fedeles, födeles szinonimái

melléknév
 • fedett, zsindelyes, tetős, födémes (régies)
 • lezárható

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vasérc

főnév
 • vas, vaskő, termésvas (régies)
 • gyepvasérc, lápvasérc, taviérc, vörösvasérc, hematit (szaknyelvi), barnavasérc, barnavaskő, limonit (szaknyelvi)

fonal, fonál

főnév
 • szál, cérna
 • kapcsolat
 • porzószál (szaknyelvi), filamentum (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fedeles, födeles szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

etikus

melléknév
 • tisztességes, becsületes, erkölcsös, fair (idegen), sportszerű

elmosódott

melléknév
 • kifakult, elfakult, megfakult, elhomályosult, elhomályosodott, homályos, elhalványult, elhalványodott, halvány, fakó, összefolyt, elenyészett, szertefoszlott, lekopott, fényét vesztett, elszíntelenedett, színtelen, elhalt, bizonytalan, seszínű, egybefolyó, alaktalan, meghatározhatatlan, pontatlan, tompa, halk, ködös, távoli, párás, fátyolos, olvashatatlan, kibetűzhetetlen, kivehetetlen, megfejthetetlen

elismétel

ige
 • megismétel, utánamond, repetál (régies)

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

fakul

ige
 • halványodik, halványul, színtelenedik, ereszt (színt), színét hagyja, színét veszti, keshed (tájnyelvi), fakódik (tájnyelvi), hagyul (tájnyelvi), hókul (tájnyelvi)
 • sápad

felségterület, fölsé

főnév
 • államterület, territórium (idegen)

morózus

melléknév
 • kedélytelen, kedvetlen, örömtelen, sótlan, savanyú, levert, csüggedt, lehangolt, deprimált, melankolikus, mísz (bizalmas)
 • mogorva, rosszkedvű, barátságtalan, zord, rideg, hűvös, fagyos, durcás, morcos, morgós, haragos, harapós, mérges, zsémbes, zsörtölődő, házsártos, tüskés, szúrós

csatatér

főnév
 • harctér, harcmező, harchely (régies), küzdőtér, csatamező, csatahely, ütközethely (régies), hadmező (régies), küzdhely (régies), csatasík (régies), vérmező (régies)

cirbolyafenyő

főnév
 • cirbolya, diófenyő, havasi fenyő, tátrafenyő, cembrafenyő (régies)

agyoncsigáz

ige
 • elcsigáz, agyonhajszol, kifáraszt, kimerít, kidögleszt (szleng), agyonkínoz

csípő

főnév
 • csípőízület, deréktáj, csípely (tájnyelvi)
 • csípőcsont
 • (régies): tompor

felvág, fölvág

ige
 • felvagdal, összevagdal, összevág, feldarabol, felaprít, felszel, felszeletel, felszabdal, feltrancsíroz (bizalmas), felszegdel (tájnyelvi)
 • felmetsz, felhasít, felnyit
 • feldob, felhajít, felcsap, fellódít
 • kérkedik, dicsekszik, nagyzol, henceg, hetvenkedik, hivalkodik, adja a bankot (szleng), anzágol (bizalmas), nagyképűsködik, fennül (tájnyelvi), büszkélkedik, páváskodik, háryjánoskodik

főbérlő

főnév
 • háziúr (régies), bérbeadó, szállásadó, háztulajdonos, gazda (tájnyelvi)
 • házibácsi (bizalmas)
 • házinéni (bizalmas)

hősnő

főnév
 • tragika (idegen), heroina (idegen), főszereplő

hajt1

ige
 • terel, térít
 • űz, kerget, hajszol, hajkurász
 • siettet, ösztökél, motivál, nógat, ösztönöz, sarkall, serkent, stimulál, sürget, késztet
 • dolgoztat
 • túlterhel
 • rákapcsol, igyekszik, gürcöl, hajrázik, robotol (bizalmas), pedálozik (szleng), keccsöl (szleng), melózik (szleng), agyondolgozza magát
 • purgál (régies), hasmenést okoz
 • vezet, kormányoz, repeszt
 • teker, tapos, működtet (pl. gépet), mozgásba hoz
 • (tájnyelvi): ismételget, hajtogat

fegyelem

főnév
 • fegyelmezettség, diszciplína (idegen), önfegyelem, önuralom, szigorúság, szigor, mérséklet, rend, keménység, drill (idegen), móres (régies), virga (régies), zabla (választékos), gyeplő (választékos), korda (választékos), fenyíték (régies), fegyelet (tájnyelvi)

eszmélet

főnév
 • öntudat, ész, értelem, tudata (valaminek)

felismerés, fölismer

főnév
 • azonosítás, ráismerés, megismerés, agnoszkálás (idegen), identifikálás (idegen), identifikáció (idegen)
 • percepció (idegen)
 • érzékelés, észlelés
 • észrevétel, meglátás, megállapítás
 • megoldás, felfedezés

hadsereg

főnév
 • katonaság, honvédség, ármádia (régies), sereg, had, haderő, tábor (régies), regiment

felakaszt, fölakaszt

ige
 • felfüggeszt, fellógat, biggyeszt, bigyerít (régies), eltesz, felrak
 • feltűz
 • felköt, kivégez Sz: a vármegye temette el; a pénteki kolbász megakad a torkán; csak el nem kerülheti a szálfát; ég és föld között lakik; egy poltúrán vették nyakravalóját; elszalad a nyúl a lába alatt; eltemetik szemfedél nélkül; felemelik a polcra; felfűzik, mint a kopót; felhágott a lépcsőn, de le nem jöhetett; felkötik a búfelejtőre; felmagasztalják az ég felé; felviszik a fellegvárba; főbíró prédikál a temetésén; fogasra akad; hóhér falatja lett; hosszabb lett, mint azelőtt volt; hosszú betűt csinálnak belőle; hurokra akad a torka; kiteszik a szellőre; kivitték száradni az akasztófára; kivitték, de a fán felejtették; lajtorján megy a sírba; létrán megy a másvilágra; más köti fel neki a nyakravalót; megette a hóhér; megfúlt a hóhér madzagján; megterhelte a fát; nem éri a lába a földet; olyan magasra emelik, hogy el sem érhetni; összeadja a hóhér a köteles lányával; ország-világ láttára felmagasztalják; szél hányogatja a cserfán; szél fújja a talpát; vezetni kell a sírba

előhív

ige
 • előszólít, kihív, előkiált (tájnyelvi)
 • (emléket): felidéz, felelevenít, napfényre hoz, napvilágra hoz, előidéz (régies)
 • idehoz, kihoz, előszed, elővesz, előránt, előkotor (bizalmas), elővarázsol (bizalmas)

felnyalábol, fölnyal

ige
 • felemel, felfog, felkap, összeszed, összefog, összekapkod, összegyűjt, felölébel (tájnyelvi)

hajókirándulás

főnév
 • vízitúra, vízi séta, hajókázás, hajóutazás, hajóút