évszázados szinonimái

melléknév
 • százéves, centenáris, szekuláris (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kontó

főnév
 • folyószámla
 • (régies): tartozás, adósság

zebra

főnév
 • tigrisló (régies)
 • gyalogos-átkelőhely, gyalogátkelőhely, átkelőhely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a évszázados szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eres

melléknév
 • erezett

élhetetlen

melléknév
 • gyámoltalan, tehetetlen, lehetetlen, ügyetlen, mafla, együgyű, mulya, málé, bamba, pipogya, anyámasszony katonája, tutyimutyi (bizalmas), lepényszájú (tájnyelvi), bibasz (régies)
 • (régies): erőtlen, tehetetlen, nyurga, nyápic, vézna, vanyiga (tájnyelvi)

elektromosság

főnév
 • villamosság, áram, villany, villanyáram, elektricitás (régies)
 • töltés

dialektus

főnév
 • nyelvjárás, tájszólás, tájnyelv, idióma (idegen)

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

felháborodott, fölhá

melléknév
 • tiltakozó, méltatlankodó, megsértett, indignált (régies), megbántott, neheztelő, ingerült, felhevült, bosszús, pipa (szleng), felindult, haragos, dühös, dühödt, felbőszült, bősz, dúló-fúló

micsoda II.

névmás
 • miféle, milyen, minő
 • mennyire

cigánykodik

ige
 • rimánkodik, kunyerál, alkudozik
 • hízeleg, törleszkedik
 • (tájnyelvi): veszekszik, civakodik, perlekedik

búvár

főnév
 • könnyűbúvár, békaember, hidrióta (régies)

császárgalóca

főnév
 • császárgomba, úrgomba

felmar, fölmar

ige
 • fölsebez, feltép, fölszaggat, megrongál, összemar, szétmar, megtámad, kirág, felesz (tájnyelvi), erodál (idegen), korrodál

flanel

főnév
 • parget (régies), barhent (régies)

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat

gyönyörűség

főnév
 • élvezet, öröm, kedvtelés, szórakozás, mulatság, passzió (bizalmas), gyengéje (valakinek)
 • boldogság, lelkesültség, elragadtatás, mennyország, éden, mámor, eufória, gyönyör, delícia (régies)

exponál

ige
 • (szaknyelvi): megvilágít, kiold
 • fölvet, fölvázol (témát), kifejt, előad, előterjeszt

érdeklődő

melléknév
 • fogékony, nyitott, tudásszomjas
 • kérdezősködő, tudakozódó, informálódó, kíváncsi, kotnyeles, kandi (bizalmas), tudni vágyó, hírhajhász
 • vonzódó

fekvés

főnév
 • pihenés, heverés, alvás, feküvés (régies), feke (régies)
 • ágynyugalom (szaknyelvi)
 • betegség
 • helyzet, szituáció (szaknyelvi), elhelyezkedés, pozíció, környezet, situs (szaknyelvi)

gyerekágy, gyermekág

főnév
 • kiságy, bölcső
 • szülőágy

fakít

ige
 • színtelenít, halványít, fehérít
 • koptat
 • (tájnyelvi): fakaszt

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

félelem

főnév
 • ijedség, ijedelem, félés (választékos), félsz, félelemérzés (szaknyelvi), félelemérzet (szaknyelvi)
 • aggodalom, remegés, bizonytalanság, aggály, szorongás, fóbia (szaknyelvi), feszültség, rémület, rettegés, rettenet, aggódás, frász (bizalmas), cidri, majré (szleng), szurkolás, drukkolás, lámpaláz

gyorsul

ige
 • fokozódik, felélénkül, megnő
 • élénkül, frissül