parti1 szinonimái

melléknév
 • partmenti, vízparti

parti2 szinonimái

főnév
 • házasság (bizalmas)
 • házasfél
 • játszma, játék, gém
 • összejövetel, mulatság, vendégség, buli (bizalmas), zsúr (régies), banzáj (szleng), dajdaj (szleng), hepaj (szleng)
 • fogadás, koktélparti, estély
 • műszak, váltás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tévhit

főnév
 • balhit, hiedelem, csalhit (régies), félreértés, babona, bozsena (tájnyelvi), szupersztíció (idegen)

megtört

melléknév
 • törődött, levert, csüggedt, lesújtott, megviselt, elcsigázott, letört, vigasztalhatatlan, fájdalmas, reményvesztett, fásult, kétségbeesett
 • töredelmes, bűnbánó, vezeklő, alázatos
 • (tekintet): fénytelen, üveges, zavaros
 • (tájnyelvi): gyűrött
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a parti szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

összevisszaság

főnév
 • rendetlenség, felfordulás, fejetlenség, anarchia, fejvesztettség, zavar, zűrzavar, zűr, káosz, konfúzió (választékos), tohuvabohu (választékos), szemétdomb, kupleráj (pejoratív), kupi (bizalmas), rumli (bizalmas), gyüleség (tájnyelvi), szerteség (tájnyelvi), széjjelség (tájnyelvi)
 • rendszertelenség, szabálytalanság, átláthatatlanság, áttekinthetetlenség
 • értelmetlenség, zöldség (bizalmas), badarság, marhaság, zagyvaság, zagyvalék, kuszaság, kuszáltság, halandzsa (bizalmas), hanta (szleng)

nyilallik

ige
 • hasogat, hasít, szúr, fáj, lüktet, szaggat, lipickel (tájnyelvi)
 • felvillan, támad, beugrik, felötlik

nevezetes

melléknév
 • ismert, közismert, híres, hírneves, neves, népszerű, illusztris, előkelő, tekintélyes, nagynevű, menő (szleng)
 • emlékezetes, emlékezetre méltó, figyelemre méltó, jelentős, kiemelkedő, fényes, kiváló, káprázatos, dicső, jeles, világraszóló, történelmi, sorsdöntő
 • érdekes, fontos

mikulás

főnév
 • télapó, miku (bizalmas), miki (bizalmas)

papol

ige
 • prédikál, szónokol, perorál (idegen), prézsmitál (régies)
 • hegyi beszédet mond, kioktat, szaval, szpícsel (szleng), fecseg, locsog, nyomja a sódert (szleng), povedál (szleng), jár a szája, dumál (szleng)

portré

főnév
 • arckép, képmás, ábrázolás
 • kép
 • jellemrajz, jellemkép

megingat

ige
 • megrendít, kizökkent, eltántorít, elbizonytalanít, elbátortalanít, letör, lever, elcsüggeszt, megszédít (bizalmas)

megfagy

ige
 • befagy, jéggé fagy, felreccsen (tájnyelvi), jéggé válik
 • összefagy, átfagy, megdermed, meggémberedik, didereg, vacog a foga, megveszi az isten hidege
 • elfagy, kifagy, tönkremegy

kijárat

főnév
 • kimenet, kijáró, kivezető út
 • ajtó, kapu

megpecsétel

ige
 • érvényesít, hitelesít, törvényesít, szentesít, tanúsít
 • megerősít, jóváhagy, helybenhagy, helyesel, elismer

próbarepülés

főnév
 • kísérleti repülés, berepülés (szaknyelvi)

relief

főnév
 • (szaknyelvi): dombormű
 • (szaknyelvi): domborzat

esztendős

melléknév
 • éves, egyéves

szószegő

melléknév, főnév
 • hitszegő, esküszegő, csalárd, álnok, hamis, áruló, szavajátszó (régies), szótörő (régies), állhatatlan, hűtlen, megbízhatatlan, köpönyegforgató, perfid (idegen)

súlyosbodik

ige
 • romlik, rosszabbodik, rosszabbra fordul
 • nehezedik, komolyra fordul

pártoskodás

főnév
 • széthúzás, viszály, lázadás, ellenségeskedés, egyenetlenség, pártütés, szakadás
 • részrehajlás, elfogultság, kivételezés, elkötelezettség

összetapos

ige
 • letapos, széttipor, letipor, legázol, lejár, széttapos
 • összejár

pirkadás, pirkadat

főnév
 • hajnal, hajnalhasadás, hajnalodás, napkelet, hajnalpír, virradat, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, derengés, reggeli szürkület, korány (régies)

spiritusz

főnév
 • szesz, etilalkohol, alkohol, borszesz
 • denaturált szesz
 • (régies): értelem, ész, szellem, szellemesség, elmésség
 • lélek, szellem, tehetség, képesség

pej

melléknév, főnév
 • (ló): vörösesbarna, sárgásbarna, viaszszínű

nyugalom

főnév
 • béke, csend, szélcsend, eseménytelenség, rend, háborítatlanság, harmónia, békesség, nyugvás (választékos), nyugság (tájnyelvi), nyugovás (régies), nyugvópont
 • szünet, pauza (idegen), félbeszakítás, veszteglés, tétlenség, semmittevés
 • pihenés, nyugodalom (régies), pihenő, megnyugvás, alvás
 • nyugodtság, kiegyensúlyozottság, türelem, csigavér (bizalmas), megfontoltság, higgadtság, hidegvér, önuralom, belenyugvás, rendíthetetlenség, lélekjelenlét, nyugi (bizalmas)
 • nyugállomány, nyugdíj, penzió (régies)

pohárszék

főnév
 • konyhaszekrény, kredenc, almárium, tálalószekrény

sugároz

ige
 • kisugároz, kibocsát, áraszt, terjeszt, ont, szór, hint
 • (műsort): közvetít, lead, ad, bejátszik
 • világít, ragyog, sugárzik, fénylik, tündököl, csillámlik
 • tükröz, kifejez, érzékeltet