hús-vér szinonimái

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

katángkóró

főnév
 • katáng, cikória, jajkóró (tájnyelvi)

virágzik

ige
 • nyílik, kivirul, virágba borul, virágot hoz, virít, virul, floreál (idegen)
 • fejlődik, prosperál, virágkorát éli, fénykorát éli, jól megy sora
 • gyöngyözik, kiütközik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hús-vér szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hívószám

főnév
 • telefonszám, szám, kapcsolási szám

hadicsel

főnév
 • hadifurfang, hadifortély, stratagéma (régies)

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

forraszt

ige
 • cinez, rögzít, összeköt, összeölt (régies)

hozzáférkőzik

ige
 • odamegy, megközelít, odaférkőzik, hozzáfér
 • megkörnyékez, beszínlel (régies)

ismer

ige
 • (valamilyennek): ösmer (tájnyelvi), esmér (régies), tart, tekint
 • ért (valamihez), tud
 • megtapasztal, tudomása van (valamiről)
 • számol (valakivel, valamivel), igazodik (valamihez), figyelembe vesz
 • (valakire, valamire): ráismer, felismer

revolverez

ige
 • (bizalmas): zsarol, fenyeget, sakkban tart

felfrissít, fölfriss

ige
 • felélénkít, felüdít, feléleszt, élettel telít, felvidít, felpezsdít, vitalizál, serkent, reaktivál (szaknyelvi), stimulál, regenerál, megújít
 • felújít, rendbe hoz, kitataroz, kipofoz (bizalmas), restaurál, renovál

fekvés

főnév
 • pihenés, heverés, alvás, feküvés (régies), feke (régies)
 • ágynyugalom (szaknyelvi)
 • betegség
 • helyzet, szituáció (szaknyelvi), elhelyezkedés, pozíció, környezet, situs (szaknyelvi)

csorbítatlan

melléknév
 • ép, hiánytalan, egész, teljes, tökéletes, sértetlen, maradéktalan, osztatlan, bontatlan, érintetlen, csonkítatlan, kifogástalan, hibátlan, integer (idegen), integrális (idegen), intakt (szaknyelvi), teljes körű, teljhatalmú

félreállít

ige
 • félretesz, sarokba tesz, szögre akaszt
 • levált, mellőz, kitesz, meneszt, kirúg (bizalmas), kivág, kiszorít, kitúr, kisemmiz, talonba rak (bizalmas), skartba tesz (bizalmas), hidegre tesz (bizalmas)

izzik

ige
 • parázslik, parázsol (régies), piroslik, hevül, forrósodik, tüzesedik

karakterisztikus

melléknév
 • jellegzetes, jellemző, sajátos, sajátságos, tipikus, specifikus, meghatározó, releváns (szaknyelvi)
 • egyéni, egyedi, személyi, individuális, markáns, megkülönböztető

kunyhó

főnév
 • kaliba, bódé, kulipintyó (bizalmas), házikó, viskó, vityilló, putri, barakk, huruba (tájnyelvi), gunyhó (tájnyelvi), esztena (tájnyelvi), góré (tájnyelvi)

kisgazda

főnév
 • paraszt, őstermelő, földműves, csorvasz (tájnyelvi)
 • kisbirtokos, középparaszt

huzat

főnév
 • bevonat, tok, burkolat, terítő, lepel, borítás, ciha
 • léghuzat, légáramlat, léghuzam, légmozgás, légjárás, légvonat, cúg (tájnyelvi)

hitelintézet

főnév
 • hitelbank, bank, bankház, pénzintézet

indul

ige
 • felkerekedik, felszedelőzködik, rajtol, startol, ered (valaminek), kászálódik, útra kel
 • születőben van, kezdődik, működni kezd, begyullad (motor)
 • fellendül, kibontakozik, elkezdődik, megkezdődik
 • jelölteti magát, benevez, pályázik
 • részt vesz

kiömlik

ige
 • kifolyik, kihull, kidől, kiborul, kicsordul, kibugyog, kibuggyan, kicsurog, kibugyborékol, kilöttyen, kiloccsan, kicsöpög, kiszivárog, kitör, kiárad, kilövell, kiöklik (tájnyelvi), elomlik (tájnyelvi), kiguvad (tájnyelvi)
 • (tömeg): kitódul, kiáramlik, kiözönlik, kizúdul

idill

főnév
 • (szerelmi) kaland, jelenet, esemény

hajmeresztő

melléknév
 • rémületes, hátborzongató, borzalmas, borzasztó, megrázó, vérfagyasztó, hallatlan, hihetetlen, szörnyű, irtózatos, félelmetes, rettenetes, rémes, megdöbbentő, elképesztő, ijesztő, iszonyatos

iparengedély

főnév
 • iparigazolvány, ipar (bizalmas)

kisegítő II.

főnév
 • helyettes, segéd, segéderő, segítőtárs, munkatárs, mindenes, alkalmazott, asszisztens, famulus (régies), subsidiarius (idegen)