katolikus szinonimái

melléknév
 • pápista (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmarad

ige
 • lemarad, leszakad, visszamarad, visszaesik, hátramarad, elmaradozik(valakit)
 • késik, késlekedik
 • (valakitől, valamitől): eltörpül, alatta marad
 • nyugton marad, veszteg marad
 • meghiúsul, ugrik (szleng)
 • megszűnik, abbamarad

bánt

ige
 • bántalmaz, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, sérteget, gúnyol, heccel, inzultál, gonoszkodik, komiszkodik
 • háborgat, háborít, zaklat, nyaggat, nyüstöl (bizalmas), abajgat, idegesít, bosszant, ingerel, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), molesztál
 • piszkál, fogdos
 • elkedvetlenít, lehangol, elkomorít, elcsüggeszt, keserít, fáj, szomorít, aggaszt
 • gyötör, kínoz
 • irritál, izgat, nyugtalanít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a katolikus szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

huszadrangú

melléknév
 • érdektelen, lényegtelen, mellékes, jelentéktelen

honol

ige
 • lakik, él
 • van (valahol), tartózkodik, tanyázik, állomásozik

hámlik

ige
 • leválik, kopik, foszlik, mállik, fejlik (tájnyelvi), küped (tájnyelvi), guvad (tájnyelvi)
 • vedlik
 • hullat

kaptafa

főnév
 • sámfa, kapta (régies)
 • minta, sablon, simli (szaknyelvi)

kicsap

ige
 • kiüt, kiver, kilök
 • kitár
 • kirohan, előtör, kitör, kiront
 • kicsapódik, kizúdul
 • (állatot): kihajt
 • kizár, eltávolít, kirak, kipenderít
 • (biztosítékot): kiéget, kivág, kiolvaszt

szarvasgomba

főnév
 • trifla, trüffel (idegen)

gebe

főnév
 • macskaló (régies), görcsló (régies), paszulykaró (tájnyelvi), csörönke (tájnyelvi), bürge (tájnyelvi), gehercs (tájnyelvi), verdinanc (idegen)
 • csontkollekció, csontváz, giliszta, keszeg, gizda (szleng), girnyó (szleng)(bizalmas)

fülbemászó I.

melléknév
 • dallamos, melodikus, behízelgő, kellemes (zene)

elfűrészel

ige
 • elmetsz, elvág, szétfűrészel, kettéfűrészel
 • (bizalmas): elgáncsol, megakadályoz, fölrúg, meghiúsít, megfúr (bizalmas), elnyír, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

görögkeleti

melléknév, főnév
 • pravoszláv, görög (bizalmas), óhitű, ortodox, orosz (tájnyelvi)

kifogyhatatlan

melléknév
 • bőséges, gazdag, kimeríthetetlen, kiapadhatatlan, mérhetetlen, határtalan, végtelen, végeérhetetlen, fogyhatatlan (tájnyelvi)

kiutasít

ige
 • kitilt, kitoloncol, relegál (régies), kizsuppol
 • kiküld, kitessékel, kizavar, kikerget, kiűz, kidob, kipenderít, kiebrudal, kihajít, kitoloncol, kiteszi a szűrét, ajtót mutat (valakinek), kitranszportál (régies)

masina

főnév
 • (bizalmas): gép, gépezet, munkagép, készülék, szerkezet, berendezés, műszer, szerkentyű (bizalmas), ketyere (bizalmas)
 • (régies): mozdony, vonat, lokomotív (régies)
 • (tájnyelvi): takaréktűzhely, tűzhely
 • (tájnyelvi): gyufa, gyufaszál, gyújtó (régies)
 • (tájnyelvi): szeszgyár

lakosztály

főnév
 • lakás, lakrész, apartman (idegen)
 • rezidencia

kátyú

főnév
 • gödör, sárgödör, mélyedés, bulyka (tájnyelvi), koboré (tájnyelvi), kotu (tájnyelvi), kotyka (tájnyelvi), kottyanó (tájnyelvi)
 • fennakadás (választékos), döccenő

jövés-menés

főnév
 • járkálás
 • sürgés-forgás, lótás-futás, sürgölődés, búcsújárás, felbolydulás, nyüzsgés, kavarodás

késő

melléknév
 • kései, késői, késlekedő, elkésett, megkésett

külpolitika

főnév
 • külügy

kemence

főnév
 • tüzelő (régies), kuptor (tájnyelvi), fűtő (tájnyelvi), gocik (régies), kucik (tájnyelvi), pucik (tájnyelvi)
 • kohó, huta (szaknyelvi)

ideggyógyász

főnév
 • idegorvos, elmegyógyász, neurológus (idegen)

kézelő

főnév
 • mandzsetta, kisgallér (tájnyelvi)

lakbér

főnév
 • házbér