gézengúz szinonimái

főnév
 • csibész, kópé, semmirekellő, csirkefogó, mákvirág, rosszcsont, lurkó, mihaszna, naplopó, betyár, zsivány (régies), selma (régies), huncut, imposztor (régies), pernahajder, sehonnai, kurittyoló (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rögös

melléknév
 • darabos, göcsörtös, buckás, hegyvölgyes, göröngyös, döcögős, hepehupás, egyenetlen, göbörcös (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), rögöcsös (tájnyelvi), göbös (tájnyelvi), gajos (tájnyelvi)
 • fáradságos, küzdelmes, nehéz, viharos, hányatott, kemény, zord

vizsgálgat

ige
 • nézeget, szemügyre vesz, mustrálgat, ókumlál (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gézengúz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

futballmeccs

főnév
 • focimeccs, futballmérkőzés

feljelentés, följele

főnév
 • feladás, árulás, beárulás, besúgás, lebuktatás (szleng), leleplezés, vád alá helyezés, vádolás, panasz, feldobás (szleng), beköpés (szleng), denunciálás (idegen)

felcsavar, fölcsavar

ige
 • felcsavaroz, felsrófol (bizalmas), felerősít
 • felgöngyöl, felteker, feltekercsel, felgombolyít, felcsévéz, felmotollál, felkondorgat (tájnyelvi), felkondorít (tájnyelvi)
 • begyújt, felgyújt, bekapcsol, működésbe hoz

engedelmes

melléknév
 • szófogadó, készséges, szolgálatkész, engedékeny, könnyen kezelhető, kezes, jámbor, fejhajtó (tájnyelvi), alkalmazkodó, simulékony, nevelhető, irányítható, hajlékony, kormányozható, vezethető, fegyelmezhető, befolyásolható
 • alázatos, megalázkodó, hódoló, behódoló, szelídített
 • fegyelmezett, kötelességtudó Sz: olyan, mint a kezes bárány

gaz I.

melléknév
 • gazember, alávaló, bitang, galád (választékos), tisztességtelen, csaló, elvetemült, szélhámos, rosszindulatú, elfajult (választékos), hitvány, becstelen, semmirekellő, gonosz, gyalázatos, átkozott, beste, cudar, vétkes, csalfa, alattomos, fondor (régies), bestye (régies), betyár (régies)

hadbíró

főnév
 • auditor (régies)

összefoglal

ige
 • összegez, rekapitulál (régies), kodifikál (idegen), summáz, rezümál (idegen), kivonatol, sűrít, tömörít
 • (régies): egybefoglal, összefog

elhalványodik

ige
 • elhalványul
 • elsápad, elfehéredik
 • elszíntelenedik, színét veszti, kifakul, megkopik, kikopik
 • (emlék): elmosódik, elhomályosodik, gyengül, meggyengül, tompul, eltűnik, kitörlődik, elfelejtődik
 • eltörpül, nyomába se ér

elektromosság

főnév
 • villamosság, áram, villany, villanyáram, elektricitás (régies)
 • töltés

béklyó, békó

főnév
 • lánc, kötél, szíj, gúzs, nyűg (régies)
 • (régies): bilincs, rablánc, olvasó (tréfás)
 • rabság, kötöttség, megkötöttség

ellik

ige
 • fiadzik, fajzik (régies), kölykezik, szül, vemhedzik, vemhezik, világra hoz

hajózik

ige
 • navigál (szaknyelvi), hajókázik, hajón jár, hajón utazik, behajóz (tengert, légtért), bejár (tengert), tengeri utat tesz, evez, vitorlázik, csónakázik
 • repül, siklórepül, vitorlázó repülést végez, léghajózik, léghajón utazik, légi utat tesz

házszám

főnév
 • számozás, numera (régies)

keresztülvisz

ige
 • átszállít, átcipel, áthord, átvisz
 • keresztülvezet, átvezet, átmegy, kivisz
 • elintéz, elér, kieszközöl, véghezvisz, megvalósít, kivív, teljesít, megcsinál, kivitelez, végrehajt, keresztülkerít (tájnyelvi), foganatosít, realizál, érvényesít
 • keresztülhajt, keresztülerőltet, kikényszerít, kiharcol, kiver

irattáska

főnév
 • aktatáska, irattáska, téka (idegen), diplomatatáska

gimnazista

főnév
 • középiskolás, gimis (bizalmas), gimista (bizalmas)

fuxia

ige
 • csüngőke

gyermeteg

melléknév
 • gyerekes, naiv, együgyű, balga, infantilis, hiszékeny, kiforratlan, zöldfülű, éretlen
 • ártatlan, mesterkéletlen, őszinte, nyíltszívű, jámbor

ingyenjegy

főnév
 • szabadjegy, tiszteletjegy, potyajegy (bizalmas)

göndörít

ige
 • bodorít, bodrosít, felbodroz, kondorít, hullámosít, becsavar, besüt, fodorít (régies), kisüt, dauerol, berak, ondolál (szaknyelvi), göndörget (tájnyelvi)

felnyalábol, fölnyal

ige
 • felemel, felfog, felkap, összeszed, összefog, összekapkod, összegyűjt, felölébel (tájnyelvi)

gyújtogat

ige
 • lelkesít, gerjeszt
 • tűzzel játszik, pirózik (szleng), cindlázik (tájnyelvi)

irányadó

melléknév
 • mérvadó, mértékadó, iránymutató, követendő, vezérfonalul szolgáló, előíró, normatív (idegen), szabályozó, meghatározó, alapvető, döntő, hiteles, példaadó
 • illetékes, hivatalos, kompetens (szaknyelvi)