jön szinonimái

ige
 • közeledik, közeleg, tart (valamerre)
 • érkezik
 • folyik, szökik, tolul
 • tart (valakivel), kísér, követ
 • származik, ered, fakad, kerül
 • terjed, nyúlik, vezet
 • bekövetkezik, történik, megtörténik, megesik, előáll, adódik
 • keletkezik, támad, küszöbön áll
 • soros, következik, sorra kerül
 • (valamihez): járul, csatlakozik, kapcsolódik
 • kerül (valamennyibe), kóstál (bizalmas)
 • (valakinek): adós, tartozik, sáros (valakinek) (szleng), lóg (valakinek) (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

molekula

főnév
 • részecske, korpuszkula (régies), tömecs (régies)

kényszer

főnév
 • erőszak, erőltetés, nyomás, presszió, befolyás, ráerőszakolás, kénytelenítés, szorongatás, kompulzió (idegen), oktroj (idegen)
 • szükség, kötelem (régies), kényszerűség, kénytelenség, kényszerhelyzet, obligó (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jön szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

izgatószer

főnév
 • élénkítőszer, élénkítő, ajzószer, doppingszer, serkentő, stimuláns (szaknyelvi)

hisztéria

főnév
 • (szaknyelvi): idegroham, kirobbanás, dühöngés, őrjöngés
 • idegesség, feszültség, dili, hülyeség, bolondóra (bizalmas), ötperc (bizalmas), hóbort, szeszély, hiszti (bizalmas), rapli (bizalmas)

helytartó

főnév
 • kormányzó, rezidens (idegen), gouverneur (régies), helyettes
 • alkirály
 • (a fejedelem helytartója): tiszttartó (régies)
 • (ókori perzsa helytartó): satrapa (régies)
 • (indiai helytartó): nábob
 • (Krisztus földi helytartója): pápa
 • (püspök, érsek helyettese): helynök, vikárius (régies)

gyújtószeg

főnév
 • ütőszeg

jellemző I.

melléknév
 • tipikus, jellegzetes, sajátos, sajátságos, velejáró, ráillő, rá valló, specifikus, egyéni, egyedi, individuális, karakterisztikus, markáns, megkülönböztető

képlékeny

melléknév
 • gyúrható, alakítható, formálható, formázható, mintázható, idomítható, plasztikus, fogékony

súlypont

főnév
 • középpont, tömegközéppont (szaknyelvi)
 • metszéspont, baricentrum (idegen)
 • sarokpont (választékos)

földgömb

főnév
 • földgolyó, földteke, földkerekség, sárgolyó, sárteke (pejoratív)
 • glóbusz (régies)

fogyókúra

főnév
 • fogyasztás, fogyi (bizalmas), fogyó (szleng), soványító kúra

éhes

melléknév
 • ehetnékje van, kiéhezett, korgó gyomrú, éh (régies), eléhezett (régies), kajás (szleng), flamós (szleng), halós (szleng), éhenbőgi (tájnyelvi), éhing (tájnyelvi), enniles (tájnyelvi), koldusbendőjű (tájnyelvi) Sz: az éhkoppot nyeli; csillagokat lát az éhségtől; delet harangoznak a gyomrában; éhes, mint a farkas; jojózik a szeme az éhségtől; koplal, mint a cigány lova; kopog a szeme az éhségtől; korog a numerája; majd kilyukad a gyomra; megenné a marokvasat; megenné a méreghúrt is; megenné a vasszeget is; megenné már a boszorkány főztjét is; megenné a patkószeget is; muzsikálnak a hasában a cigányok
 • (valamire): sóvár, sóvárgó, vágyódó, szomjas, szomjúhozó (választékos)

fűt

ige
 • melegít, hevít, forrósít
 • tüzel, tüzet rak
 • átmelegít, felhevít
 • lelkesít, hajt, ösztönöz

kérkedik

ige
 • dicsekszik, dicsekedik, büszkélkedik, henceg, felvág, hetvenkedik, hivalkodik, legénykedik, kevélykedik, szájhősködik, háryjánoskodik, nagyzol, pöffeszkedik, fennhéjáz, anzágol (bizalmas), gangoskodik (tájnyelvi), hányakodik (tájnyelvi), happog (tájnyelvi), híreskedik (tájnyelvi), begyeskedik (tájnyelvi), páváskodik

kimagyarázkodik

ige
 • magyarázkodik, bizonygat, kimosakszik, tisztázza magát, mentegetőzik, mentegetődzik, védekezik

lóhalálában

határozószó
 • gyorsan, lélekszakadva, inaszakadtából, sebtében, sietősen, sebbel-lobbal, lóhalálával (tájnyelvi)

közkeletű

melléknév
 • elterjedt, bevett, elfogadott, meghonosodott, általános, gyakori közismert, szokásos, hagyományos, kurrens, konvencionális
 • triviális

jövendőbeli II.

főnév
 • választott, jegyes, mátka
 • menyasszony, ara, menyasszonyjelölt
 • vőlegény, vőlegényjelölt

itatós

főnév
 • itatóspapír, szívópapiros (régies)
 • papírnyomó, tapper (bizalmas)

kategorizál

ige
 • osztályoz, besorol, értékel, minősít, kvalifikál, skatulyáz (pejoratív), klasszifikál (régies)
 • válogat, szortíroz (bizalmas), csoportosít, rendszerez, szisztematizál

kövület

főnév
 • maradvány, fosszília (szaknyelvi)
 • (szleng): begyöpösödött ember (szleng), múzeumi példány (szleng)

kalimpál

ige
 • hadonászik, kapálódzik, fickándozik, rúgkapál, kalimpázik (régies, tájnyelvi), csalimpál (tájnyelvi)
 • (zongorán): pötyögtet, klimpíroz (bizalmas), klempíroz (bizalmas), klepekál (tájnyelvi)

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

kelet3

főnév
 • kelendőség, keresettség, kapósság, futamat (tájnyelvi)

közfal

főnév
 • válaszfal, rekeszfal