kategorizál szinonimái

ige
 • osztályoz, besorol, értékel, minősít, kvalifikál, skatulyáz (pejoratív), klasszifikál (régies)
 • válogat, szortíroz (bizalmas), csoportosít, rendszerez, szisztematizál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

máshonnan

határozószó
 • másfelől, egyebünnen (választékos), egyebünnét (tájnyelvi), máshonnét, másunnan (tájnyelvi)

hűtő

főnév
 • frizsider, hűtőgép, hűtőszekrény, jégszekrény (régies)
 • fagyasztó, fagyasztóláda
 • hűtőpult, hűtővitrin
 • légkondicionáló, légkondi (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kategorizál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

húsos

melléknév
 • vastag, vaskos, molett, jó húsban levő, testes, tömött, hájas, pufi (bizalmas), pufók, dundi
 • izmos, deltás (szleng), kajakos (szleng), tömör (szleng)
 • lédús, leves, zamatos

honfi

főnév
 • (régies): hazafi, patrióta, honbarát (régies)
 • honpolgár, hontárs, honfitárs

hamisító

melléknév
 • szédelgő, csaló

káprázat

főnév
 • látomás, vízió, álom, érzékcsalódás, tünemény, szemfényvesztés, illúzió, kápra (régies), képzelődés, ábrándkép, csalkép (régies)
 • (régies): bűvölés, varázslás, varázslat

kibuktat

ige
 • kitesz, félreállít, meneszt, kirúg (bizalmas), kitessékel, megvág
 • (szleng): meglep, megdöbbent
 • kiborít

szarvasagancspáfrány

főnév
 • agancspáfrány, jávorszarv

gaztett

főnév
 • gazság, gonoszság, aljasság, bűn, bűntett, alávalóság, galádság, gonosztett, rémtett, haramiaság (régies), merény (régies), erőszak, vétség

függönytartó

főnév
 • karnis, függönyrúd, függönypálca

elfullad

ige
 • (lélegzet) elakad, eláll, bennszorul, elfojtódik, megbicsaklik, akadozik
 • (tűzhely): kialszik, befullad

görög1

ige
 • gördül, gurul, hengergőzik

kifogásolható

melléknév
 • hibáztatható, helyteleníthető, rosszallható, elítélhető, kivetnivaló, megtámadható

kiutal

ige
 • juttat, rendelkezésre bocsát, kioszt, ad, odaítél, részesít, nyújt, folyósít, utalványoz

máshonnan

határozószó
 • másfelől, egyebünnen (választékos), egyebünnét (tájnyelvi), máshonnét, másunnan (tájnyelvi)

lakonikus

melléknév
 • kimért, szűkszavú, szófukar, szótlan, hallgatag, csendes
 • rövid, tömör, velős, magvas, szabatos, lapidáris (idegen), summás

katonatiszt

főnév
 • tiszt, haditiszt (régies), oficér (régies)

jövendőbeli I.

melléknév
 • leendő, jövőbeni, eljövendő

keskeny

melléknév
 • szűk, szűkes, szoros
 • vékony, sovány, karcsú, hosszúkás, vézna
 • ösztövér

különösen

határozószó
 • furcsán, feltűnően, idegenszerűen, rendellenesen
 • különösképpen, főképpen, főképp, főként, főleg, leginkább, elsősorban, jelesen (választékos), jelesül, mindenekelőtt, kiváltképpen, pláne (bizalmas)
 • sajátképpen, egyedileg
 • rendkívül, nagyon, nagymértékben

kelvirág

főnév
 • karfiol

kezel

ige
 • működtet, irányít, szabályoz, dolgozik (valamivel), járat, használ, bánik (valamivel), manipulál, kézben tart
 • gyógyít, gondoz, ápol, gyógykezel, kúrál, istápol, gyámolít, ellát
 • karbantart, felügyel, ellenőriz, feltölt
 • gazdálkodik, sáfárkodik (régies), forgat
 • (bizalmas): kezet fog, kezet szorít, parolázik, jattol (szleng), kezet ad

lakásügy

főnév
 • lakásprobléma, lakáskérdés