horpadás szinonimái

főnév
 • bemélyedés, süllyedés, süppedés, mélyedés, tányérosodás, benyomódás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

összesen

határozószó
 • összevéve (tájnyelvi), egybevéve, összegezve, összeadva, összességében, mindenestül, együttvéve, együttesen, caklipakli (bizalmas), cakompakk (bizalmas), összevissza (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a horpadás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hibajegyzék

főnév
 • errata (szaknyelvi), javítandó

gyomorhurut

főnév
 • gastritis (szaknyelvi), gyomorkatarhus (régies), gyomorrontás, bélhurut, enteritis (szaknyelvi)

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

fogkrém

főnév
 • fogpaszta, fogpép, fogtisztító szer

hódolat

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)

ingoványos

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

rendeltetés

főnév
 • cél, destináció (idegen), szerep
 • funkció
 • misszió, feladat, küldetés, kötelesség, szolgálat
 • hivatás, életcél

felajánlás, fölajánl

főnév
 • adomány, ajándék, hozzájárulás, donáció (régies), offertórium (régies)
 • ígéret
 • áldozat, áhítat, hódolat, imádat, devóció (régies), obláció (régies)

farsang

főnév
 • karnevál, maszkabál (tájnyelvi)
 • mulatság, dínomdánom

csikó

főnév
 • kiscsikó, kisló, paci (bizalmas), lovacska, lógyerek (tréfás), csidu (tájnyelvi), csinu (tájnyelvi), csinó (tájnyelvi)

felírás, fölírás

főnév
 • felirat, szöveg

irodalmár

főnév
 • irodalomtudós, irodalomkutató, irodalomtörténész, filológus (idegen), irodalombúvár (választékos)
 • író, tollforgató, literátor (régies)

kakukk

főnév
 • kukukk (régies), kukumadár (tájnyelvi)

közlekedés

főnév
 • forgalom, közforgalom
 • (folyadéké): áramlás, átjárás, áthatolás
 • (régies): kapcsolat, érintkezés, összeköttetés

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

hosszában

határozószó
 • mentén, mentében, hosszirányban, hosszant, folytában, mellett, elejétől utójáig, elejétől végéig, háthosszában (tájnyelvi)

hétköznapi

melléknév
 • mindennapi, mindennapos, köznapi
 • szokásos, megszokott, átlagos, közönséges, banális, egyszerű, szimpla, jellegtelen, szürke, fantáziátlan, prózai, unalmas, jelentéktelen

igenlés

főnév
 • helyeslés, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, jóváhagyás, erősítés, bólintás, fejbólintás, biccentés, tanúságtétel
 • akarás, kívánás, törekvés

kikever

ige
 • elkever, összekever, feltrájbol (tájnyelvi)

hullavizsgálat

főnév
 • hullaszemle, nekropszia (idegen)

gyűlés

főnév
 • értekezlet, összejövetel, tanácskozás, megbeszélés, konferencia, kongresszus, találkozó, meeting (idegen), ülés, reunió (régies), gyülekezet (régies)
 • zsinat
 • csoportosulás, tömörülés, csődülés, sokasodás
 • (régies): kelés, duzzanat, tályog

íme

módosítószó
 • lám, itt van, ihol (tájnyelvi), ímhon (tájnyelvi), ímhol (tájnyelvi)
 • na tessék, ni csak (tájnyelvi)

kimeríthetetlen

melléknév
 • sok, rengeteg, tömérdek, regiment, roppant, végtelen, határtalan, korlátlan, mérhetetlen, elfogyhatatlan, kiapadhatatlan, végeérhetetlen
 • gazdag, bőséges