dőreség szinonimái

főnév
 • oktalanság, bolondság, esztelenség, meggondolatlanság, marhaság, ostobaság, balgaság, butaság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

aluli

melléknév
 • lenti, mélyen levő

gyermekded

melléknév
 • naiv, gyermekes, őszinte, ártatlan, nyíltszívű, egyszerű, elfogulatlan, természetes, hiszékeny
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dőreség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

demokratikus

melléknév
 • demokrata, népuralmi, haladó

busz

főnév
 • autóbusz, omnibusz (régies), ikarusz (bizalmas), fakarusz (tréfás)
 • (szaknyelvi): sínrendszer

botlás

főnév
 • botladozás, csetlés-botlás
 • hiba, baklövés, melléfogás, gikszer (bizalmas), félrelépés, félrecsúszás, kisiklás, ballépés, tévedés, lapszus (idegen)

belégzés

főnév
 • belélegzés, beszívás, inspiráció (szaknyelvi)(szaknyelvi)

disszonáns

melléknév
 • diszharmonikus, összhangtalan, széthangzó, fülsértő, fülhasogató, kakofonikus (idegen)
 • zavaró, oda nem illő, össze nem illő, kirívó, elütő

elbuktat

ige
 • ledönt, felbuktat, elgáncsol
 • megbuktat, elvág (bizalmas), elzúgat (bizalmas), elhúz (bizalmas), meghúz (bizalmas), megvág (bizalmas), visszatapsol (szleng)

lejár

ige
 • le-lemegy, lejárogat
 • elkoptat, elnyű, letapos
 • legázol
 • kitelik, letelik, elmúlik, elévül
 • megáll
 • megszűnik, befejeződik
 • kijár, leválik, levehető

áruhalmozó

melléknév, főnév
 • raktározó, felvásárló

apród

főnév
 • fegyvernök, fegyverhordozó
 • (régies): követő

átnedvesedik

ige
 • átázik, átitatódik, megvizesedik, átvizesedik, megnyirkosodik, átnedveződik (tájnyelvi), átlevel (tájnyelvi), átszivalkodik (tájnyelvi), ázalog (tájnyelvi), átnyesül (tájnyelvi)

élesít

ige
 • élez, fen, megfen, köszörül, csiszol, hegyez

elöljáró

főnév
 • feljebbvaló, felettes, vezető, főnök, fejes (szleng), séf (szleng), góré (szleng), nacsalnyik (szleng), principális (régies), fónagy (régies)
 • elöljárószó, viszonyszó, prepozíció (szaknyelvi)

folyamán

névutó
 • során, közben, idején, alatta

favágó

főnév
 • fejszés (régies), baltás (régies), fahasogató (régies), baltadzsi (régies), fatelepi munkás, rönkvágó
 • (régies): harkály, favágómadár

dörrenés

főnév
 • dörej, durranás, dördülés, pukkanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció
 • lövés, puskalövés

dehogynem

kötőszó
 • de, de igen, dehogyisnem, dehogysem (tájnyelvi)

egyöntetű

melléknév
 • egységes, egyforma, egyenletes, változatlan, állandó, hasonnemű, egynemű, folyamatos, homogén, egyenértékű, egybehangzó, egyhangú, konformis (idegen), uniformis, harmonikus

fakéreg

főnév
 • faháncs
 • fahéj, fahaj (tájnyelvi)

dűlőút

főnév
 • szekérút, földút, gyepút, marhahajtó út (tájnyelvi), kabalaút (tájnyelvi), lénia (régies)

cáfol

ige
 • megcáfol, megdönt, kétségbe von, elutasít, tagad, ellentmond (valaminek), visszaver (érvet), halomra dönt, elvitat, dementál (idegen, régies), refutál (régies), meghazudtol

ekkor

határozószó
 • ilyenkor, ekkoriban, ekkortájban, ekkortájt (választékos), ez alkalommal, ebben a pillanatban, ezen időben (régies), ezen korban (régies), ezidőtt (régies), ilyen tájban, ilyen tájt

fasiszta

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, feketeinges (régies), náci, nyilas, barnainges
 • fajüldöző, fajgyűlölő, rasszista, zsidógyűlölő, antiszemita
 • antikommunista, antiszocialista