iskolaköteles szinonimái

melléknév
 • tanköteles (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lőcsláb

főnév
 • ó-láb, karikaláb, görbe láb

adó1

főnév
 • adóállomás, adóberendezés, adótorony, leadóállomás, rádióállomás, rádióadó, televízióállomás, televízióadó, tévéadó, átjátszóállomás, adókészülék
 • csatorna, tv-csatorna
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a iskolaköteles szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ikra2

főnév
 • lábikra, vádli

hatökör

főnév
 • (durva): barom (durva), ökör (durva), isten barma (durva), címeres ökör (durva), világ marhája (durva), világ állatja (durva), tökkelütött, nehézfejű, buta, korlátolt

hanyadik, hányadik

névmás
 • mennyiedik?, melyik?
 • milyen sokadik?

gomb

főnév
 • pityke, boglár (régies)
 • fogantyú, markolat
 • nyomógomb, kapcsológomb, billentyű, kioldógomb

intelligens

melléknév
 • értelmes, eszes, okos, fogékony, gyors felfogású, logikus, gondolkodó, éles eszű, éles elméjű, intellektuális
 • tanult, képzett, pallérozott, csiszolt
 • tanulékony

kamara

főnév
 • parlament, képviselőház
 • testület, hatóság, számvevőszék
 • (régies): kincstár
 • (tájnyelvi): kamra, éléskamra
 • rakhely (régies), raktár

seprőcirok

főnév
 • szerecsenköles

fertőzés

főnév
 • infekció (szaknyelvi), szepszis (szaknyelvi), kontamináció (szaknyelvi), ragály

feltűnik, föltűnik

ige
 • megjelenik, előtűnik, felbukkan, berobban, előbukkan, megmutatkozik, feltetszik (tájnyelvi), felcsillan, felvillan, felködlik, feldereng, felrémlik, felötlik, felmerül, felsejlik, feltünedezik, felmutatja magát (tájnyelvi), feltünölődik (tájnyelvi)
 • szembeötlik, szembetűnik, a szemébe ötlik (valakinek), szembeszökik, szemet szúr Sz: magára vonja a figyelmet; feltűnést kelt; reflektorfénybe kerül; a figyelem középpontjába kerül
 • (valamilyennek): látszik, tűnik, tetszik, mutatkozik, érződik

döntés

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

fogtömés

főnév
 • tömés, plomba (szaknyelvi)

karattyol

ige
 • (tyúk): kárál
 • (béka): kuruttyol, brekeg, vartyog, ümmög (tájnyelvi)
 • hadar, locsog, fecseg, bagyog (tájnyelvi), karatyál (tájnyelvi), karicsol (tájnyelvi), kerettyel (tájnyelvi), lübög (tájnyelvi)

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok

leiszik

ige
 • lekortyol, lehörpöl, leszürcsöl
 • (leissza magát): becsíp, berúg, lerészegedik

kormányzó I.

melléknév
 • vezető, irányító

ismeretlen

melléknév
 • névtelen, idegen, anonim, NN, XY, ignotus (idegen)
 • jelentéktelen, obskúrus (régies)
 • járatlan, megtapasztalatlan, szokatlan, új, újszerű

igenlés

főnév
 • helyeslés, megerősítés, helybenhagyás, beleegyezés, jóváhagyás, erősítés, bólintás, fejbólintás, biccentés, tanúságtétel
 • akarás, kívánás, törekvés

jóindulat

főnév
 • jó szándék, jóakarat, jóérzés, emberség, irgalmasság, könyörületesség, jólelkűség, szívjóság, jótétemény, szeretet, segítőkészség, megértés, nyájasság
 • pártfogás, védnökség, bőkezűség, patronázs (régies)
 • igyekezet, törekvés, szorgalom

kontaktus

főnév
 • érintkezés, kapcsolat, viszony

ízletes

melléknév
 • jóízű, ízes, finom, zamatos, ínycsiklandozó, étvágygerjesztő, gusztusos, élvezetes, jóízletű (régies)

hazavisz

ige
 • hazacipel, hazaszállít, hazafuvaroz
 • hazavezet, hazakísér, hazatámogat
 • (keresetet) hazaad
 • (nyereséget, díjat): megnyer, elvisz

juttatás

főnév
 • támogatás, segély, járadék, tartásdíj, apanázs (régies), donáció (régies), szubvenció (szaknyelvi)
 • borravaló, adomány, zsebpénz
 • ellátás, ellátmány

korhol

ige
 • dorgál, pirongat, megszid, megfedd, megró, leckéztet, megszól, letol (bizalmas), lehord (bizalmas), szapul (bizalmas), ostoroz, regnál (tájnyelvi)