eseng szinonimái

ige
 • esedezik, kér, kérlel, könyörög, rimánkodik, instál (régies), esenkedik (régies)
 • kunyerál, kuncsorog, pitizik
 • vágyik, vágyakozik, vágyódik, eped, sóvárog, áhítozik, ácsingózik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összeegyeztethető

melléknév
 • kompatíbilis (idegen), összeférő, összeillő, egybehangzó, megegyező, egybevágó, harmonizáló (idegen)(idegen)

halpikkely

főnév
 • halhéj (tájnyelvi), halpénz (tájnyelvi), pikkely
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eseng szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

emlékünnep

főnév
 • emléknap, jubileum, megemlékezés

éléskamra

főnév
 • kamra, éléstár, spájz (bizalmas), élelemtár, élelmiszerraktár, tárház (régies), kiskalián (tájnyelvi), kiskamra (tájnyelvi), költségkamra (tájnyelvi)

eladó I.

melléknév
 • eladandó
 • férjhez menő, férjhez adandó, anyányi, felserdült

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

érkezik

ige
 • megérkezik, megjön, eljut, eljön, közeledik, érkezőben van
 • ráér (valamire)

felbolydul, fölbolyd

ige
 • izgalomba jön, megriad, felébred, felriad

mer

ige
 • merészel, bátorkodik, merészkedik, kockáztat, reszkíroz (bizalmas), veszi a bátorságot
 • merít, kimér, kikanalaz

buzgóság

főnév
 • odaadás, buzgalom, iparkodás, fáradozás, igyekvés, törekvés, tevékenykedés, serénykedés, munkakedv, sürgölődés, lendület, nekibuzdulás, felbuzdulás, lelkesedés, rajongás, igyekezet, szorgalom, szenvedély, szenvedelem (régies), stréberség (bizalmas), ambíció, hév (választékos), vehemencia
 • ájtatosság, áhítat, istenesség, hitbuzgóság, bigottság (pejoratív), elvakultság

börtönviselt

melléknév
 • rovott múltú, büntetett, börtöntöltelék, befestett (szleng)

cirbolyafenyő

főnév
 • cirbolya, diófenyő, havasi fenyő, tátrafenyő, cembrafenyő (régies)

felfordulás, fölford

főnév
 • rendetlenség, összevisszaság, zűrzavar, kuszaság, kavarodás, fejetlenség, káosz, felbolydulás, rendzavarás, balhé, hajcihő (bizalmas), cirkusz, kalamajka, ramazúri, diliház (bizalmas), bolondokháza, hacacáré (bizalmas), ribillió, zenebona, anarchia, rumli (bizalmas), zsibvásár, kupleráj (pejoratív), konflagráció (idegen), konfúzió (választékos), dúveszte (tájnyelvi), kuferc (tájnyelvi)

férj

főnév
 • az ura (valakinek), az embere (valakinek) (tájnyelvi), férjura, férjeura, a párja (valakinek), apjuk (tájnyelvi), házastárs, házasfél

hiányos

melléknév
 • fogyatékos, hibás, töredékes, foghíjas, híja van, sérült, megrongálódott, csonka, csorba, tökéletlen, elégtelen, fogyatkozott, fogyatkozásos (régies), szegényes, kifogásolandó, ínséges, kihagyásos, fragmentális (idegen), lakunários (idegen), inkomplett (idegen) Sz: se eleje, se hátulja; se eleje, se veleje; sem eleje, sem utolja

gyapjúszövet

főnév
 • gyapjúanyag, gyapjúkelme, kasmír

eskü

főnév
 • fogadalom, esküvés, hit (régies), juramentum (idegen), fogadás (régies)
 • eskütétel
 • esküszöveg, esküforma

embrionális

melléknév
 • kezdetleges, kezdeti, fejletlen
 • magzati

fasiszta

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, feketeinges (régies), náci, nyilas, barnainges
 • fajüldöző, fajgyűlölő, rasszista, zsidógyűlölő, antiszemita
 • antikommunista, antiszocialista

groteszk I.

melléknév
 • furcsa, idétlen, torz, különös, elképesztő, hátborzongató, visszataszító, abszurd, bizarr, kísérteties, elferdült, idegenszerű, képtelen, meghökkentő

eufória

főnév
 • jókedv, öröm, boldogság, örömujjongás, örvendezés, vidámság, mámor, örömmámor, megrészegülés, őrjöngés, eksztázis, elragadtatottság

elgáncsol

ige
 • elbuktat, megakaszt, elkaszál, meggacsol (tájnyelvi) Sz: kaszát vet
 • meghiúsít, megakadályoz, fölrúg, megfúr (bizalmas), megtorpedóz (bizalmas), elfűrészel (bizalmas), elnyír, elvág, tönkretesz, keresztbe tesz (valakinek) (bizalmas)

fejes II.

főnév
 • (szleng): vezető, főnök, nacsalnyik (szleng), góré (szleng), főember, elöljáró, nagykutya (bizalmas), főmufti (szleng), valaki (bizalmas), nagyágyú (szleng)
 • fejesugrás
 • (régies): furkós, bunkó, bunkósbot, csögös (tájnyelvi)

gyám

főnév
 • gondnok, gondviselő, kurátor, tutor (idegen), gyámszülő, nevelőszülő
 • gyámapa, nevelőapa
 • gyámanya, nevelőanya
 • konzol, pillér, támasz, dúc, támfa