrekeszt
 • (érzés): eltölt, szétfeszít, átjár, áthat

forma

főnév
 • alak, megjelenés, kinézés, külalak, fizimiska (bizalmas), fizikum, testforma, termet, kép (régies), ábrázat (régies)
 • kiállítás, kivitel
 • mód, módszer, módozat (szaknyelvi), eljárás, stílus, elrendezés, rendszer
 • versforma
 • hangalak (szaknyelvi), megnyilatkozás
 • alakulat (szaknyelvi), alakzat (szaknyelvi)
 • minta, kapta, kaptafa, sablon, keret
 • idom
 • külsőség, előírás, formaság

kavarodás

főnév
 • keveredés, elegyedés, vegyülés
 • mozgolódás, felbolydulás, nyüzsgés, zűrzavar, káosz, felfordulás, fejetlenség, rendetlenség, kalamajka, rumli (bizalmas), hecc, ribillió, tumultus, csődület, galiba, virbli (szleng), grimbusz (szleng)

kicsapongó

melléknév
 • korhely, lump (bizalmas), éjszakázó, mulatozó, dorbézoló, tivornyázó, duhaj
 • erkölcstelen, szemérmetlen, könnyűvérű, feslett, parázna, ledér, léha, züllött, élvhajhászó
 • féktelen, zabolátlan, szertelen, fékezhetetlen, gátlástalan, mértéktelen, korlátlan

lenge

melléknév
 • lengő, libegő, lebegő, hajladozó
 • légies, könnyed, játszi (szél), lebke (régies)
 • (öltözet): könnyű, finom, szellős, vékony, hajszálvékony, leheletvékony, leheletfinom, leheletszerű, leheletkönnyű, pehelykönnyű, habkönnyű, súlytalan, áttetsző, lengeteg (tájnyelvi)

költőpénz

főnév
 • zsebpénz, dugipénz (bizalmas), aprópénz (tájnyelvi), tűpénz (régies)

izolál

ige
 • elszigetel, elhatárol, elválaszt, elkülönít, elzár, szeparál (választékos)

impérium

főnév
 • birodalom, világbirodalom
 • államhatalom, uralom

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

koronként

határozószó
 • időközönként, időnként, néha, egyszer-egyszer, elvétve, néhanapján, némelykor

jegyes1

főnév
 • mátka, jövendőbeli
 • szíve választottja
 • ara, menyasszony
 • vőlegény

helyreállít

ige
 • tataroz, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz, kipofoz (bizalmas), felújít, újjáépít, rekonstruál, renovál, restaurál
 • regenerál, rehabilitál, meggyógyít, feljavít
 • újjászervez, újjáalakít, megújít, átalakít, restaurál, visszahelyez, visszaállít, restituál (szaknyelvi)

kanál

főnév
 • kalán (tájnyelvi)
 • vakolókanál
 • cipőhúzó, cipőkanál

kőfaragó

főnév
 • kővéső, kővágó, vésnök
 • szobrász, sculptor (régies)