járat1 szinonimái

ige
 • jártat
 • előfizet, megrendel, abonál (régies), szubszkribál (régies), prenumerál (régies)
 • működtet, üzemeltet
 • túráztat, bemelegít
 • öltöztet, ruház

járat2 szinonimái

főnév
 • (régies): út, járóföld (régies), járás
 • vágat, folyosó, tárna, odú, üreg, kotorék
 • csatorna (szaknyelvi), nyílás
 • (szaknyelvi): járás, forgás, működés
 • (közlekedési eszközé): viszonylat (szaknyelvi), reláció (szaknyelvi), menet
 • vonal
 • (régies): cél

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

menstruáció

főnév
 • menses (szaknyelvi), vérzés, havivérzés, havibaj, mosódás (tájnyelvi), asszonyi rend (tájnyelvi), hónapszám (tájnyelvi), virágzás (tájnyelvi), mensi (bizalmas), paradicsomérés (szleng), piroska (szleng), piros betűs ünnep (szleng), vendég (bizalmas)

naplopó

melléknév, főnév
 • (pejoratív): munkakerülő, dologkerülő, dologtalan, kasza-kapa kerülő (tréfás), munkátlan, léhűtő, lézengő ritter, semmittevő, lusta, ingyenélő, csavargó, haszontalan, csirkefogó, henye, henyélő, aszfaltkoptató (bizalmas), lajha (régies), kupcihér (tájnyelvi), semmirekellő, mihaszna, hétlusta, pernahajder, here (pejoratív), potyaleső, lógós (bizalmas), flaszterkoptató (bizalmas), himpellér (régies), lustazsák (tájnyelvi), csoszoli (tájnyelvi), naplesi (tájnyelvi) Sz: borsót gömbölyít; büdös neki a munka; ecetet darál; elmenne a munka temetésére; homokot kötöz; jeget aszal; lencsét laposít; nem kap sérvet a munkától; nem szakad meg a dolgában; pénztáros az ingyenuszodában; repülőtéren sínváltó; úgy áll a munkához, hogy más is odaférjen; ül, mint a kopott gyöngy; várja, hogy a sült galamb a szájába repüljön; verebet patkol; vinné a zászlót a munka temetésén; zabot hegyez; napnál fűtő
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a járat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

inkasszál

ige
 • behajt, beszed, bevételez, kasszíroz

hegyszoros

főnév
 • völgy, szakadék, szurdok, hegyszorulat (régies), hegyvágány (régies), hágó, hasadék

hatálytalanít

ige
 • érvénytelenít, hatályon kívül helyez, annullál (szaknyelvi), visszavon, eltöröl, megsemmisít, megszüntet, felbont, sztorníroz (szaknyelvi), visszaszív (bizalmas)(szaknyelvi)

gunnyaszt

ige
 • gubbaszt, darvadozik (tájnyelvi), kornyadozik, kókad, gubbad (tájnyelvi)
 • meghúzódik, meglapul
 • bóbiskol, szundikál, szendereg

istenhozzád

főnév
 • búcsú, elbúcsúzás, elköszönés, búcsúszó, agyő (bizalmas)

karóbab

főnév
 • karós bab, karós paszuly

smucig

melléknév
 • (bizalmas): szűkmarkú, fösvény, zsugori, fukar, garasos, filléres, krajcároskodó, kicsinyes, spórolós (bizalmas), kuporgató, sóher (bizalmas), skót (bizalmas), zsebrák (régies), kupori (tájnyelvi), faszari (tájnyelvi), szarrágó (durva), olcsójános (szleng), spúr (szleng), snassz (bizalmas)

foci

főnév
 • (bizalmas): labdarúgás, futball
 • (bizalmas): futball-labda, focilabda, bőrlabda, futball, laszti (bizalmas), bőrgolyó (tájnyelvi), bogyó (szleng), pöttyös (bizalmas)

férj

főnév
 • az ura (valakinek), az embere (valakinek) (tájnyelvi), férjura, férjeura, a párja (valakinek), apjuk (tájnyelvi), házastárs, házasfél

ecsetel

ige
 • keneget, kezel
 • (régies): fest, rajzol, mázol
 • ábrázol, leír, lerajzol, megrajzol, felrajzol, lefest, vázol, felvázol, elmond, mesél, elmesél, elbeszél, regél, jellemez, leskiccel, érzékeltet, körülír, taglal, megjelenít, bemutat, kifejez

főbérlő

főnév
 • háziúr (régies), bérbeadó, szállásadó, háztulajdonos, gazda (tájnyelvi)
 • házibácsi (bizalmas)
 • házinéni (bizalmas)

kegyelmes

melléknév
 • irgalmas, könyörületes
 • (régies): kegyes (régies)
 • engedékeny, engedelmes
 • (régies): nagyméltóságú, excellenciás (idegen), méltóságos

kiegyenesít

ige
 • kifeszít, egyenget, kinyújt, kihúz, kikalapál, planíroz (régies)

lepkefogó

főnév
 • lepkeháló

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

jár-kel

ige
 • ide-oda megy, jön-megy, járkál, sétál, sétálgat, mászkál, korzózik (bizalmas), ődöng, őgyeleg, ténfereg, császkál, bóklászik, kószál, bolyong, cselleng, csámborog, csatangol, kóricál, grasszál (pejoratív), gyüszmékel (tájnyelvi), tapotál (tájnyelvi), csalinkázik, lötyög (bizalmas), lütyög (tájnyelvi), sétifikál (tájnyelvi), buddog (tájnyelvi), kántat (tájnyelvi)
 • sürög-forog

indul

ige
 • felkerekedik, felszedelőzködik, rajtol, startol, ered (valaminek), kászálódik, útra kel
 • születőben van, kezdődik, működni kezd, begyullad (motor)
 • fellendül, kibontakozik, elkezdődik, megkezdődik
 • jelölteti magát, benevez, pályázik
 • részt vesz

kalács

főnév
 • bukta, kelős (tájnyelvi), botkalács (régies), pogácsa (régies), pászka (tájnyelvi)

kotnyeles

melléknév
 • minden lében kanál, kíváncsi, tudálékos, fontoskodó, tolakodó, alkalmatlankodó, fecsegő, locsi-fecsi, locska-fecske (tájnyelvi), katuska (tájnyelvi), hírharang Sz: minden szarba beleüti az orrát; mindenbe beleártja magát; minden tálban fakanál a nyelve

jellegtelen

melléknév
 • semmitmondó, kifejezéstelen, tartalmatlan, színtelen, szürke, ízetlen, seízű, középszerű, lapos, tucat, hétköznapi, prózai
 • se íze, se bűze, szagtalan

hermelin

főnév
 • hölgymenyét (régies), hölgy (régies)
 • (régies): prém

kapar

ige
 • horzsol, karcol, kapargál, kapirgál, karmol, karistol, barizsol (tájnyelvi), kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöcsél (tájnyelvi)
 • váj, metsz, vakar, kikapar, ás
 • firkál, firkant, (csúnyán) ír
 • összegyűjt, kuporgat, kotor (tájnyelvi)
 • (régies): felvág, felszaggat

könnyűszerrel

határozószó
 • könnyen, könnyedén, simán, nehézség nélkül, játszva (választékos), megerőltetés nélkül (választékos), erőfeszítés nélkül (választékos), kényelmesen