gombostű szinonimái

főnév
 • férctű

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kategorizál

ige
 • osztályoz, besorol, értékel, minősít, kvalifikál, skatulyáz (pejoratív), klasszifikál (régies)
 • válogat, szortíroz (bizalmas), csoportosít, rendszerez, szisztematizál

ráadás

főnév
 • feladás, felsegítés, ráhúzás (bizalmas)
 • többlet, extra, pótlás, hozzátétel, megtoldás, megtetézés, kiegészítés, megszaporítás, növelés, hozzátevés, cók (régies), toldalékadomány (régies), szerzék (régies), nyomaték (régies)
 • ismétlés, újrázás, repeta (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gombostű szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fülledt

melléknév
 • romlott, erjedt, dohos, poshadt, búszos (tájnyelvi), fojtós (tájnyelvi)
 • áporodott, levegőtlen, tikkasztó, fullasztó, fojtott, fojtó, rekedt (régies), rekkenő, nyomasztó

fellépés, föllépés

főnév
 • szereplés, bemutatkozás
 • megjelenés, kiállás, viselkedés, magatartás, modor
 • allűr (idegen), attitűd, habitus

felemás

melléknév
 • különböző, eltérő, kétnemű
 • hibrid, abajdóc (tájnyelvi)
 • határozatlan, visszás

építőmester

főnév
 • építész, pallér, építésvezető
 • építészmérnök

genny

főnév
 • gennyedtség (tájnyelvi), csúnyaság (tájnyelvi), enyekesség (tájnyelvi), evesség (tájnyelvi)
 • váladék
 • (szleng): gané, mocsok, szemét, tróger (durva), tetű, drekk (szleng)
 • silányság, bóvli

hahotázik

ige
 • nevet, kacag, röhög (bizalmas)

összeken

ige
 • összepiszkít, bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összemaszatol, bemaszatol, bemázol, bemocskol, beszennyez, bepacsmagol (bizalmas), összefen (tájnyelvi), összekenceficél (tájnyelvi)

elhűl

ige
 • kihűl, meghűl, elhidegedik (régies)
 • (régies): elhidegül
 • megdöbben, elcsodálkozik, meghökken, meglepődik, elképed, elámul, hüledezik

életfelfogás

főnév
 • életszemlélet, életelv, életfilozófia, világnézet, gondolkodásmód, életérzés (választékos), mentalitás

belégzés

főnév
 • belélegzés, beszívás, inspiráció (szaknyelvi)(szaknyelvi)

elmúlt

melléknév
 • befejeződött, véget ért, megszűnt, lejárt, letelt, előbbi, régebbi, egykori, letűnt, befejezett, elvesztett, elpusztult, eltávozott, eliramlott, a minapi, néhai, egyszeri, korabeli, meglett (régies)

halandzsázik

ige
 • zagyvál, összevissza beszél, mellébeszél, a levegőbe beszél, hasal (szleng), dumál (szleng), maszlagol (szleng), hantáz (szleng), nyomja a süketet (szleng)

hektikás

melléknév
 • tüdőbajos, köhögős, sorvadásos (tájnyelvi)

később

határozószó
 • majd, utóbb, utána, aztán, későbben, későbbet (tájnyelvi), máskor, utólag, utólagosan, utóbban (régies), utóbbat (régies), azután, majdan, nemsokára, sokára, idővel

ismeret

főnév
 • tudás, tudnivaló, hozzáértés, tájékozottság, tapasztalat, tudomás, isme (régies)

gondolatmenet

főnév
 • eszmemenet, gondolatsor, konceptus (régies)
 • kivonat, vázlat

futurológia

főnév
 • jövőkutatás, jövőtudomány

gyorsaság

főnév
 • sebesség, iram, tempó, lendület, rapiditás (régies), celeritás (régies)
 • élénkség, fürgeség, elevenség, virgoncság
 • hamarság (régies), hirtelenség, elhamarkodottság, kapkodás

íny

főnév
 • szájpadlás, foghús, palatum (szaknyelvi), velum (szaknyelvi)
 • tetszés, ízlelés
 • étvágy

grillsütő

főnév
 • sütőrostély, grill, grillező
 • mikrohullámú sütő, mikró (bizalmas)

félreállít

ige
 • félretesz, sarokba tesz, szögre akaszt
 • levált, mellőz, kitesz, meneszt, kirúg (bizalmas), kivág, kiszorít, kitúr, kisemmiz, talonba rak (bizalmas), skartba tesz (bizalmas), hidegre tesz (bizalmas)

gyűrűsujj

főnév
 • aranyujj (tájnyelvi), neveletlenujj (tájnyelvi)

irtó I.

melléknév
 • rettenetes, szörnyű, irtózatos