keksz szinonimái

főnév
 • teasütemény

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

párakötés

főnév
 • dunsztkötés (bizalmas), dunszt (bizalmas)

ökumenikus

melléknév
 • egyetemes, egyetemleges, ökumeni (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a keksz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kamat

főnév
 • százalék, percent (régies), interes (régies), haszonpénz (régies)

idegesít

ige
 • izgat, nyugtalanít, aggaszt, bosszant, bánt, ingerel, irritál, mérgesít, felbosszant, felcukkol (szleng), felhúz (szleng), feldühít, feldühösít, bepörget (szleng), bepipásít (szleng), kiborít (bizalmas), idegeire megy, agyára megy (bizalmas), kihoz a sodrából, kiütést kap (valamitől, valakitől), megharagít, dühít, bőszít
 • zavar, zaklat, zargat, háborgat, molesztál, szekál (bizalmas), szekíroz, piszkál

hozzájárul

ige
 • hozzátevődik, hozzáadódik
 • (költségekhez): kiegészít, megtold, beszáll (valamibe), adakozik
 • (valamihez): közreműködik, részt vesz (valamiben)
 • elősegít, előmozdít, megkönnyít

hanyatlik

ige
 • dől, roskad, alél (választékos), bicsaklik, (nap) leáldozik (választékos), apad, esik, süllyed, fogy, csökken, alászáll, zuhan, bukik, megcsappan, fogyatkozik, lekókad, hervadozik, lekonyul, billen
 • romlik, tönkremegy, visszaesik, visszafejlődik, gyengül, devalválódik (szaknyelvi), degenerálódik (szaknyelvi), regrediál (szaknyelvi)

kartell

főnév
 • csoportosulás
 • érdektársulás

kierőszakol

ige
 • kikényszerít, kicsikar, kifacsar, kiforszíroz, kiprésel, kiverekszik, kinyúz, bevasal (szleng), kihajt, kitapos, kiharcol, kiszed, kiszorít, kiprovokál, ablézol (tájnyelvi), kihucsor (tájnyelvi)

szekál

ige
 • zaklat, háborgat, kellemetlenkedik, piszkál, inzultál, bosszant, idegesít, ingerel, hergel, nyaggat, abajgat, gyötör, macerál (bizalmas), molesztál, cikiz (bizalmas), vegzál (régies), szekíroz (bizalmas), heccel, frocliz (bizalmas), zrikál (szleng), cseszeget (durva), buzerál (szleng)(valakiről)

gesztikulálás

főnév
 • gesztikuláció, hadonászás, taglejtés, mutogatás

galambdúc

főnév
 • galambház, búg (tájnyelvi), tubaház (tájnyelvi)
 • galambkalitka (régies)
 • (szleng): őrtorony, torony

elhull

ige
 • elszóródik, kiesik, kipotyog, elpereg
 • (levél, virág): lehull, lepereg
 • (állat): meghal, elesik, elpusztul, kimúlik, megdöglik (durva), felfordul (durva), meggebed (durva)

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

kijelentés

főnév
 • állítás, közlés, közlemény, bejelentés
 • mondat, szentencia (régies), mondás, szólás, nyilatkozat
 • kinyilatkoztatás, reveláció (idegen), deklaráció, manifesztáció (idegen), proklamáció (idegen)

kívül II.

névutó
 • kivéve, kivételével, eltekintve (valamitől)
 • mellett

mechanizmus

főnév
 • gépezet, szerkezet, apparátus
 • eljárás, kezelés, menet

látnivaló

főnév
 • nevezetesség, látványosság, érdekesség, attrakció, spektákulum (régies)

kelés

főnév
 • furunkulus (szaknyelvi), karbunkulus, kelevény (régies), gennyedés, gyűlés (tájnyelvi), tályog, darázsfészek (tájnyelvi), fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies), süly (régies)

kakukk

főnév
 • kukukk (régies), kukumadár (tájnyelvi)

kéz

főnév
 • kacsó, mancs (bizalmas), pracli (bizalmas), jatt (szleng), evező (szleng), ököl, marok

lakhely

főnév
 • lakóhely, székhely, tartózkodási hely, otthon
 • lakcím, cím

képviselő II.

főnév
 • honatya, városatya, törvényhozó, szenátor, reprezentáns, felhatalmazott, deputátus (idegen), mandatárius (idegen), ablegátus (idegen), követ, küldött, kiküldött, exponens, delegátus (idegen), szószóló, szóvivő, közvetítő, közbenjáró, prókátor (régies), ügyvivő, megbízott

igazi I.

melléknév
 • valódi, igaz, hiteles, tősgyökeres, tőrőlmetszett, törzsökös, valóságos, romlatlan, hamisítatlan, eredeti, frankó (szleng), igazándi (tájnyelvi)
 • született, vérbeli, virtigli (bizalmas), echt (idegen)
 • nagyfokú, teljes, előírásos, előírásszerű, kétségtelen
 • tulajdonképpeni, tényleges, voltaképpeni, legjobb

kiborul

ige
 • kiömlik, kidől, kiloccsan, feldől, felbillen, felfordul, kihull, kiszóródik, kiesik
 • (bizalmas): kijön a sodrából, kifakad, feldühödik(bizalmas)
 • (bizalmas): összeroppan

lárva

főnév
 • álca, pajor, báb, álkép (régies)
 • álarc, maszk
 • báb
 • hernyó, kukac, pondró, nyű