feloldozás, föloldoz szinonimái

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

gyarmatosítás

főnév
 • kolonizáció (idegen), kolonizálás (idegen), (gyarmati) megszállás, meghódítás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a feloldozás, föloldoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felbuzdulás, fölbuzd

főnév
 • nekibuzdulás, nekihevülés, hév, lendület, lelkesedés, elragadtatás, buzgóság, eksztázis

elválhatatlan

melléknév
 • elválaszthatatlan, szétválaszthatatlan, elkülöníthetetlen, inszeparábilis (választékos)

elromlik

ige
 • tönkremegy, elhasználódik, meghibásodik, leáll, befullad, felmondja a szolgálatot, bedöglik (bizalmas), bekrepál (szleng), lerobban (szleng), kikészül (bizalmas), bemondja az unalmast (szleng), bekrachol (bizalmas), lerohad (szleng), kipurcan (szleng), beszarik (durva), kifingik (szleng), fuccsba megy (bizalmas), gajra megy (szleng), gajdeszra megy (szleng), tropára megy (szleng)
 • megromlik, megrothad, megbüdösödik, megavasodik, megposhad, megpenészedik, megbuggyan, elbecsekedik (tájnyelvi)

elandalodik

ige
 • elandalog, elmereng, elábrándozik, álmodozik

felidéz, fölidéz

ige
 • felelevenít, előhív, előhoz, feltámaszt, visszaidéz, visszaemlékezik, emlékezetbe idéz, előás, előszed, visszahoz, feléleszt, életre kelt, evokál (idegen)
 • felemlít, szóvá tesz, felemleget

fogat2

főnév
 • hintó, kocsi, szekér, ekvipázs (régies), fiáker

nehezell

ige
 • nehéznek érez
 • (választékos): nehezményez, neheztel, zokon vesz

dagály

főnév
 • ár, áradás, áradat, árhullám, árvíz, nagyvíz (tájnyelvi), vízözön, tengerár, tengerjárás
 • fellengzősség, terjengősség, frázispufogtatás, szószaporítás, szóáradat, tiráda, ömlengés, álpátosz, bombaszt (idegen), koturnus (idegen)
 • (régies): gőg, kevélység, felfuvalkodottság

csomagolás

főnév
 • pakolás (bizalmas)
 • kiállítás, külalak, megjelenés, burkolat, emballage (idegen)
 • (bizalmas): szépítés, enyhítés, finomítás, kendőzés (bizalmas)

alpinizmus

főnév
 • hegymászás, sziklamászás

dilettáns

melléknév, főnév
 • műkedvelő, amatőr, laikus, szakszerűtlen, hozzá nem értő, avatatlan, kontár, pancser (szleng), fuser (szleng), képzetlen

fordul

ige
 • perdül, penderedik
 • irányt vált, eltér
 • kanyarodik, kanyarul
 • (valaki, valami felé): irányul, terelődik
 • támad
 • (valakihez, valamihez): szól, beszél
 • folyamodik, föllebbez, kérést intéz
 • (valamilyenné): változik, alakul, válik

gesztikulálás

főnév
 • gesztikuláció, hadonászás, taglejtés, mutogatás

inkvizíció

főnév
 • kínvallatás, vallatás, tanúvallatás, vizsgálat
 • eretnekbíróság (régies)

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

félő

melléknév
 • félős, félénk

felajánlás, fölajánl

főnév
 • adomány, ajándék, hozzájárulás, donáció (régies), offertórium (régies)
 • ígéret
 • áldozat, áhítat, hódolat, imádat, devóció (régies), obláció (régies)

fertőzés

főnév
 • infekció (szaknyelvi), szepszis (szaknyelvi), kontamináció (szaknyelvi), ragály

hát II.

kötőszó
 • tehát, azért, egyszóval, röviden szólva, következésképpen

felszed, fölszed

ige
 • felvesz, felemel, felvisz, felkap
 • levesz, leszed
 • összegyűjt, összeszed, kiás, kihúz, kiemel, betakarít, összemarkol, felolvas (tájnyelvi)
 • (kötőtűre fonalat): ráakaszt, ráhurkol
 • meghízik, gyarapodik, gyarapszik, kikerekedik
 • (betegséget): megkap, elkap, összeszed
 • (tudást): megszerez, elsajátít
 • (bizalmas): felcsíp (szleng), ismeretséget köt (valakivel), megismerkedik (valakivel)

emberszeretet

főnév
 • filantrópia (idegen), altruizmus (szaknyelvi), felebaráti szeretet

finomság

főnév
 • kifinomultság, grácia (választékos), törékenység
 • árnyalat, szubtilitás (idegen)
 • nyalánkság, csemege, ínyencfalat, ínyencség, delikatesz (idegen)
 • tapintat, diszkréció, gyengédség, kímélet, decencia (választékos)

hátulütő

főnév
 • hátrány, kellemetlenség, a fonákja (valaminek), a visszája (valaminek), bökkenő, baj, probléma, nehézség, gubanc (szleng), difi (bizalmas), ciki (szleng)