dédelget szinonimái

ige
 • kényeztet, becéz, becézget, babusgat, simogat, tutujgat (tájnyelvi), ajnároz, pátyolgat (tájnyelvi), apolgat (tájnyelvi), bángyál (tájnyelvi), cicamacáz (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), dojgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi) Sz: tenyerén hordoz; tejben-vajban füröszt; a csillagokat is rárakná; a csillagokat is lehozná neki az égből
 • (tervet, gondolatot): melenget, érlel, dajkál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vonal

főnév
 • vonás, húzás
 • ékezet
 • csík, sáv, barázda, sor
 • egyenes, linea (választékos)
 • határvonal
 • útvonal, vasútvonal
 • telefonvonal
 • színvonal, szint
 • járat, viszonylat (szaknyelvi)
 • irány, irányzat, irányvonal, ügykör, terület, pálya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dédelget szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csipa

főnév
 • szemtájék (régies), szemvaj (régies), csipola (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): mézga, macskaméz (tájnyelvi), macskagumi (régies)

bokszol2

ige
 • (cipőt): beken, fényez, fényesít, suvickol (bizalmas)

bifsztek

főnév
 • marhasült, bélszín, vesepecsenye

bárányfelhő

főnév
 • gomolyfelhő (választékos), bárányfelleg, cirrokumulusz (szaknyelvi)

csúcsteljesítmény

főnév
 • rekord, csúcseredmény, csúcsidő, csúcs

égerfa

főnév
 • berekfa (tájnyelvi), jégerfa (tájnyelvi), egerfa (tájnyelvi)

lakkozás

főnév
 • fényezés, politúrozás (idegen)

alpinizmus

főnév
 • hegymászás, sziklamászás

alig

határozószó
 • nemigen, kevéssé, kissé, kismértékben, ritkán, elvétve, hébe-hóba, alig-alig
 • nehezen, bajosan, üggyel-bajjal, éppen csak, éppen hogy csak, szűken
 • alighogy, amint, mihelyt

aranyigazság

főnév
 • életigazság, életbölcsesség, bölcsesség, aranymondás, aforizma, aranyszabály, jeles mondás, velős mondás, szentencia (régies)

egyfelől

határozószó
 • egyik irányból, egy irányból
 • egyrészt, egyoldalúlag

elhull

ige
 • elszóródik, kiesik, kipotyog, elpereg
 • (levél, virág): lehull, lepereg
 • (állat): meghal, elesik, elpusztul, kimúlik, megdöglik (durva), felfordul (durva), meggebed (durva)

fennakad

ige
 • felakad, megfeneklik, megreked, megakad, elakad
 • megütközik, megütődik (régies), meglepődik, megbotránkozik, fennütődik (tájnyelvi), kifogásol, beleköt (valamibe), beleakaszkodik (valamibe), hallatlankodik (régies)

esküdt I.

melléknév
 • hites (régies)
 • (ellenség): ádáz, engesztelhetetlen, halálos, kibékíthetetlen

deformálódik

ige
 • torzul, eltorzul, megvetemedik, elcsúful, elformátlanodik, elalaktalanodik

csikó

főnév
 • kiscsikó, kisló, paci (bizalmas), lovacska, lógyerek (tréfás), csidu (tájnyelvi), csinu (tájnyelvi), csinó (tájnyelvi)

döntés

főnév
 • billentés, hajlítás
 • ítélet, elhatározás, döntvény (régies), választás, decízió (idegen), verdikt (régies), deliberátum (idegen), rezolúció (régies), ukáz (régies), rendelet, rendelkezés, judícium (régies)
 • határozat, végzés

erőszak

főnév
 • kényszer, kényszerítés, kény (régies), erőhatalom (régies), agresszió, erőszakolás, erőszakoskodás, erőszakosság, agresszivitás, violencia (idegen), ököljog, hatalmaskodás, basáskodás, törvénytiprás, jogtiprás
 • terrorcselekmény, robbantás, robbantgatás
 • nemi erőszak, megerőszakolás, liliomtiprás, megbecstelenítés, meggyalázás, megrontás
 • terror, rémuralom, zsarnokság, önkény, önkényuralom

dezertőr

főnév
 • áruló, szökevény, renegát, dezentor (régies)

borkorcsolya

főnév
 • harapnivaló, rágcsálnivaló

durranás

főnév
 • dörrenés, dörej, dördülés, pukkanás, puffanás, robaj, robbanás, csattanás, roppanás, dübörgés, morajlás, harsogás, detonáció (idegen)
 • lövés
 • (szleng): szenzáció (bizalmas), teljesítmény, siker

és

kötőszó
 • meg, s, egyúttal, továbbá, aztán, azonkívül, valamint
 • pedig, mégpedig, de, azonban, ellenben
 • bár, ámbár, ámbátor, noha, holott, jóllehet
 • hát, tehát, ennélfogva