hasmenés szinonimái

főnév
 • hasmars (bizalmas), bélhurut, durchmars (bizalmas), némethas (régies), síkbél (régies), lágyhas (régies), fosás (durva), szapora (tájnyelvi), cifra (tájnyelvi), cifrafosás (durva), diaré (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiforgat

ige
 • kifordítgat, kitúr, kiemel
 • (valakit valamiből): kifoszt, kisemmiz, megkopaszt (bizalmas), kirabol, kiszipolyoz, kiemészt (tájnyelvi), kinulláz (bizalmas)
 • kivetkőztet
 • kimozdít, kibillent, kizökkent
 • elferdít, kifacsar, félremagyaráz, eltorzít, csűr-csavar, deformál, meghamisít
 • kifaggat, kikérdez, sarokba szorít

lezajlik

ige
 • végbemegy, lefolyik, lejátszódik, bekövetkezik, megtörténik, lepereg, befejeződik
 • lebonyolódik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hasmenés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

halad

ige
 • előbbre jut, megy, tart (valahová), progrediál (idegen)
 • múlik, telik, folyik, pereg, tűnik
 • húzódik (valamerre), visz, vezet, nyílik, irányul
 • alakul, sikerül, intéződik, fejlődik, boldogul, érvényesül
 • túljut

futó II.

főnév
 • futóversenyző, atléta
 • (szaknyelvi): futár, huszár
 • (bizalmas): futószőnyeg
 • kúszónövény

forradalmi

melléknév
 • revolúciós (idegen), fellázadó, rebellis (régies)
 • gyökeres, mélyreható, alapos, határozott, radikális
 • erőszakos, kíméletlen, szélsőséges, felforgató, anarchikus, zavargó
 • heves, nyugtalan

felhorzsol, fölhorzs

ige
 • felsért, felsebez, feltör, felcsiszol, megkarcol, feldörgöl, felsúrol, összekaristol, megsért

hány1

ige
 • dobál, szór, lapátol, dob, vet, hajít, hajigál
 • kiad (ételt, italt gyomrából), kipakol (szleng), okád (durva), bukik (csecsemő), (kisgyerek) bökékel (tájnyelvi), kiszámolja magát (tréfás), hánydokol (tájnyelvi), ipertelődik (tájnyelvi), spukkol (szleng), kidobja a taccsot (szleng), csandázik (szleng), rókázik Sz: eldobja a rókabőrt (szleng); eldobja a nyulat (szleng); hosszút köp; nyúzza a rókát (szleng); ötezer-ötszázötvenötöt mond (szleng); otthagyja a malacát; rókabőrt tereget; rókát nyúz; rókát fog; telefonál a nagy fehér kagylóba; viszontlátja a vacsoráját
 • hánytorgat, vádol, beolvas (valakinek), odamondogat, ráolvas
 • szemrehányást tesz, szemére hány
 • lövell, kivet, kibocsát
 • (tájnyelvi): kölykezik, kölykedzik, fiadzik, ellik
 • (bukfencet) vet

hivatott

melléknév
 • (választékos): ihletett, predesztinált (idegen), vérbeli, rátermett, kompetens (szaknyelvi), autentikus, följogosított, illetékes, hozzáértő, szakértő, szakavatott, alkalmas, megbízható

poshadt

melléknév
 • romlott, rothadt, korhadt, állott, reves (tájnyelvi), purhás (tájnyelvi), áporodott, fülledt
 • büdös, bűzlő, bűzös, orrfacsaró, dohos, avas

erdészeti

melléknév
 • erdőgazdasági

embrionális

melléknév
 • kezdetleges, kezdeti, fejletlen
 • magzati

búcsúelőadás

főnév
 • búcsúfellépés, búcsúszereplés, búcsúkoncert, búcsúest, záróest

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

hordozható

melléknév
 • szállítható, mozgatható, vihető, fuvarozható, portábilis (idegen), transzportábilis (idegen), könnyű, utazó, kézi, sétáló (magnó)

indul

ige
 • felkerekedik, felszedelőzködik, rajtol, startol, ered (valaminek), kászálódik, útra kel
 • születőben van, kezdődik, működni kezd, begyullad (motor)
 • fellendül, kibontakozik, elkezdődik, megkezdődik
 • jelölteti magát, benevez, pályázik
 • részt vesz

klasszikus I.

melléknév
 • görög-római, antik, ókori, deákos (régies)
 • örökbecsű (választékos), utolérhetetlen, páratlan, tökéletes, pompás, remek, mintaszerű, példaszerű, jellegzetes, tipikus

képmutatás

főnév
 • alakoskodás, alakosság, színlelés, színeskedés, színjátszás, tettetés, megjátszás, álarcoskodás, álorca, álozás, tetszelgés, mesterkéltség, szemforgatás, szenteskedés (pejoratív), álszenteskedés, kétszínűsködés, kétszínűség, hipokrízis (idegen), farizeizmus (idegen)

hasonlóképpen

határozószó
 • hasonlatosképpen (régies), nemkülönben, dettó, szintén, úgyszintén, csakúgy, szintúgy, ugyanúgy

hajórakomány

főnév
 • kargó (szaknyelvi)

hétszámra

határozószó
 • hetekig, hétről hétre, heteken át, heteken keresztül

kelés

főnév
 • furunkulus (szaknyelvi), karbunkulus, kelevény (régies), gennyedés, gyűlés (tájnyelvi), tályog, darázsfészek (tájnyelvi), fakadás (tájnyelvi), fakadék (régies), süly (régies)

hátvéd

főnév
 • utóvéd, utóhad, utócsapat, végsereg (régies)
 • védő, védőjátékos, bekk (régies)

fűtőanyag

főnév
 • tüzelő, tűzrevaló, tüzelőanyag, fűtő (tájnyelvi)
 • üzemanyag
 • (szaknyelvi): táplálék

hintőpor

főnév
 • púder, por, talkum

kénytelen-kelletlen

határozószó
 • akarva-akaratlan, kedvetlenül, kényszerűen, nolens volens (idegen)