inas I. szinonimái

melléknév
 • rágós, porcogós, szálas, csimbókos (tájnyelvi)
 • szikár, agyondolgozott, izmos, szívós, eres
 • (régies): húsos, vastag
 • erős

inas II. szinonimái

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hobbi

főnév
 • kedvtelés, időtöltés, szenvedély, passzió (bizalmas)
 • hóbort, vesszőparipa, rapli (szleng), dili (szleng)

fehércseléd

főnév
 • (régies): nő, asszony, lány, fehérszemély (régies), fehérnép (régies), vászoncseléd (régies), némber
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a inas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hűbelebalázs

melléknév
 • szeleburdi, hirtelen, elhamarkodott, hebehurgya, meggondolatlan, forrófejű, heveskedő, szeles

hangzik

ige
 • hallatszik, szól, zengedez (választékos), hangot ad, csendül, kicsendül, kihangzik, zúg, hallik, felhangzik, felharsan, cseng, bong, zeng, csilingel, hangad (tájnyelvi)
 • tetszik (valamilyennek), mondják (valahogyan)
 • híre van, beszélik, elterjed

hajszalag

főnév
 • hajpánt, hajkötő

galiba1

főnév
 • baj, bonyodalom, gond, zavar, kellemetlenség, fennakadás, malőr, kalamitás (régies), nehézség, vesződség, vesződés, hézag, bibi (bizalmas), slamasztika, gubanc (szleng), balhé (szleng), gáz (szleng)

ígéret

főnév
 • adott szó, fogadalom, nyilatkozat, becsületszó, ígérvény (szaknyelvi), elkötelezés, kötelezettség

jogalap

főnév
 • (szaknyelvi): szabály, törvény, rendelet, megállapodás
 • jogcím, jogosság

sáfárkodik

ige
 • gazdálkodik, gondját viseli (valaminek), gondoskodik (valamiről), törődik (valamivel)

felszolgáló, fölszol

főnév
 • pincér, tálaló, ételfogó, étekfogó, asztalnok (régies), szolga, szolgálattevő, kellner (régies), steward (idegen)

felmelegít, fölmeleg

ige
 • megmelegít, átmelegít, átforrósít, felhevít
 • feléleszt, újra kezd, felelevenít, felenyhít (tájnyelvi)

diákkor

főnév
 • tanulókor, diákévek, tanulóévek, diákság, egyetemi évek

fésül

ige
 • gereblyéz (tréfás), frizíroz (régies), garabicál (tájnyelvi)
 • (szálas anyagot): gerebenez, gyarat (tájnyelvi), hihel (tájnyelvi), kártol
 • átnéz, javít, csiszol

kabaré

főnév
 • kabarészínház, revüszínház, revü
 • mulató, orfeum (régies), varieté (szaknyelvi)
 • hűhó, felhajtás

kér

ige
 • kíván, könyörög, kunyerál, pitizik, instál (régies), kérlel, rimánkodik, esdekel, esd, esedezik, eseng (választékos)
 • felszólít, felhív, figyelmeztet
 • felkér, megkér
 • hívat, hozat, rendel
 • kérvényez, kérelmez, igényel, folyamodik, apellál (régies), petíciózik (választékos), instanciázik (tájnyelvi)

lealázó

melléknév
 • megalázó, lealacsonyító, sértő, bántó, megszégyenítő, becstelen, degradáló (idegen)

kokettál

ige
 • kacérkodik, flörtöl, incselkedik, ingerkedik, évődik, enyeleg, kötődik, cicázik, pajkoskodik, hamiskodik, szemez (bizalmas), hetyeg (bizalmas)

indignáció

főnév
 • méltatlankodás, felháborodás, megbotránkozás
 • neheztelés, bosszankodás, harag, méreg, bosszúság

hunyorít

ige
 • pislant, pislog, hunyorgat, hunyorog, pillog, összehúzza a szemét
 • kacsint, kacsingat, kacsongat (tájnyelvi)

jacht

főnév
 • hajó, vitorlás

kiviláglik

ige
 • (régies): kivilágít, kisüt, kitűz
 • kiderül, fény derül (valamire), kitűnik, kisül, kitetszik (választékos), kivilágosodik

invázió

főnév
 • megszállás, megrohanás, agresszió, offenzíva
 • behatolás, beáramlás, elözönlés, betörés

harmadszor

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben (választékos), harmadjára
 • harmadsorban, pro tertio (idegen), harmadikként

jegykendő

főnév
 • mátkakendő (tájnyelvi), jegykeszkenő (tájnyelvi)

kocsiút

főnév
 • úttest, pályatest, utca, út