felvilágosít, fölvil szinonimái

ige
 • tájékoztat, informál, megmagyaráz, megvilágít, megértet (valakivel valamit), felokosít (tájnyelvi), kiokosít, megokosít (tájnyelvi), kitanít (bizalmas), útbaigazít, feleszel (tájnyelvi), felnyitja a szemét (valakinek), beavat (valamibe), felhomályosít (tréfás)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

érintkezés

főnév
 • kontaktus, kapcsolat, ismeretség, összeköttetés, viszony, kötelék, kapocs, összefüggés, találkozás, kontiguitás (idegen), kontingencia (idegen), kommunikáció
 • (nemi): közösülés, párosodás, coitus (idegen), nemi kapcsolat

oldószer

főnév
 • hígító, szolvens (szaknyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felvilágosít, fölvil szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felkészültség, fölké

főnév
 • készenlét, előrelátás, óvatosság
 • képzettség, tudás, szakértelem, kompetencia, hozzáértés, műveltség, tanultság, erudíció (idegen)

épületes

melléknév
 • példás, üdvös, tanulságos, felemelő, lélekemelő, didaktikus

elvétve

határozószó
 • ritkán, nagy ritkán, néha, alig, néhol, imitt-amott, itt-ott, szórványosan, elszórtan, hellyel-közzel, helyenként, olykor, időnként, időközönként, némelykor, néhanapján, koronként, hébe-hóba, egyszer-máskor (régies), egyszer-másszor, egyszer-egyszer, ütve-vétve (tájnyelvi), tél-túl (tájnyelvi)

elfajzott

melléknév
 • korcs, keverék, elfajult (régies)
 • satnya, csenevész
 • romlott, rendellenes, degenerált, abnormális, természetellenes
 • elaljasult, elvetemült, elzüllött, erkölcstelen

felszakad, fölszakad

ige
 • felnyílik, feltépődik, felhasad, felbomlik, felreped, felpattan, felfakad, felválik, felrugallik (régies), fölfejlik (régies)
 • megújul, felidéződik, felemlítődik, felelevenül, megidéződik
 • oszladozik, szétoszlik
 • kifakad, kitör, feltör

földöntúli

melléknév
 • földön kívüli, túlvilági, égi, mennyei, természetfölötti
 • transzcendens, metafizikus, megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan, kísérteties, titokzatos, rejtélyes, valószínűtlen, csodás, mesés, kideríthetetlen, érthetetlen
 • átszellemült, könnyed, éteri, bájos, angyali, csodálatos, rendkívüli

nősül

ige
 • házasodik, házasságot köt, feleségesedik (tájnyelvi), nőszik (régies)

dilettáns

melléknév, főnév
 • műkedvelő, amatőr, laikus, szakszerűtlen, hozzá nem értő, avatatlan, kontár, pancser (szleng), fuser (szleng), képzetlen

deflorál

ige
 • elveszi a szüzességét, lyukaszt (szleng), megkezd (szleng), utat tör (szleng)
 • megbecstelenít, megszeplősít

aranyigazság

főnév
 • életigazság, életbölcsesség, bölcsesség, aranymondás, aforizma, aranyszabály, jeles mondás, velős mondás, szentencia (régies)

dúc

főnév
 • támfa, gyámfa, pillér, merevítő, támaszfa, nyilaló, pecekfa, gyámpillér, támaszték, cölöp, gyám, szárfa, oszlop, konzol, gyámfal, támasztógerenda, támpillér, ellenfal
 • nyomódúc, nyomóforma, nyomólemez, lemez, képdúc
 • galambdúc
 • (tájnyelvi): gyürke, domó (tájnyelvi)

futár

főnév
 • követ, küldött, küldönc, hírvivő, fullajtár, kengyelfutó, hírész (régies), hírnök, nyargonc (régies), futnok (régies), kurír (régies), csausz (régies), galapin (régies), herold (régies)
 • futó (szaknyelvi), huszár

gyakorlás

főnév
 • űzés, művelés, ápolás, egzercicium (idegen), praxis, kultiválás (idegen)
 • edzés, fölkészülés, tréning, trenírozás, drill
 • elsajátítás, ismétlés

ível

ige
 • hajlik, görbül, kanyarodik
 • száll, repül
 • emelkedik
 • hajlít, görbít
 • (labdát): röpít, továbbít

heveredik

ige
 • telepedik, fekszik, hencserkedik (tájnyelvi)

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

felírás, fölírás

főnév
 • felirat, szöveg

fogtömés

főnév
 • tömés, plomba (szaknyelvi)

helyesel

ige
 • egyetért, bólint, rábólint, igenel, jóváhagy, approbál (régies), helybenhagy, beleegyezik, akceptál (idegen), hozzájárul
 • javasol, javall, tanácsol, helyt ad, ajánl, pártol, támogat

fertőtlenítőszer

főnév
 • fertőtlenítő, dezinficiens (szaknyelvi), klór

erkély

főnév
 • balkon, lodzsa, kilépő, terasz, sétáló (tájnyelvi), álltány (tájnyelvi)
 • karzat, galéria, kórus, kakasülő (tréfás)

forgalmi

melléknév
 • közlekedési
 • kereskedelmi, eladási, értékesítési

hetilap

főnév
 • magazin, újság, lap