iparigazolvány szinonimái

főnév
 • iparengedély, ipar (bizalmas), vállalkozási engedély

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

választmány

főnév
 • vezetőség, bizottság, bizottmány, testület, tanács, grémium (idegen)

martinász

főnév
 • martinos, olvasztár, olvasztómunkás, kohász, öntőmunkás, öntő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iparigazolvány szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ifjú II.

főnév
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, pubi (bizalmas)

hasogat

ige
 • hasít, darabol, metél, vagdal, aprít, forgácsol, hasogál (tájnyelvi), szilánkol (tájnyelvi)
 • nyilallik, szaggat, szúr, sajog, fáj

hamis

melléknév
 • ál, fals, hamisított, nem valódi, utánzott, pszeudo-, látszat-, mű-, talmi, apokrif (szaknyelvi), csalóka, hazug, alaptalan, koholt, valótlan, művi, megtévesztő, mesterséges, színlelt, tettetett, fiktív, megjátszott, silány, csinált, mesterkélt, mondvacsinált, álcázott, korcs
 • csalárd, ravasz, álnok, igaztalan, huncut, csaló, ámító, kétkulacsos, körmönfont, kétszínű, hitszegő, szószegő, alattomos, ármányos, álszent, hipokrita, szemforgató, csalafinta, trükkös (bizalmas), perfid (idegen), simlis (szleng), csalavér (tájnyelvi)
 • téves, helytelen, alaptalan
 • kacér, pajzán, csalfa, csapodár, hamiskás, pajkos, csintalan, dévaj
 • (kutya): harapós, vad

géppark

főnév
 • gépállomány

indigó

főnév
 • indigócserje
 • átírópapír, másolópapír, átütőpapír, karbonpapír, kopírpapír (régies)

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

sebez

ige
 • megvérez, sért, tép
 • megbánt, megsért

fennhatóság

főnév
 • felsőbbség, fensőbbség, felségjog, szupremácia (szaknyelvi), főhatalom (régies), főuraság (régies)
 • uralom, hatalom, irányítás, autoritás (idegen), rendelkezés

felsőház, fölsőház

főnév
 • főrendiház, szenátus (idegen), szenátorok testülete

doh

főnév
 • dohszag, pinceszag, pincelevegő, penészszag, bűz (régies)

flegmatikus

melléknév
 • flegma (bizalmas), egykedvű, nyugodt, hidegvérű, közönyös, közömbös, érzéketlen, rezignált, fásult, apatikus, blazírt

kantárszár

főnév
 • gyeplő, szíj, kantárszíj, kantárfék, fékszár

később

határozószó
 • majd, utóbb, utána, aztán, későbben, későbbet (tájnyelvi), máskor, utólag, utólagosan, utóbban (régies), utóbbat (régies), azután, majdan, nemsokára, sokára, idővel

legkisebb

melléknév
 • minimális, legcsekélyebb, legalacsonyabb, legkevesebb, legalsó

konzílium

főnév
 • megbeszélés, tanácskozás, eszmecsere
 • konzultáció, értekezlet

iramodik

ige
 • rugaszkodik, rúgtat (régies), iramlik, iramít (tájnyelvi)

idétlen

melléknév
 • gyámoltalan, ügyetlen, esetlen, csenevész, élhetetlen, kétbalkezes, suta, nehézkes
 • idomtalan, torz, groteszk, félszeg, otromba, bumfordi, büfli (tájnyelvi)
 • badar, ízetlen, sületlen, buta
 • (régies): koraszülött, idő előtti

jeles II.

főnév
 • ötös, gól (szleng), hasas (szleng), hintó (szleng), horgas (szleng), ödön (szleng), pedálmedál (szleng), peti (szleng), pityorka (szleng), tízes (szleng)

komédiás

főnév
 • (régies): csepűrágó, mutatványos, színész
 • (jelzőként): képmutató, alakoskodó, színészkedő, színlelő, tettető, megtévesztő

istenhozzád

főnév
 • búcsú, elbúcsúzás, elköszönés, búcsúszó, agyő (bizalmas)

hátrahagy

ige
 • hagy, hagyományoz, ráhagy, örökül hagy, testál
 • meghagy, üzen, izen (tájnyelvi)

jól-rosszul

határozószó
 • valahogy, úgy-ahogy
 • rendetlenül, összevissza, ebül-kutyául (tájnyelvi), kosul-bakul (tájnyelvi)

konstrukció

főnév
 • szerkezet, felépítés, berendezés, összeállítás, struktúra, gépezet, mechanizmus
 • szerkesztés, megszerkesztés, tervezés, megtervezés, elrendezés, organizáció (idegen)
 • terv, tervezet, elgondolás, elképzelés