hazamegy szinonimái

ige
 • hazatér, hazaérkezik, hazaér, hazasétál, hazaballag, hazakecmereg (bizalmas), hazavánszorog, hazaszalad, hazaugrik, hazanéz, hazautazik, hazavakarodik (régies), megtér (régies), hazatakarodik (pejoratív), hazaszerződik (tájnyelvi), hazahajít (tájnyelvi), elpakol (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kos

főnév
 • berbécs (tájnyelvi), berbe (régies), ürü
 • (régies): sulyok, döngölő, verőkos

tekintetes

melléknév, főnév
 • téns (régies), spektábilis (régies), nemzetes (régies), nagyságos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazamegy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hangszer

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

garat

főnév
 • torok, pharynx (szaknyelvi)
 • nyelőcső, nyeldeklő (tájnyelvi)
 • (szaknyelvi): torkolat, beömlőnyílás, száj

fuxia

ige
 • csüngőke

felőröl, fölőröl

ige
 • szétmorzsol, szétzúz, porít, felaprít, szemcséz
 • fogyaszt, soványít, emészt, meggyötör, kimerít, megkínoz, tönkretesz
 • megsemmisít, elpusztít, felemészt

hát I.

határozószó
 • no, bizony, természetesen, persze, hogyne, elvégre

horzsolás

főnév
 • kopás, feltörés (bőrön), dörzsölés, koptatás, dörgölés, súrolás
 • karcolás, karmolás, kidörzsölés
 • plezúr (bizalmas), seb, sérülés, sebhely, sebesülés

propagandaanyag

főnév
 • brosúra, reklám, szórólap

érzelmes

melléknév
 • lobbanékony, hevülékeny, emocionális (idegen), szenvedélyes, fogékony
 • regényes, romantikus, szentimentális, lírai, megindító, megható

érdeklődő

melléknév
 • fogékony, nyitott, tudásszomjas
 • kérdezősködő, tudakozódó, informálódó, kíváncsi, kotnyeles, kandi (bizalmas), tudni vágyó, hírhajhász
 • vonzódó

büntető II.

főnév
 • büntetődobás, büntetőrúgás, tizenegyes

ezüstös

melléknév
 • ezüstözött, ezüstszínű, ezüstfehér, szürkés, ólomfehér
 • deres, ősz
 • sápadt (holdfény)

huncut II.

főnév
 • kópé, lator, selma (régies), gézengúz, kujon (bizalmas), csirkefogó, himpellér

irkál

ige
 • írogat, firkál, firkant, papírra vet, irkafirkál, firkálgat (bizalmas), írsokál (tájnyelvi)

konfliktus

főnév
 • ellentét, nézetkülönbség, nézeteltérés, feszültség, összeugrás (bizalmas)
 • összeütközés, összecsapás, összetűzés, harc, küzdelem, ütközet, konfrontáció (idegen)
 • vita, perpatvar, összeszólalkozás, viszály, pörlekedés

késik

ige
 • elmarad, időz, késedelmez, késedelmezik, elmulaszt, elszalaszt
 • halasztódik, húzódik, tolódik, odázódik, terjed, nyúlik, késlekedik, akadozik, késedelmeskedik, késlik (tájnyelvi), késlődik (tájnyelvi) Sz: akkor vet, mikor aratni kell; akkor vet lakatot az istállóra, mikor már a lovát kilopták; jó volna halálnak

házasságközvetítő

főnév
 • házasságszerző, társkereső, sadhen (régies), köszköpű (tájnyelvi), kuttyogó (tájnyelvi)

hamutartó

főnév
 • hamutálca, hamuzó, hamvveder, hamukuli

hitelintézet

főnév
 • hitelbank, bank, bankház, pénzintézet

kerékpározik

ige
 • biciklizik, karikázik, kerekezik (bizalmas), pedálozik (bizalmas), tapossa a pedált, teker (bizalmas), bicajozik (bizalmas), cangázik (szleng), bringázik (bizalmas)

helyezetlen

melléknév
 • értéktelen, sikertelen, jelentéktelen
 • vesztes

gépel

ige
 • (írógéppel): ír, veri a billentyűket, kopog, kopácsol (bizalmas), szöcskázik (szleng)
 • (varrógéppel): varr

holdviola

főnév
 • évelő holdviola, atlaszvirág, holdfű, holdruta, holdvilágfű

kerül

ige
 • elcsámborog, vargabetűt csinál, vargakanyart tesz, kitér, kerülőt tesz, kanyarodik
 • csavarog, lóg (bizalmas), bliccel, mulaszt, görbe úton jár
 • körüljár, körbejár, bejár
 • elkerül, őrizkedik (valamitől), tartózkodik, óvakodik (valamitől)
 • mellőz, bojkottál, kiközösít, kanyarint (tájnyelvi), gyűlöl, utál
 • jut, vetődik, keveredik, téved, szakad (tájnyelvi), megy, lép
 • adódik, akad, csúszik, esik, van, találkozik (tájnyelvi), elkövetkezik, kapódik (tájnyelvi), csurran-cseppen, jut (valamire), telik (valamire)
 • (valamennyibe): kóstál, ér (valamennyit)
 • jár (valamivel)