közfeltűnés szinonimái

főnév
 • megdöbbenés, közfelháborodás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szűcs

főnév
 • bundár (régies), szőcs (tájnyelvi)

átszel

ige
 • átrepül
 • átkel, keresztez, áthajózik, átevez, átúszik
 • áthalad, átmegy, végigfut, keresztülmegy, végigmegy
 • átível
 • átmetsz, átvág
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közfeltűnés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kőfaragó

főnév
 • kővéső, kővágó, vésnök
 • szobrász, sculptor (régies)

kifolyik

ige
 • kiömlik, kiszivárog, túlárad, kiárad, kibuggyan, kibugyog, kibuzog, kifut, kiözönlik, kicsorog, kiomlik

kézitáska

főnév
 • retikül, ridikül, válltáska, táska, szatyor, tarsoly (régies)

jótett

főnév
 • szívesség, segítség, támogatás
 • jótét (régies), jótétemény (régies), beneficium (régies)

kötődik

ige
 • kötözködik, kötekedik, kötölőzik (tájnyelvi), ingerkedik, incselkedik, gonoszkodik, tréfálkozik, szurkálódik, civakodik, huzakodik, dévajkodik, enyeleg, évődik, pajzánkodik, böllenkedik (tájnyelvi), pántolódik (tájnyelvi)
 • szövődik, kialakul
 • (valakihez): ragaszkodik, kitart (valaki mellett)

lecsillapít

ige
 • megnyugtat, elcsitít, lecsendesít, lehűt, megjuház (tájnyelvi), kiengesztel, megbékít, összebékít, megszelidít
 • leszerel, lefegyverez, megfékez, megzaboláz, pacifikál (idegen)

tollszár

főnév
 • pennafa (tájnyelvi), pennaszár (tájnyelvi), szár

hülye

melléknév, főnév
 • gyengeelméjű, idióta, abnormális, degenerált, agyalágyult, durák, hütyü, hütyő (tájnyelvi), gyagya, gyagyás, golyós (szleng), lüke (bizalmas), vízagyú (szleng), húgyagyú (durva), flúgos (szleng), stikkes (szleng), dilis, mesüge (szleng), korlátolt, tökkelütött, elmeroggyant (szleng), kelekótya, bolond, félkegyelmű, féleszű, félcédulás, félnótás, sügönye (bizalmas), hibbant, debilis (szaknyelvi), kretén, imbecillis (szaknyelvi), őrült
 • (szitokszóként): bárgyú, buta, ostoba, együgyű, szamár, tökfilkó, bamba, tyúkeszű, fafejű, dinka (bizalmas), kuka (bizalmas), süsü (bizalmas), állat (durva), barom (durva), marha (durva), hatökör, stupid

hova, hová

határozószó, névmás
 • merre?, milyen irányba?, merrefelé?
 • ahová, amerre, amely helyre
 • minek?
 • (tájnyelvi): hol?

feljáró, följáró

főnév
 • kapaszkodó, lépcső, kocsifelhajtó, rámpa

illeték

főnév
 • díjszabás, árfolyam
 • adó, díj, vám

legyőz

ige
 • lever, leteper, kiüt, meghódít, két vállra fektet, megsemmisít, lehengerel, kenterbe ver, lebír, kifog (valakin), felülmúl, diadalmaskodik, túlszárnyal, letipor, alávet, felmorzsol, felülkerekedik, lehagy, megver, túltesz (valakin), megfékez, megelőz
 • elhárít, lenulláz (szleng), lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), leradíroz (szleng), letöröl, megtetejéz (tájnyelvi), fölöz (tájnyelvi)
 • lelép (szleng), lemos (szleng) Sz: kiüt a nyeregből; zsebre tesz; diadalmaskodik felette; felmossa vele a padlót
 • (valamit): leküzd, megbirkózik, legyűr, lenyom, elfojt

luftballon

főnév
 • léggömb, ballon, lufi (bizalmas)

asztrológia

főnév
 • csillagjóslás, horoszkópkészítés

napfény

főnév
 • nap, napsütés, napvilág, verőfény, verő (tájnyelvi), napsugár
 • nappal

megszolgál

ige
 • megérdemel, kiérdemel, megkeres
 • meghálál, revanzsál (régies), viszonoz, visszaszolgál (tájnyelvi)

közismert

melléknév
 • ismert, ismeretes, köztudott, köztudomású, közkeletű, közmondásos, tudvalevő, triviális
 • kiváló, kiemelkedő, előkelő, tekintélyes, nagyhírű, hírneves, jónevű, népszerű, neves, nevezetes, befutott, közkedvelt, illusztris
 • hírhedt, rossz hírű, notórius

koszt

főnév
 • élelmezés, ellátás, gondoskodás
 • étkezés
 • étel, élelem, eleség, táplálék, ennivaló, eledel, elemózsia, harapnivaló, kaja (bizalmas), zaba (bizalmas)

lakbér

főnév
 • házbér

megríkat

ige
 • megindít, elérzékenyít, megrendít, könnyekre fakaszt, megnyíkat (tájnyelvi), megvirgat (tájnyelvi), síróba költ (tájnyelvi)

krízis

főnév
 • válság, válsághelyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet
 • kutyaszorító, slamasztika
 • fordulópont

kikacag

ige
 • kinevet, kiröhög (durva)
 • kigúnyol, nevetségessé tesz

látható

melléknév
 • látszó, megtekinthető, szemlélhető, kivehető, vizibilis (idegen), látszatos (tájnyelvi), láttányi (tájnyelvi)
 • észrevehető, megállapítható, nyilvánvaló, szembetűnő, tagadhatatlan

megszépül

ige
 • kivirul, kivirágzik, kifejlődik, kikupál (tájnyelvi)