kiváltságos szinonimái

melléknév
 • kivételezett, kivételes, privilegizált (idegen), kitüntetett, előnyös
 • (régies): sajátos, sajátságos, különleges, megkülönböztetett

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zárójel

főnév
 • parentézis (régies), zárjel (régies)

formáció

főnév
 • kialakulás, kifejlődés
 • alakulat, képződmény
 • alakzat, felállás
 • alakulat, egység
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kiváltságos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kinyújtózik

ige
 • kiegyenesedik
 • (régies): terped, terpeszkedik
 • (tájnyelvi): megdöglik (durva), elpusztul, felfordul (durva), elhull

karikaláb

főnév
 • ó-láb, lőcsláb (tájnyelvi), görbe láb

kajál

ige
 • (szleng): eszik, táplálkozik, falatozik, kosztol (bizalmas), étkezik, zabál (szleng), abrakol (szleng), burkol (szleng), tömi a majmot (szleng)

ige

főnév
 • verbum (szaknyelvi)
 • (régies): szó

kiszemel

ige
 • kiválogat, különválaszt, osztályoz, fajtáz (régies), átrostál
 • kiválaszt, kinéz, szemügyre vesz, szemet vet rá, kiszúr, szaszerol (szleng), kibazsal (tájnyelvi), kipécéz (bizalmas)

körmöl

ige
 • ír, másol, irkafirkál
 • (régies): karmol, karcol

tar

melléknév
 • kopasz, hajatlan, bőrfejű (szleng)
 • szőrtelen, tollatlan, meztelen, pucér, vedlett
 • lombtalan, levéltelen
 • kopár, csupasz, puszta

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

harmónia

főnév
 • összhangzat, összehangzás (régies), konszonancia (szaknyelvi), összhang, összecsengés, akkord (szaknyelvi)(szaknyelvi)
 • összhang, egyetértés, megértés, összehangoltság, összeillés, egyezmény (régies), egyezés
 • kiegyensúlyozottság

esküdt I.

melléknév
 • hites (régies)
 • (ellenség): ádáz, engesztelhetetlen, halálos, kibékíthetetlen

heveredik

ige
 • telepedik, fekszik, hencserkedik (tájnyelvi)

közbeékelődik

ige
 • beiktatódik, közé kerül, behelyeződik, beillesztődik

látnivaló

főnév
 • nevezetesség, látványosság, érdekesség, attrakció, spektákulum (régies)

alagút

főnév
 • tunel (régies)

merészel

ige
 • bátorkodik, mer, merészkedik, vállalkozik, szándékozik, megkísérel, megpróbál, megreszkíroz (bizalmas), veszi magának a bátorságot, kockáztat

megalapoz

ige
 • alátámaszt, indokol, megokol, magyarázatot ad, magyaráz, etablíroz (régies), kifejt, értelmez, megvilágít, kellő megvilágításba helyez

kívánság

főnév
 • óhaj, vágy, kívánalom, kívánnivaló, kívánat (régies), desiderium (régies), kérés, kérelem, óhajtás, igény

kínai

melléknév, főnév
 • sárga (bizalmas), ferde szemű (bizalmas), húzott szemű (szleng), sliccelt szemű (szleng)
 • (szleng): érthetetlen, magas (bizalmas)

kormányzó I.

melléknév
 • vezető, irányító

másodlagos

melléknév
 • alárendelt, szekunder (szaknyelvi), mellékes, másodrendű, másodrangú, kiegészítő

kocsmáros

főnév
 • csapláros (régies), csapos, fogadós, vendéglős, bormérő (régies)

káva

főnév
 • perem, szél, karima, kámva (régies)
 • párkány, váz, kerítés
 • (szaknyelvi): ajtótok
 • ablaktok
 • (régies): gúzs, vessző

kölcsönkér

ige
 • kölcsönbe kér, kölcsönvesz, kölcsönöz, elkér, igényel, kéreget, kölcsönkéreget (pejoratív), koldusoskodik (pejoratív), kunyerál (szleng), darizik (szleng), pumpol (bizalmas)

meditál

ige
 • elmélyed, elmerül, szemlélődik
 • tűnődik, elmereng, mélázik, bölcselkedik, filozofál, elgondolkodik
 • töpreng, tanakodik, mérlegel, rágódik, tépelődik, latolgat, fontolgat, meghány-vet, morfondírozik, spekulál