juttat szinonimái

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vezekel

ige
 • bűnhődik, penitenciázik (idegen), Canossát jár, hamut hint a fejére, magába száll, expiál (régies)
 • megbán
 • szenved, megszenved, lakol, meglakol

mészárol

ige
 • leöldös, kaszabol, vagdal, öldököl, koncol, vérengzik, kardélre hány, letaglóz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a juttat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

japánakác

főnév
 • olvasófa, szofóra

hivatalnok

főnév
 • köztisztviselő, tisztviselő, hivatalviselő, kormánytiszt, tiszt, bürokrata (pejoratív), beamter (idegen), audiat (idegen), officiális (idegen), funkcionárius, ügyintéző, tintanyaló (pejoratív), aktakukac (szleng), tintakukac (szleng), papírmoly (szleng), bélyegnyaló (pejoratív), irodista (pejoratív), fehérköpenyes, bennülő (tájnyelvi)

hervadt

melléknév
 • fonnyadt, kókadt, lankadt, bágyadt, gyenge, erőtlen, csoffadt (tájnyelvi)
 • ráncos, aszott, petyhüdt, löttyedt
 • színtelen, gyatra, reménytelen, kilátástalan

gyümölcsöztet

ige
 • hasznosít, felhasznál, kamatoztat, alkalmaz, megforgat (szaknyelvi)

jogar

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

kérdőív

főnév
 • űrlap, kérdőlap, blanketta (idegen)

sürget

ige
 • felszólít, nógat, noszogat, unszol, doszol (régies), buzdít, sarkall, szorgalmaz, szorgat (tájnyelvi), hamargat (tájnyelvi), szutyongat (tájnyelvi), zargat (bizalmas), nyösztet (tájnyelvi)
 • siettet, ösztönöz, sürgöl (tájnyelvi), hajszol, hajt, sarkantyúz, tusakol (tájnyelvi), forszíroz (bizalmas), szorongat
 • szorít (idő)

főszereplő

főnév
 • főhős, címszereplő, főalak
 • hősnő
 • vezető, főember, főkolompos (pejoratív), hangadó, prímás (pejoratív)

folyóirat

főnév
 • periodika (szaknyelvi), közlöny, szemle
 • magazin

ékesszólás

főnév
 • szónoklás, szónoklat, szótehetség (régies), elokúció (szaknyelvi), elokvencia (szaknyelvi), dikció (szaknyelvi), szavalás, beszédkészség, sváda (bizalmas)
 • szónoklattan, retorika, beszédművészet

gáláns

melléknév
 • udvarias, előzékeny, készséges, lovagias, szolgálatkész, lekötelező
 • szerelmes, udvarló, bókoló, széptevő
 • gavallér, előkelő, nagyvilági, elegáns, bőkezű, nagyvonalú, nagylelkű

kész

melléknév
 • elkészült, előkészített, rendezett, használható
 • felkészült, képesített, kitanult
 • kialakult, befejezett, kiforrott
 • valóságos, teljes, tiszta, teli, egész, hiánytalan, tökéletes, perfekt (idegen), kifejlett, kézenfekvő, nyilvánvaló, effektív, kifogástalan, komplett, totális
 • hajlandó, készséges, prompt (idegen), elszánt, eltökélt, hajlamos, előzékeny, szíves, szolgálatkész
 • vége, kaput (idegen), punktum (bizalmas)
 • elromlott, tönkrement, kinyiffant (szleng), totálkáros (szleng), lerobbant (szleng), bedöglött (bizalmas), kampec (szleng), lestrapált (bizalmas)

kínálás

főnév
 • ajánlás, ajánlat, kínálat, kínálgatás, tessékelés, kedveskedés

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

közreműködik

ige
 • része van (valamiben), részt vesz, részt vállal (valamiben), hozzájárul, belejátszik, asszisztál, segít, segédkezik, elősegít, együttműködik, kooperál, bábáskodik, közbenjár (valakiért), közrehat
 • szerepel, fellép

kábít

ige
 • altat, narkotizál (szaknyelvi), bódít, tompít, zsongít, érzéstelenít, zsibbaszt, butít (régies), mámorít, megrészegít
 • ámít, szédít (bizalmas), elkápráztat
 • fűz (valakit) (szleng), hazudik

izgató

melléknév
 • serkentő, stimuláló, pezsdítő, ingerlő
 • erotikus, szexi, csiklandós, kihívó
 • érdekes, idegfeszítő, szenzációs (bizalmas), mozgalmas
 • nyugtalanító, zavaró, felzaklató, felkavaró, hajmeresztő, elképesztő
 • lázító, felbujtó, feltüzelő

kedélyállapot

főnév
 • kedély, szeszély, hangulat, kedv, lelkiállapot

közeljövő

főnév
 • holnap

kancellár

főnév
 • korlátnok (régies)
 • írnok (régies)
 • kormányfő, miniszterelnök

hólyagos

melléknév
 • felhólyagzott, duzzadt, hupolykás (tájnyelvi)

kémszer

főnév
 • (szaknyelvi): reagens (szaknyelvi), vegyszer, kémlelőszer (régies)

közönség

főnév
 • publikum, nagyközönség, nyilvánosság, jelenlevők
 • nézőközönség, nézők, nézősereg
 • olvasóközönség, olvasók