jövet I. szinonimái

határozószó
 • idefelé, jövőfélben

jövet II. szinonimái

főnév
 • (régies): jövés, jövetel, érkezés, közeledés
 • (tájnyelvi): jövedelem, bér

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

köpcös

melléknév
 • vaskos, zömök, tömzsi, kövérkés, testes, korpulens, pocakos, potrohos, tömött (bizalmas), gömböc (bizalmas), duci (bizalmas), döme (tájnyelvi), dömösz (tájnyelvi)

told-fold, toldoz-fo

ige
 • toldoz, javítgat, alakítgat, igazítgat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jövet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

izolál

ige
 • elszigetel, elhatárol, elválaszt, elkülönít, elzár, szeparál (választékos)

hitellevél

főnév
 • akkreditív (idegen), hitelvény

hengerít

ige
 • gördít, forgat, hengerget, gurít, gurdít (tájnyelvi), hempelyget (tájnyelvi), gorgolyít (tájnyelvi), gömbörget (tájnyelvi), henderít (tájnyelvi)

gyűjtemény

főnév
 • kollekció, készlet, garnitúra
 • archívum, képcsarnok, műcsarnok, múzeum, galéria
 • antológia, album, almanach (régies), válogatás, csokor
 • felsorolás, jegyzék, lajstrom

jelző II.

főnév
 • járulékszó (régies)
 • gúnynév, ragadványnév
 • jelzőlámpa, szemafor (szaknyelvi), villanyrendőr
 • mutató, index, paraméter (szaknyelvi), indikátor (szaknyelvi)

képviselő II.

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

susog

ige
 • suttog, súg, rebeg, pusmog, sugdos, fülbe súg, sziszeg, seppeg (tájnyelvi)
 • zúg, zizeg, zörög

földreform

főnév
 • agrárreform, földbirtokreform, földbirtokrendezés (régies), földosztás

fokoz

ige
 • növel, emel, tetéz, súlyosbít, felerősít, erősít, felcsigáz
 • nagyobbít, sokszoroz, gyarapít, hatványoz, öregbít

éjfél

főnév
 • féléj (tájnyelvi), féléjszaka (tájnyelvi), éjközép (tájnyelvi), szellemóra, kísértetek órája

fűz1

ige
 • összeállít, összeerősít
 • köt, kapcsol, erősít, brosíroz (idegen)
 • átbújtat, bújtat, átdug, áthúz, befűz
 • (kart karba) ölt
 • (valamihez valamit): folytat, hozzátesz, tovább sző (gondolatot)
 • (szleng): kérlel, udvarol, ámít, kábít, főz, megdumál (szleng), etet, szédít (bizalmas)

kerület

főnév
 • szegély, szél, határ, perem, körszél, öv, karima, keret, szegélyzet, kontúr, környület (tájnyelvi), periméter (idegen), határvonal, határszél
 • (régies): környék, körlet, zóna, földsáv, terület, pászta (tájnyelvi), periféria (idegen)
 • felségterület, territórium (idegen)
 • (régies): körzet, övezet, szektor (szaknyelvi), negyed, rajon (idegen), régió, vidék, térség
 • választókerület

kimenetel

főnév
 • kimenés, eltávozás, elmenés, kivonulás
 • következmény, eredmény, kifejlet, folyomány, végpont, végeredmény, kimenet, fejlemény, utóhatás, kihatás, okozat, foganat
 • (régies): kijárat

lompos

melléknév
 • rendetlen, gondozatlan, ápolatlan, elhanyagolt, topis (szleng), loncsos (tájnyelvi), pacuha (tájnyelvi), slampos
 • borzas, bozontos, kócos, koloncos (régies)
 • (régies): tisztátalan, mosdatlan
 • pongyola, pontatlan, gondatlan, felületes, nemtörődöm, hányaveti, hanyag, slendrián

köznapi

melléknév
 • hétköznapi
 • mindennapi, mindennapos, szokásos, megszokott, közönséges, egyszerű, elcsépelt, sablonos, lapos, semmitmondó, szürke, prózai, szokványos

juh

főnév
 • birka, bárány, bari (bizalmas), ürü, kos, berbécs (tájnyelvi), bürge (tájnyelvi), toklyó (tájnyelvi)

itthon

határozószó
 • idehaza (bizalmas), itt, itthon, honn (régies)

kátyú

főnév
 • gödör, sárgödör, mélyedés, bulyka (tájnyelvi), koboré (tájnyelvi), kotu (tájnyelvi), kotyka (tájnyelvi), kottyanó (tájnyelvi)
 • fennakadás (választékos), döccenő

közben I.

határozószó
 • középen, középütt
 • aközben, időközben azalatt
 • azonban, holott, pedig, viszont, de

kamara

főnév
 • parlament, képviselőház
 • testület, hatóság, számvevőszék
 • (régies): kincstár
 • (tájnyelvi): kamra, éléskamra
 • rakhely (régies), raktár

hólánc

főnév
 • terepjárólánc

kellő

melléknév
 • szükséges, kívánatos, illő, megfelelő, alkalmas, elégséges, elegendő, kielégítő, helyes, helyénvaló

közismert

melléknév
 • ismert, ismeretes, köztudott, köztudomású, közkeletű, közmondásos, tudvalevő, triviális
 • kiváló, kiemelkedő, előkelő, tekintélyes, nagyhírű, hírneves, jónevű, népszerű, neves, nevezetes, befutott, közkedvelt, illusztris
 • hírhedt, rossz hírű, notórius