hetes2 szinonimái

főnév
 • szolgálatos, ügyeletes, szoli (szleng), felelős

hetes I. szinonimái

melléknév
 • hétórás (vonat)
 • hétnapos (csibe)

hetes II. szinonimái

főnév
 • szeptett (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elmaradottság

főnév
 • tudatlanság, műveletlenség, provincializmus, korlátoltság, maradiság, beszűkültség, fejletlenség

elriaszt

ige
 • elijeszt, elűz, elrettent, elrezzent (tájnyelvi), elugraszt (bizalmas), elhesseget, elhajt, elkerget, elzavar, elriogat (tájnyelvi), elkedvetlenít, kedvét szegi, elbátortalanít, megrémít, megfélemlít, eltántorít, lebeszél
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hetes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hatálytalanít

ige
 • érvénytelenít, hatályon kívül helyez, annullál (szaknyelvi), visszavon, eltöröl, megsemmisít, megszüntet, felbont, sztorníroz (szaknyelvi), visszaszív (bizalmas)(szaknyelvi)

golyva

főnév
 • strúma, görvély (régies), gelyva (régies), tálgyú (régies), guga (tájnyelvi), gusabegy (tájnyelvi)
 • begy

gáncs

főnév
 • akadály, akadék (régies), gángócs (tájnyelvi)
 • botlás, vétek, hiba, tévedés, fogyatkozás (választékos), bötönet (tájnyelvi), megesés (régies)
 • kifogás, szemrehányás, letolás (bizalmas), pirongatás, ledorongolás (bizalmas), szidás, feddés (választékos), megrovás, intés (választékos)
 • fault (szaknyelvi), dancs (szaknyelvi)

felüvölt, fölüvölt

ige
 • felkiált, felordít, elkiáltja magát, felkurjant, elkurjantja magát, elbődül, felcsattan

hegedű

főnév
 • szárazfa (régies), violino (idegen), violin (régies), cinige (tájnyelvi)

hűs I.

melléknév
 • hűvös, friss, árnyas, üdítő, frissítő, árnyékos

ráfizet

ige
 • ráad, túlfizet, kipótol, utánapótol, kiegészít, megtold, megtetéz, hozzárak, hozzátesz
 • rajtaveszt, veszít, károsul, megkárosodik, megrövidül, bukik (bizalmas)
 • pórul jár, felsül, megjárja, megüti a bokáját, bevásárol (szleng), csalódik, ráfázik (szleng), befürdik (szleng), megszívja (szleng)

expressz I.

melléknév
 • sürgős, gyors, gyorsított, sebes, azonnali

eseng

ige
 • esedezik, kér, kérlel, könyörög, rimánkodik, instál (régies), esenkedik (régies)
 • kunyerál, kuncsorog, pitizik
 • vágyik, vágyakozik, vágyódik, eped, sóvárog, áhítozik, ácsingózik (tájnyelvi)

cipó

főnév
 • zsemle, kenyér, vekni (bizalmas), máró (szleng), gyürke (tájnyelvi), brúgó (tájnyelvi), bufta (tájnyelvi), buci (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): púp, daganat, dudor

fedeles, födeles

melléknév
 • fedett, zsindelyes, tetős, födémes (régies)
 • lezárható

igazándi

melléknév
 • (tájnyelvi): valódi, hamisítatlan, igazi

járat1

ige
 • jártat
 • előfizet, megrendel, abonál (régies), szubszkribál (régies), prenumerál (régies)
 • működtet, üzemeltet
 • túráztat, bemelegít
 • öltöztet, ruház

kotyog

ige
 • kotkodácsol, kárál, kartyol (tájnyelvi), karattyol (bizalmas), tikácsol (tájnyelvi)
 • fecseg, locsog, csacsog, cseveg, lefetyel, tereferél, pletykál, dumál (szleng), jár a szája
 • (motor): kopog, zörög
 • bugyog, bugyborékol, lötyög (régies), csobog

kibök

ige
 • kiszúr (bizalmas), kilyukaszt, átszúr, átlyukaszt
 • kinyög, kikotyog (bizalmas), elköp (szleng), elmond, közöl

hétszilvafás

melléknév
 • bocskoros, elszegényedett, kis, kurta, kisbirtokos, vagyontalan

hasmenés

főnév
 • hasmars (bizalmas), bélhurut, durchmars (bizalmas), némethas (régies), síkbél (régies), lágyhas (régies), fosás (durva), szapora (tájnyelvi), cifra (tájnyelvi), cifrafosás (durva), diaré (szaknyelvi)

horribilis

melléknév
 • óriási, roppant nagy, mérhetetlen, tetemes, eget verő, elképesztő, rendkívüli, irdatlan, rettentő, rettenetes, irtózatos, szörnyű, istentelen

kézbesít

ige
 • átad, eljuttat, átnyújt, meghoz, odaad, továbbad, továbbít, közvetít, kiad, kiszolgáltat

hirdetés

főnév
 • közzététel, közlés, népszerűsítés, hírverés, propagálás, reklámozás, kidobolás (tájnyelvi), kikürtölés, propaganda
 • felhívás, közlemény, hirdetmény, reklám, reklámcédula, falragasz, plakát, szórólap, prospektus

gördülőcsapágy

főnév
 • görgő, golyóscsapágy

hull, hullik

ige
 • esik, pereg, omlik, záporozik, harmatozik, hullong, szóródik, potyog, szotyog (tájnyelvi), görög, folyik, száll, szállingózik, szitál, permetez, szakad
 • folyik, ömlik, patakzik, dől
 • (darabokra hull): szétesik, szétmegy
 • pusztul, döglik

kibámul

ige
 • kinéz, kitekint