kibök szinonimái

ige
 • kiszúr (bizalmas), kilyukaszt, átszúr, átlyukaszt
 • kinyög, kikotyog (bizalmas), elköp (szleng), elmond, közöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyelőcső

főnév
 • oesophagus (szaknyelvi), bárzsing (régies), nyeldeklő (tájnyelvi), gége

olykor-olykor

határozószó
 • néha, ritkán, néha-néha, hébe-hóba, egyszer-egyszer, időnként, esetenként, egyszer-másszor, hellyel-közzel, némelykor, néhanapján
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kibök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kerékagy

főnév
 • kerékfej

iskolarendszer

főnév
 • tanügyi rendszer (régies)

indíték

főnév
 • indítóok, indíttatás, indok, hajtóerő, mozgatóerő, mozgatórugó, motívum, alap, momentum, impulzus, stimulus
 • ösztönzés, lökés, késztetés, kedv, ingerencia

heti

melléknév
 • hetenkénti, hetes, hétnapos

kettős I.

melléknév
 • kettes, kétszeres, kételemű, páros, dupla, duplex (szaknyelvi), duplikált (idegen), duális (szaknyelvi), kétcélú, iker, kettőzött, kéttagú, alternatív (idegen), bináris (szaknyelvi), biner (idegen)
 • kétféle, kétrétű

kisszerű

melléknév
 • jelentéktelen, érdektelen, lényegtelen, silány, vacak, gyatra, gyenge, csekély, apró-cseprő, csip-csup, elhanyagolható, szánalmas, másodrendű, provinciális (idegen), bagatell, piti (szleng), pitiáner (bizalmas), snassz (bizalmas)
 • (tájnyelvi): fiatal, kicsi
 • (tájnyelvi): alacsony, zömök, kis termetű
 • (régies): kicsinyes

színiakadémia

főnév
 • színiiskola, színművészeti (bizalmas)

gyújtó I.

melléknév
 • gerjesztő, szító

gyapjúszövet

főnév
 • gyapjúanyag, gyapjúkelme, kasmír

elpiszkol

ige
 • bepiszkol, bepiszkít, bemocskol, foltot ejt, beszennyez, elszennyez

hajt1

ige
 • terel, térít
 • űz, kerget, hajszol, hajkurász
 • siettet, ösztökél, motivál, nógat, ösztönöz, sarkall, serkent, stimulál, sürget, késztet
 • dolgoztat
 • túlterhel
 • rákapcsol, igyekszik, gürcöl, hajrázik, robotol (bizalmas), pedálozik (szleng), keccsöl (szleng), melózik (szleng), agyondolgozza magát
 • purgál (régies), hasmenést okoz
 • vezet, kormányoz, repeszt
 • teker, tapos, működtet (pl. gépet), mozgásba hoz
 • (tájnyelvi): ismételget, hajtogat

kiürül

ige
 • kifogy, kiüresedik
 • (szervezetből): kitisztul, kipurgálódik (szaknyelvi)
 • elnéptelenedik

könyvkereskedés

főnév
 • könyvesbolt, könyves, antikvárium

megkeres

ige
 • felkutat, kikutat, előkerít, előkotor, felderít, rátalál, felfedez, kifürkész (régies), kiszaglász (bizalmas), felhajszol (bizalmas), felfürkész (tájnyelvi), felkajtat (tájnyelvi)
 • felkeres, meglátogat, megyen (valakihez) (régies)
 • kérvényez, kérelmez, folyamodik, kérvényt terjeszt fel
 • (pénzt): keres, előteremt, megszerez, gyűjt, felhalmoz, összerak, megtakarít, összekuporgat

lesöpör

ige
 • lekefél, leporol, lehárint (tájnyelvi), megtisztít
 • lesodor, lefúj, levisz

kicsapongás

főnév
 • élvhajhászás, élvhajhászat, dorbézolás, dőzsölés, tivornya, lumpolás (bizalmas), orgia, bacchanália (választékos), tobzódás, iszákosság, bujaság, bujálkodás, züllés, excesszus (idegen), kilengés
 • féktelenkedés, szertelenkedés, túlkapás, zabolátlankodás, mértéktelenség, szabadosság

képmutatás

főnév
 • alakoskodás, alakosság, színlelés, színeskedés, színjátszás, tettetés, megjátszás, álarcoskodás, álorca, álozás, tetszelgés, mesterkéltség, szemforgatás, szenteskedés (pejoratív), álszenteskedés, kétszínűsködés, kétszínűség, hipokrízis (idegen), farizeizmus (idegen)

kínálkozik

ige
 • ígérkezik, csábít, ajánlkozik
 • ajánlkozik, akad, adódik, jelentkezik, mutatkozik, látszik, nyílik
 • (tájnyelvi): kínálgat

lemberdzsek

főnév
 • dzseki, anorák

kificamodik

ige
 • kiugrik, kifordul, kimegy a helyéből, megrándul, kirándul, kibicsaklik, csikkan (régies), marjul, megmarjul (tájnyelvi), kimarjul (tájnyelvi), kicsuklik (tájnyelvi), kificamlik (tájnyelvi), kiszeglik (tájnyelvi), fitorodik (tájnyelvi)
 • elferdül, eltorzul

ivászat

főnév
 • italozás, ivás, részegeskedés, mulatozás, poharazgatás, pityizálás (tájnyelvi), darvadozás (tájnyelvi), piálás (szleng), tintázás (szleng)
 • dáridó, tivornya, mulatság, muri (bizalmas), dajdaj (bizalmas), vigalom, pikláció (régies)

kirándulás

főnév
 • út, utazás, túra, országjárás, természetjárás, kiruccanás, séta, exkurzió (idegen)

lerészegedik

ige
 • berúg, leissza magát, beiszik (bizalmas), betintázik (szleng), beálmélkodik (tájnyelvi), bepiál (szleng), beseggel (szleng), elázik, leszopja magát (durva), beásít (szleng), bekáfol (szleng) Sz: a sárga földig leissza magát