korom szinonimái

főnév
 • mocsok, szennykéreg (régies), cirom (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kandeláber

főnév
 • fáklyatartó, gyertyatartó, lámpatartó
 • lámpaoszlop, állólámpa (régies)

piroslik

ige
 • vöröslik, vereslik, izzik, pirul (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a korom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kívülről

határozószó
 • kintről
 • emlékezetből, fejből, könyv nélkül, betéve

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

kékvérű

melléknév
 • előkelő, főnemesi, nemesi, arisztokrata

ismeret

főnév
 • tudás, tudnivaló, hozzáértés, tájékozottság, tapasztalat, tudomás, isme (régies)

konklúzió

főnév
 • zárótétel
 • végkövetkeztetés
 • következmény, fejlemény, kihatás, utózönge, kimenetel, okozat, konzekvencia, rezultátum (régies), fácit (régies)
 • döntés, elhatározás

kulcsol

ige
 • átfog, átfon, átölel, átnyalábol
 • összetesz, összekulcsol

tengerszem

főnév
 • tavacska, hegyi tó, krátertó

hisztéria

főnév
 • (szaknyelvi): idegroham, kirobbanás, dühöngés, őrjöngés
 • idegesség, feszültség, dili, hülyeség, bolondóra (bizalmas), ötperc (bizalmas), hóbort, szeszély, hiszti (bizalmas), rapli (bizalmas)

herdál

ige
 • pazarol, szór, tékozol, fecsérel, veszteget, pocsékol, prédál (pejoratív)

favágó

főnév
 • fejszés (régies), baltás (régies), fahasogató (régies), baltadzsi (régies), fatelepi munkás, rönkvágó
 • (régies): harkály, favágómadár

hozzáértő

melléknév
 • szakszerű, szakavatott, szakképzett, képzett, szakértő, specialista, kompetens (szaknyelvi), professzionális, profi (bizalmas), mesteri, verzátus (régies), gyakorlott, tapasztalt, otthon van (valamiben), jártas, biztos kezű, ügyes

külvárosi

melléknév
 • elővárosi, peremvárosi, szuburbán (idegen), periferikus (idegen)

lemezjátszó

főnév
 • gramofon
 • CD-lejátszó, CD

amellett

határozószó
 • azonkívül, azonfelül, ráadásul, tetejében, még hozzá, hozzá még, sőt még

monumentális

melléknév
 • nagyméretű, hatalmas, óriási, nagyszabású, gigantikus, grandiózus
 • lenyűgöző, impozáns, eget verő, kiemelkedő, fenséges, nagyszerű, lélegzetelállító, bámulatos

megihlet

ige
 • ihlet, késztet, ösztönöz, lelkesít, serkent, sarkall, megmozgat, hat, hatással van (valakire), megérint, megindít, befolyásol, befolyást gyakorol (valakire), felkavar, megtermékenyít

korrekt

melléknév
 • tisztességes, becsületes, megbízható, szavahihető, tisztakezű, kifogástalan, feddhetetlen (jellem)
 • sportszerű, fair (idegen)
 • igazságos, tárgyilagos, pártatlan, objektív, helyes, pontos, hibátlan, helyénvaló, szabályszerű, méltányos

kivégzés

főnév
 • halálbüntetés, likvidálás, likvidáció

középen

határozószó
 • középütt, közbül (tájnyelvi), középhelyt (tájnyelvi), középül (tájnyelvi), középaránt (régies)

megfutamodik

ige
 • elmenekül, elfut, elszökik, meglóg (bizalmas), futásnak ered, kereket old, meghátrál, elszalad, eliramodik, elinal, meglép (bizalmas), odébbáll Sz: sarkával fenyegeti az ellenséget; hátul van a sebe, vitéz katona volt; inába száll a bátorsága; lábába száll a bátorsága; bocskorába száll a bátorsága; száz vitézt is hajt maga után; felköti a nyulak bocskorát; nyúllá válik; illára veszi a dolgot
 • meghátrál, enged (valakinek) , visszakozik, retirál (régies), visszatáncol, meghunyászkodik

köntös

főnév
 • köpeny, házikabát, háziköntös, kabátka, pongyola, fürdőköpeny, hacuka (bizalmas), slafrok (bizalmas)
 • (régies): kabát, lebernyeg, köpönyeg, kaftán, palást

készülődés

főnév
 • készülés, készülgetés, kászálódás, kászolódás (tájnyelvi), hozzákészülés, nekigyürkőzés, nekivetkőzés
 • előkészítés, ráhangolódás

köztisztelet

főnév
 • tekintély, befolyás, erkölcsi súly, közbecsülés, közmegbecsülés, reputáció (idegen), renomé (idegen)

meghódít

ige
 • elfoglal, bevesz, birtokba vesz, megszerez, lerohan, leigáz, megszáll, gyarmatosít, megdönt
 • legyűr, lever, megver, felmorzsol (választékos), porrá zúz, szolgaságba dönt (választékos), rabigába dönt (választékos), leküzd
 • felülkerekedik, diadalmaskodik, legyőz, győzedelmeskedik, diadalt ül (választékos), úrrá lesz, véghezvisz (választékos), győzelmet arat (választékos)
 • megigéz, lenyűgöz, lebilincsel, elbűvöl, elbájol, elvarázsol, elkápráztat, elragad, megbabonáz, megejt, rabul ejt (választékos), elnyer (választékos), behálóz, foglyul ejt (választékos), megfőz (bizalmas), befűz (szleng)