helytartó szinonimái

főnév
 • kormányzó, rezidens (idegen), gouverneur (régies), helyettes
 • alkirály
 • (a fejedelem helytartója): tiszttartó (régies)
 • (ókori perzsa helytartó): satrapa (régies)
 • (indiai helytartó): nábob
 • (Krisztus földi helytartója): pápa
 • (püspök, érsek helyettese): helynök, vikárius (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

negédes

melléknév
 • (választékos): mesterkélt, finomkodó, szenvelgő, affektált, kényeskedő, magakellető, mézesmázos, modoros, különcködő, émelygős
 • (régies): büszke, dölyfös, rátarti, fennhéjázó, begyes (tájnyelvi), fennenköpő (tájnyelvi), fölényes

táplálék

főnév
 • tápanyag, alimentum (régies)
 • ennivaló, élelem, étel, eleség, eledel, élelmiszer, betevő (régies), elemózsia, étek (régies), koszt, kaja (bizalmas), zaba (szleng), flamó (szleng)
 • takarmány, táp, abrak
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a helytartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hascsikarás

főnév
 • hasfájás, hasgörcs, gyomorfájás, gyomorgörcs, bélgörcs, szélgörcs, hasrágás (régies), kólika, hascsikorgás (tájnyelvi), hascsikorgatás (tájnyelvi), köldökcinege (tájnyelvi), köldökcsömör (régies)

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola

fütty

főnév
 • füttyszó, füttyjel
 • fütyülés, csipogás, csiripelés
 • sípolás
 • kifütyülés, fujjozás

féltékeny

melléknév
 • szerelemféltő, féltékonyos (tájnyelvi)

házbér

főnév
 • lakbér, bérleti díj

hurrá

indulatszó
 • éljen!, vivát!
 • hajrá!, előre!, rajta!

rábólint

ige
 • helyesel, beleegyezik, egyetért, bólogat
 • jóváhagy, engedélyez

év

főnév
 • esztendő, mázsa (szleng)

érthetetlen

melléknév
 • felfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, megfejthetetlen, megfoghatatlan, rejtélyes, rejtelmes, áttekinthetetlen, talányos, enigmatikus (idegen), ködös, homályos, zavaros, zagyva, kusza, obskúrus (idegen), értelmetlen, összefüggéstelen, összevissza, magas (valakinek) (bizalmas) Sz: világos, mint a vakablak

cikkely

főnév
 • törvénycikk, bekezdés, fejezet, szakasz, passzus (választékos), paragrafus, klauzula (szaknyelvi), artikulus (régies)
 • cikk, rész, szelet, gerezd
 • (valaminek): íze, porcikája, része

fasiszta

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, feketeinges (régies), náci, nyilas, barnainges
 • fajüldöző, fajgyűlölő, rasszista, zsidógyűlölő, antiszemita
 • antikommunista, antiszocialista

idéz

ige
 • berendel, beidéz, magához rendel, ideparancsol, hív
 • megjelenít, megidéz, felelevenít, felemlít, előhoz, felhoz
 • citál
 • hivatkozik
 • rához (bajt)

izgatószer

főnév
 • élénkítőszer, élénkítő, ajzószer, doppingszer, serkentő, stimuláns (szaknyelvi)

korrektúra

főnév
 • javítás, helyesbítés, korrigálás, korrektúrázás
 • (szaknyelvi): kefelenyomat (szaknyelvi), levonat, kefe (bizalmas)

kiadvány

főnév
 • publikáció, könyv, nyomtatvány, sajtótermék, közlemény, kiadás, lenyomat, kiadmány (régies), kötet, brosúra

henger

főnév
 • cilinder, hengerdob, dob, görgő, gurgula (régies)
 • tekercs, guriga

harmadfű

melléknév
 • (csikó, borjú): hároméves

honfi

főnév
 • (régies): hazafi, patrióta, honbarát (régies)
 • honpolgár, hontárs, honfitárs

kétnyelvű

melléknév
 • bilingvis (szaknyelvi)

hidroplán

főnév
 • vízirepülőgép
 • siklócsónak

gonoszkodik

ige
 • kötődik, incselkedik, huncutkodik, csintalankodik, mókázik, heccelődik, cicázik, évődik, ingerkedik, enyeleg, böllenkedik (tájnyelvi), latorkodik (régies), tolvajkodik (régies)
 • bánt, kínoz, gyötör

hozzászóló

melléknév, főnév
 • felszólaló, beleszóló, közbeszóló

kézírás

főnév
 • kézvonás, írásmód, betűvetés
 • firka, macskakaparás
 • folyóírás, szépírás, kalligráfia (idegen)
 • (régies): kézirat, manuscriptum (idegen)