kontroll szinonimái

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiolvasó

főnév
 • kiszámoló, mondóka

elkallódik

ige
 • elvész, elveszik, eltűnik, lába kel, elkeveredik, elhányódik
 • (tehetség): elsikkad, veszendőbe megy, elzüllik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kontroll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitörik

ige
 • eltörik, (ablak) betörik

képesség

főnév
 • alkalmasság, adottság, hajlam, diszpozíció (szaknyelvi), tehetség, talentum (régies), rátermettség, potencia, kvalitás, készség, teljesítőképesség, kapacitás, spiritusz (bizalmas)
 • mód, energia
 • jogkör, hatáskör, illetékesség, felhatalmazás, jogosultság, jog

kasznár

főnév
 • intéző, gazdatiszt, magtárnok (régies)
 • sáfár, ispán, majoros (régies)

íny

főnév
 • szájpadlás, foghús, palatum (szaknyelvi), velum (szaknyelvi)
 • tetszés, ízlelés
 • étvágy

kókler

főnév
 • (régies): bűvész, mágus, szemfényvesztő, illuzionista, kuruzsló, esőcsináló
 • szélhámos, csaló, csirkefogó, hóhányó, széltoló (bizalmas), mákvirág, svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), himpellér, imposztor (régies), pernahajder

közreműködik

ige
 • része van (valamiben), részt vesz, részt vállal (valamiben), hozzájárul, belejátszik, asszisztál, segít, segédkezik, elősegít, együttműködik, kooperál, bábáskodik, közbenjár (valakiért), közrehat
 • szerepel, fellép

tele, teli II.

határozószó
 • színültig, színig, csordultig, telis-tele, telisded-tele (tájnyelvi), tömve, töltve, megtöltve, megtelve, megtűzdelve, untig, torkig, dugig (bizalmas), dugtig (tájnyelvi), degeszre
 • zsúfolva, zsúfolásig

hibázik

ige
 • téved, elvét, elhibáz, eltéveszt, melléfog, megtéved, botlik, mellélő, eltévelyedik, bakizik (bizalmas), elír, betlizik (szleng), belesül, fejre áll (szleng), hülyeséget csinál (szleng) Sz: bakot lő
 • (tájnyelvi): hibádzik, hiányzik, híja van, abszentál (idegen)

hegedűművész, hegedű

főnév
 • hegedűvirtuóz, violinista
 • nyirettyűs (tájnyelvi), cinigés (tájnyelvi)

fakéreg

főnév
 • faháncs
 • fahéj, fahaj (tájnyelvi)

homály

főnév
 • sötétedés, sötétség, este, esteledés, esthajnal (régies)
 • alkony, alkonyat, szürkület, szürkeség, barnulat (tájnyelvi), irám (tájnyelvi)
 • hajnalodás, derengés, pirkadat, pitymallat (tájnyelvi), hajnalfény
 • ború, borulat
 • árny, árnyék
 • köd, pára, por, gőz, felhő, gőzlecsapódás
 • hályog
 • bizonytalanság, ismeretlenség, rejtélyesség, titokzatosság, rejtelem, talány, titok

kupak

főnév
 • fedél, sapka, bura, zárósapka, kapszli (régies), fedő (tájnyelvi)

leirat

főnév
 • iromány (régies), rendelet, átirat, rescriptum (régies), diploma (szaknyelvi)

állítólagos

melléknév
 • feltételezett, feltehető, úgynevezett, valószínűsített, vélt
 • költött, fiktív, koholt, hamis, ál

mirigy

főnév
 • glandula (idegen)
 • csomó, duzzanat, mirigydaganat (tájnyelvi)
 • (régies): pestis, kolera, tífusz

megfutamodik

ige
 • elmenekül, elfut, elszökik, meglóg (bizalmas), futásnak ered, kereket old, meghátrál, elszalad, eliramodik, elinal, meglép (bizalmas), odébbáll Sz: sarkával fenyegeti az ellenséget; hátul van a sebe, vitéz katona volt; inába száll a bátorsága; lábába száll a bátorsága; bocskorába száll a bátorsága; száz vitézt is hajt maga után; felköti a nyulak bocskorát; nyúllá válik; illára veszi a dolgot
 • meghátrál, enged (valakinek) , visszakozik, retirál (régies), visszatáncol, meghunyászkodik

konzílium

főnév
 • megbeszélés, tanácskozás, eszmecsere
 • konzultáció, értekezlet

kitár

ige
 • kinyit, megnyit, kibont, szétnyit, széttár, szétterjeszt, kiterjeszt, szétterpeszt, széthajtogat, kigombol, kicsatol
 • felfed, feltár, leleplez, kiderít
 • közzétesz, napvilágra hoz, nyilvánosságra hoz
 • (szívet) kiönt, kitereget, kifecseg

köteles2

főnév
 • kötélverő, kötélgyártó

megemészt

ige
 • feldolgoz
 • leküzd, túljut (valamin), felemészt, felhasznál
 • elkölt (régies), fogyaszt (régies), elfogyaszt (régies)
 • elsajátít, megtanul, megért, magáévá tesz
 • (tűz): elhamvaszt, eléget
 • tönkretesz, elpusztít, megsemmisít
 • (tájnyelvi): elemészt, megöl, pusztít, megmérgez

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

keresztanya

főnév
 • komaasszony, kereszt (bizalmas), keresztmama, keresztke (bizalmas), tatámasszony (tájnyelvi)

középen

határozószó
 • középütt, közbül (tájnyelvi), középhelyt (tájnyelvi), középül (tájnyelvi), középaránt (régies)

megfogad

ige
 • felvesz, szolgálatba fogad, felfogad (régies)
 • (tanácsot): követ, megszívlel, megtart, hallgat (valakire)
 • megígér, fogadalmat tesz, megesküszik, elhatároz, eltökél
 • fogadást köt (valamire), megtesz (bizalmas)