felüvölt, fölüvölt szinonimái

ige
 • felkiált, felordít, elkiáltja magát, felkurjant, elkurjantja magát, elbődül, felcsattan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

piskóta

főnév
 • babapiskóta, biszkvit (idegen), kétszersült
 • (bizalmas): lábfej
 • piskótaláb

alkalmazott I.

melléknév
 • gyakorlati, tapasztalati
 • felhasznált, átültetett, adaptált
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felüvölt, fölüvölt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felkap, fölkap

ige
 • fölemel, felcsíp, felragad, felfog, felnyalábol, felszed, összeszed, összemarkol
 • felhúz, magára vesz, magára húz, magára ránt, felvesz
 • divatba hoz, keletbe hoz (régies)
 • felszáll, felugrik

építészet

főnév
 • építőművészet, architektúra (szaknyelvi)
 • építészettan, architektonika (idegen)

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér

életszínvonal

főnév
 • életnívó (választékos), életstandard (választékos), életszint (választékos), népjólét (régies), életkörülmény (régies)

felsorakozik, fölsor

ige
 • igazodik, feláll, felfejlődik (sorba), sorakozik
 • tömörül, csoportosul, egyesül

föld

főnév
 • földgolyó, földkerekség, földteke, sárgolyó (választékos), sárteke (pejoratív), glóbusz, világ
 • szárazföld, felszín
 • szántóföld, szántó, parcella, termőföld, termőtalaj, talaj, táptalaj, rög
 • birtok, földbirtok, telek
 • (választékos): ország, tartomány, vidék, határ
 • haza, otthon, anyaföld
 • padló

nosztalgia

főnév
 • sóvárgás, vágyakozás, vágyódás, óhajtás, epekedés, kívánkozás, áhítozás
 • honvágy

diéta1

főnév
 • kímélő étrend, betegkoszt
 • fogyókúra, soványító kúra, fogyi (bizalmas)

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

áramfejlesztő

főnév
 • generátor, dinamó, aggregátor

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

furcsa

melléknév
 • különös, különleges, szokatlan, sajátságos, meglepő, meghökkentő, valószínűtlen, fura, furi (bizalmas), faramuci (bizalmas), bizarr, groteszk, csodás (tájnyelvi), ciha, kacifántos
 • rendhagyó, szabályellenes, visszás, fonák, paradox (idegen)
 • muris (bizalmas), mulatságos, tréfás, vicces, bolondos, bohókás, hóbortos, különc, különcködő, originális, extra (szleng)

gunnyaszt

ige
 • gubbaszt, darvadozik (tájnyelvi), kornyadozik, kókad, gubbad (tájnyelvi)
 • meghúzódik, meglapul
 • bóbiskol, szundikál, szendereg

ítél

ige
 • dönt, határoz
 • (valamire): kötelez, obligál
 • ítéletet mond, ítélkezik, igazságot szolgáltat, törvénykezik, bíráskodik, törvényt hoz, bírósági határozatot hoz, bírósági végzést hoz, törvényt ül (régies), törvényt lát (régies), igazságot tesz, igazságot oszt, judikál (szaknyelvi)
 • büntet, elítél, sújt (valamivel)
 • megállapít, véleményt mond, véleményt alkot, vélekedik, gondol, tart, értékel, tekint, vél

heti

melléknév
 • hetenkénti, hetes, hétnapos

felvesz, fölvesz

ige
 • felemel, felszed, összeszed, felkap, felnyalábol, felmarkol, felvellint (tájnyelvi), ölbe vesz
 • magára vesz, felölt, magára ölt, rávesz, felhúz, felránt, magára kap, magára ránt, belebújik
 • (pénzt): átvesz, felmarkol, felmar, felnyal (szleng), felgombol (szleng)
 • magába fogad, felszív, magába szív, elnyel, beiszik (valamit)
 • (szokást): eltanul
 • alkalmaz, felfogad, felbérel, szerződtet, szegődtet (tájnyelvi)
 • filmre vesz, magnóra vesz, rögzít

felhorzsol, fölhorzs

ige
 • felsért, felsebez, feltör, felcsiszol, megkarcol, feldörgöl, felsúrol, összekaristol, megsért

foglalkozás

főnév
 • munka, szakma, mesterség, hivatás, pálya, életpálya, hivatal, tisztség, megbízatás, megélhetés, kenyérkereset, tevékenység, működési kör, munkakör, szakmány (régies), professzió (régies)
 • vesződés, munkálkodás, tanulmányozás, foglalatosság
 • időtöltés

hegyvidék

főnév
 • hegység, felvidék, felföld

féregnyúlvány

főnév
 • vakbél, appendix (szaknyelvi)

ereszkedik

ige
 • leereszkedik, alábbszáll, süllyed, száll, csúszik, siklik, lemegy
 • enged, lazul, tágul
 • (ritmus, versláb) lejt

fontoskodó

melléknév
 • tudálékos, okoskodó, mindentudó (pejoratív), akadékoskodó, szőrszálhasogató, túlbuzgó, tolakodó, ügybuzgó, kotnyeles
 • nagyképű, önelégült, öntelt, önhitt, gőgös, beképzelt, elbizakodott, felfuvalkodott, pöffeszkedő

herdál

ige
 • pazarol, szór, tékozol, fecsérel, veszteget, pocsékol, prédál (pejoratív)