íztelen szinonimái

melléknév
 • seízű, ízetlen, sótlan, sótalan, vízízű; se íze, se bűze; se sava, se borsa

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

toppan

ige
 • belép
 • megjelenik, felbukkan, terem (valahol)

örök I.

melléknév
 • múlhatatlan, állandó, tartós, örök időre szóló, elévülhetetlen, változtathatatlan, maradandó, örök érvényű, örökkévaló, örökké tartó, örökös
 • halhatatlan, örökéletű, hervadhatatlan, időtálló
 • életre szóló, sírig tartó, életfogytig tartó
 • megszakítatlan, folytonos, permanens, szakadatlan, véget nem érő, szűnni nem akaró
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a íztelen szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

influenza

főnév
 • náthaláz, nátha, meghűlés, grippe (idegen)

I.

indulatszó
 • héj! (bizalmas), halló!, figyelem!

hasonlóképpen

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), nemkülönben, dettó, szintén, úgyszintén, csakúgy, szintúgy, ugyanúgy

grillsütő

főnév
 • sütőrostély, grill, grillező
 • mikrohullámú sütő, mikró (bizalmas)

iskoláztat

ige
 • taníttat, iskolába járat, képeztet, neveltet
 • (facsemetét) nevel

karbantart

ige
 • gondoz, szervizel, fenntart, rendben tart, kezel, tisztít

sírkő

főnév
 • síremlék, emlékjel, síroszlop, sírkereszt

fizetéscsökkentés

főnév
 • bércsökkentés, elvonás

fénypont

főnév
 • tetőpont, csúcspont
 • poén, csattanó

dűlőút

főnév
 • szekérút, földút, gyepút, marhahajtó út (tájnyelvi), kabalaút (tájnyelvi), lénia (régies)

forradalom

főnév
 • felkelés, revolúció (régies), forrongás, lázadás, zendülés, összeesküvés, rebellió (régies), népfelkelés, szabadságharc
 • fordulat, átalakulás, megújulás

kecsegtet

ige
 • biztat, buzdít, ígér
 • hiteget, áltat, ámítgat, csalogat, csábít, édesget, csecseget (régies), gögyöget (régies) Sz: keni a száját (valakinek)
 • (tájnyelvi): hízeleg, udvarol, kedveskedik
 • (régies, választékos): kényeztet, becéz, mecegtet (tájnyelvi)

kicsírázik

ige
 • csírát hajt, kibújik, kifejlik, kihajt, kifakad, kinő, kikel, kisarjadzik, kicikázik (tájnyelvi), kipattog (tájnyelvi), rügyezik

lenyomat

főnév
 • folt, kép, nyomtatvány
 • ujjlenyomat
 • utánnyomás, műnyomat, metszet, öntvény, sokszorosítvány, másolat, utánzat, estampe (idegen), reprodukció

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást

jacht

főnév
 • hajó, vitorlás

inal

ige
 • fut, szalad, nyargal, menekül, szökik, elillan, szedi a lábát, olajra lép (szleng)
 • (tájnyelvi): lót-fut

kacsázik

ige
 • biceg, csámpázik, döcög, kacskarol (tájnyelvi)
 • (lapos kővel): csesztet (tájnyelvi), csúsztat (tájnyelvi), halaz (tájnyelvi)

korszerű

melléknév
 • modern, mai, új, újszerű, divatos, időszerű, jelenkori, haladó, menő (szleng)

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

helyváltoztatás

főnév
 • mozgás, járás, kimozdulás, mozgolódás
 • költözködés, migráció (szaknyelvi), vándorlás, elvándorlás

kandúr

főnév
 • bakmacska (régies), kan macska (régies), kacor (tájnyelvi)
 • (bizalmas): nőcsábász, nőbolond, szoknyavadász, kujon (bizalmas), kéjenc, donjuan (idegen)

költ3

ige
 • ír, szerez, alkot, versel, versez (régies), (zeneművet) komponál, létrehoz, papírra vet, megfogalmaz, formába önt
 • kitalál, kigondol, kieszel, ráfog, kohol (választékos), fundál (régies), sző (választékos)