jelenség szinonimái

főnév
 • esemény, történés, tény, dolog, eset, effektus
 • megnyilvánulás
 • különlegesség, tünemény, csoda, szenzáció (bizalmas), unikum, fenomén (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szörf

főnév
 • szélsikló, vízka

egészséges

melléknév
 • ép, stramm (bizalmas), erőteljes, makkegészséges, acélos, életerős, fitt, fennforgó (tájnyelvi), pirospozsgás, viruló, robusztus, ellenálló, szívós, edzett, kicsattanó, életrevaló, épkézláb, jól tartja magát, jó formában van, jó kondiban van, jó egészségnek örvend Sz: kutya baja, mint a szentesi halottnak; egészséges, mint a makk; majd kicsattan az egészségtől; csak úgy virul; eljárja még egyedül a kállai kettőst (tájnyelvi)
 • higiénikus, antiszeptikus (szaknyelvi)
 • hasznos, termékeny
 • jókora, kiadós
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jelenség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

irgalmatlan

melléknév
 • könyörtelen, könyörületlen, kíméletlen, embertelen, szívtelen, keményszívű, kőszívű, kegyetlen, embernyúzó, érzéketlen, részvétlen, vad, durva, hajthatatlan, kérlelhetetlen, ellenséges

hetet-havat

tárgyragos főnév
 • mindent, mindenfélét, tücsköt-bogarat, butaságokat, ostobaságokat, sületlenségeket, hülyeségeket, csepűt-havat (tájnyelvi), nyíret-nyarat (tájnyelvi)

hazafiság

főnév
 • hazaszeretet, hazafiúság, patriotizmus, honszeretet (régies), honszerelem (régies), honfiság (régies)

gyászmise

főnév
 • rekviem, halotti mise, engesztelő szentmise, gyászszertartás, halotti szertartás

jácint

főnév
 • kékecske, kígyóhagyma (régies), hiacint (régies), cintli (tájnyelvi), gica (tájnyelvi), gicavirág (tájnyelvi)

kedélyállapot

főnév
 • kedély, szeszély, hangulat, kedv, lelkiállapot

sörfőzde

főnév
 • serfőzde (régies), sörfőző (régies), sörgyár

fokozódik

ige
 • emelkedik, erősödik, növekszik, nagyobbodik, továbbharapózik, súlyosbodik
 • öregbedik (régies)
 • (bizalmas): elmérgesedik, elfajul

filológus

főnév
 • filosz
 • bölcsészhallgató

egyenértékű

melléknév
 • megfelelő, azonos értékű, egyforma, egyenlő, hasonértékű, hozzáillő, identikus (idegen), egybevágó, egyenrangú, ekvivalens, egál (idegen), adekvát

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő

kényszer

főnév
 • erőszak, erőltetés, nyomás, presszió, befolyás, ráerőszakolás, kénytelenítés, szorongatás, kompulzió (idegen), oktroj (idegen)
 • szükség, kötelem (régies), kényszerűség, kénytelenség, kényszerhelyzet, obligó (régies)

kigondol

ige
 • kitalál, kitervel, kitervez, kispekulál (bizalmas), kiagyal, kieszel, kiókumlál (bizalmas), kiötöl, kifőz, elgondol, elképzel, kisüt, költ, kifundál, kiokoskodik, forral, kimódol, eltervez, megtervez, kimesterkél, kielmél (régies), kifineszel (tájnyelvi)
 • (régies): feltalál, megalkot, kitalál

létfenntartás

főnév
 • önfenntartás, megélhetés, életlehetőség, kenyérkereset, kenyér, élet, szubszisztencia (idegen)

köteles2

főnév
 • kötélverő, kötélgyártó

jeles II.

főnév
 • ötös, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), horgas (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), peti (szleng), pityorka (szleng), tízes (szleng)

ipari

melléknév
 • nagyüzemi, üzemi, gyári

kaparás

főnév
 • horzsolás, karcolás, karmolás, karistolás
 • macskakaparás, firka, firkálás
 • méhkaparás, abortusz, küret

könyvkereskedő

főnév
 • könyvárus, könyvbizományos, antikvárius (idegen)

jóság

főnév
 • alkalmasság, hasznosság, minőség, érték, becs
 • szavatosság, felhasználhatóság, fogyaszthatóság
 • jóindulat, jószívűség, jólelkűség, szívjóság, kegyesség, nyájasság, szívélyesség, irgalom, könyörületesség, jámborság, részvét, emberség
 • erkölcsösség, erény, romlatlanság, tisztaság, tisztesség, becsületesség
 • adakozás, bőkezűség, jótékonyság, támogatás, nagylelkűség, szponzorálás, mecenatúra (idegen)

hím2

főnév
 • (régies): díszítés, dísz, minta

karosszék

főnév
 • karszék, zsöllye (régies), fotel
 • búsulószék (tájnyelvi), gondolkozószék (tájnyelvi)

kőszirt

főnév
 • szirt, kőszikla, szikla, kőszál