közfal szinonimái

főnév
 • válaszfal, rekeszfal

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

siralom

főnév
 • sírás, kesergés, jajgatás, jajveszékelés, keserv
 • kesergés, siránkozás, panasz, lamentáció (régies), sopánkodás, zokszó
 • (szaknyelvi): sirám, panaszdal
 • (régies): kesergés, gyászolás

osztályzat

főnév
 • érdemjegy, kalkulus (idegen), numerus (régies), jegy, minősítés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a közfal szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ködmön

főnév
 • bunda, télikabát, szűr, bekecs, mente, csurapé (tájnyelvi), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), mellyes (tájnyelvi)

kifogástalan

melléknév
 • helyes, hibátlan, tökéletes, rendes, szabályos, tipp-topp (bizalmas), helytálló, makulátlan, feddhetetlen, épkézláb, korrekt, példás, példamutató, kitűnő, kiváló, mintaszerű, remek, mesteri, hamisítatlan, hibamentes, megbízható, erkölcsös, eszményi, tadellos (idegen)

kézírás

főnév
 • kézvonás, írásmód, betűvetés
 • firka, macskakaparás
 • folyóírás, szépírás, kalligráfia (idegen)
 • (régies): kézirat, manuscriptum (idegen)

jótékony

melléknév
 • önzetlen, emberbaráti, humanitárius (választékos), nemes lelkű, karitatív (választékos), jóságos, kegyes (régies), adakozó, bőkezű, altruista (választékos), filantróp
 • irgalmas, könyörületes, emberséges, humánus
 • hasznos, hatékony, üdvös, előnyös, kedvező, egészséges, áldott (eső), ártalmatlan

kötetlen

melléknév
 • szabad, fesztelen, informális (idegen), magánjellegű, felszabadult
 • prózai
 • bekötetlen
 • felkötözetlen (szőlő)

lecsatol

ige
 • leold, lekapcsol, leakaszt, levesz
 • leválaszt

tollászkodik

ige
 • készülődik, szedelőzködik, cihelődik, kászálódik, vászkálódik (régies), csühődik (régies), csimpeszkedik (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): henyél, lustálkodik, haszontalankodik

hűlés

főnév
 • megfázás, meghűlés, nátha, takonykór (tréfás)

hosszúnadrág

főnév
 • pantalló

felizgat, fölizgat

ige
 • feldühít, felbosszant, felidegesít, felmérgesít, izgalomba hoz, feldúl, felzaklat, felkavar, megzavar, felingerel, megráz
 • fellelkesít, felvillanyoz, feltüzel, lázba hoz, tűzbe hoz, felpezsdít, felélénkít, felgyújt, felajz, bepörget (szleng), felhúz (szleng), spannol (bizalmas), stenkerol (szleng), felbuzerál (tájnyelvi), felpangál (tájnyelvi), emocionál (idegen), échauffíroz (idegen)
 • uszít, fellázít

illeszkedik

ige
 • csatlakozik, kapcsolódik, idomul, helyezkedik, illik, simul
 • alkalmazkodik, megszokik, igazodik

legyint

ige
 • suhint, csap, csapint (régies), legyent (tájnyelvi), lettyent (tájnyelvi)
 • illet, érint

ludas

melléknév
 • (bizalmas): vétkes, bűnös, tettes, turpis (bizalmas), leveles (tájnyelvi), sáros (szleng)
 • esküszegő, hitszegő, számkivetett

asztaltársaság

főnév
 • kompánia, társaság, vendégkoszorú

napéjegyenlőség

főnév
 • napforduló (régies), napállás (régies), solstitium (szaknyelvi)

megszokott

melléknév
 • szokásos, szokott, szokványos, szokásszerű, rendszeres, rendes, elfogadott, bevett, általános, állandó, mindennapi, mindennapos, közönséges, normál (idegen), normális, átlagos, tipikus, habituális (idegen), unalmas, monoton, sablonos, begyakorlott, rutinszerű
 • konvencionális, bevett, közkeletű, hagyományos, bevált, régi, tradicionális, hétköznapi, profán, banális, közhelyszerű, elcsépelt
 • gépies, mechanikus (régies)

közhivatalnok

főnév
 • köztisztviselő
 • funkcionárius

koszorú

főnév
 • füzér, virágfüzér, girland
 • párta
 • hajkoszorú
 • karéj

lakásügy

főnév
 • lakásprobléma, lakáskérdés

megretten

ige
 • megijed, megriad, megrémül, megborzad, megszeppen, meghökken, megdöbben

kritikus II.

főnév
 • műbíráló, ítész (régies), műítész (régies), műértő, bíráló, recenzens (szaknyelvi)

kijön

ige
 • kibújik, előbújik, előjön, előmászik, kilép, kicammog, kitántorog, kivánszorog, kisétál, kiballag, kimászik, kikecmereg, kitámolyog, kivonul, kisiet, kiszalad, kiugrik
 • kigyalogol, kinéz, kilátogat
 • előtűnik, kifolyik, kiömlik, kiárad, kiáramlik
 • kijár, ki-kiesik
 • érzékelhetővé válik, kiütközik
 • kinő
 • nyilvánosságra kerül, forgalomba kerül, kikerül
 • (kártyalapot) hív
 • (gyakorlatból): elszokik, kitanul (valamiből), kizökken
 • sikerül, összejön (bizalmas)
 • megél
 • kikerül, kitelik, futja (valamiből), elég (valamire)
 • (valakivel): megfér, összefér, egyezik, megvan
 • kiveszi magát

látens

melléknév
 • rejtett, lappangó, implicit

megszemlél

ige
 • szemügyre vesz, megnéz, megtekint, szemrevételez, átvizsgál, megvizsgál, tanulmányoz, inspiciál (régies), szemhegyre vesz