inzultál szinonimái

ige
 • sérteget, megsért, megbánt, gorombáskodik, becsmérel, gyaláz
 • beleköt, megtámad
 • bántalmaz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

altiszt

főnév
 • tiszthelyettes, tisztes (bizalmas), őrmester, káplár (régies), alkáplár (régies), konstábler (régies), sarzsi (tájnyelvi)
 • (régies): hivatalnoksegéd, hivatalsegéd, törvényszolga
 • pedellus (régies)

gyűlésezik

ige
 • tanácskozik, ülésezik, tárgyal, értekezik, zsinatol (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a inzultál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

időszak

főnév
 • korszak, időköz, szakasz, időtartam, ciklus, periódus, intervallum, éra
 • idény, szezon

hasadék

főnév
 • hasadás, rés, nyílás, lyuk, lék, repedés, repedék (régies), hézag, mélyedés, barázda, fissura (idegen), stoma (szaknyelvi), nyiladék (régies)
 • szurdok, szakadék, völgy, völgyszoros, törés, vágány (régies), hegyszoros, kanyon, vízmosás, meredély (választékos), hasadály (tájnyelvi), mélység, völgyeleg (tájnyelvi)

halpikkely

főnév
 • halhéj (tájnyelvi), halpénz (tájnyelvi), pikkely

gépház

főnév
 • gépterem, gépház, gépcsarnok, centrálé (szaknyelvi)
 • motorház

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

sebaj

módosítószó
 • annyi baj legyen, oda se neki, nem baj

feneketlen

melléknév
 • mély, mélységes
 • telhetetlen (gyomor)
 • féktelen, heves, engesztelhetetlen, határtalan, kielégíthetetlen

felsorakozik, fölsor

ige
 • igazodik, feláll, felfejlődik (sorba), sorakozik
 • tömörül, csoportosul, egyesül

dobálódzik, dobálózi

ige
 • hajigálódik (tájnyelvi), hajigálóskodik (tájnyelvi), hajingál (tájnyelvi), hánygál (tájnyelvi)

fizikus

főnév
 • (régies): orvos

kandidátus

főnév
 • (régies): jelölt, pályázó

keserű I.

melléknév
 • fanyar, kesernyés
 • undorító
 • kínos, terhes, epés, cinikus, szardonikus (idegen), szarkasztikus (választékos), csípős, kellemetlen, kegyetlen, zord
 • nekikeseredett, elkeseredett, kiábrándult, életunt, búskomor, csüggeteg, kedvetlen, pesszimista, mogorva, morózus

légi

melléknév
 • repülő, repülési

kontroll

főnév
 • ellenőrzés, felülvizsgálat, kontrolléria (régies)

iparigazolvány

főnév
 • iparengedély, ipar (bizalmas), vállalkozási engedély

idejön

ige
 • eljön, erre jön, közeleg, közeledik, ide tart

jelenség

főnév
 • esemény, történés, tény, dolog, eset, effektus
 • megnyilvánulás
 • különlegesség, tünemény, csoda, szenzáció (bizalmas), unikum, fenomén (régies)

kolorádóbogár

főnév
 • burgonyabogár, krumplibogár

ismételt

melléknév
 • többszöri, sokszori, gyakori, sokszoros, elkoptatott, agyoncsépelt, újbóli, újabb

hatol

ige
 • (valakibe): nyomul, behatol, halad, ér, betör

jókor

határozószó
 • időben, idejében, legjobbkor, kellőleg (régies), apropó (régies)
 • korán, idején, kelletekorán (tájnyelvi)
 • (pejoratív): későn, késve, rosszkor

konklúzió

főnév
 • zárótétel
 • végkövetkeztetés
 • következmény, fejlemény, kihatás, utózönge, kimenetel, okozat, konzekvencia, rezultátum (régies), fácit (régies)
 • döntés, elhatározás