hatálytalanít szinonimái

ige
 • érvénytelenít, hatályon kívül helyez, annullál (szaknyelvi), visszavon, eltöröl, megsemmisít, megszüntet, felbont, sztorníroz (szaknyelvi), visszaszív (bizalmas)(szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szorít

ige
 • összeszorít, fog, nyom, présel, sajtol, feszít, markol, szorongat
 • ráerősít, ráfeszít, rászorít
 • (ruhadarab): nyom, vág, szűk, szoros, fojtogat
 • visszaszorít, üldöz, visszaver
 • (tájnyelvi): kerget, hajszol, sürget
 • (valakit valamire): kényszerít, erőszakol, erőltet, rábír, kötelez
 • (időt): szakít
 • (valakiért): izgul, szurkol, drukkol (bizalmas)

esőzés

főnév
 • zápor, zivatar, felhőszakadás, zuhé (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hatálytalanít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hall1

ige
 • felfog, érzékel, érez, ért, neszez (régies), megneszel, neszét veszi, fülel, fülét hegyezi, halldokol (tájnyelvi)
 • értesül, megtud (valakiről valamit), hírül vesz(valami elől)
 • hallgat, meghallgat

fülel

ige
 • figyel, figyelmez (régies), hallgat, meghallgat
 • hegyezi a fülét
 • hallgatózik, hallgatódzik, kihallgat, kagylózik (szleng)

főkötő

főnév
 • fejkötő, bóbita, csepesz (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): pofon
 • (régies): konty

felkap, fölkap

ige
 • fölemel, felcsíp, felragad, felfog, felnyalábol, felszed, összeszed, összemarkol
 • felhúz, magára vesz, magára húz, magára ránt, felvesz
 • divatba hoz, keletbe hoz (régies)
 • felszáll, felugrik

harangvirág

főnév
 • csöngettyűke, csengettyűke, galambvirág (tájnyelvi), harangcámoly (tájnyelvi)

hogyne

határozószó, módosít
 • persze, természetesen, magától értetődően, minden bizonnyal, biztosan, okvetlenül, feltétlenül, csakis

pozitív

melléknév
 • valóságos, tényleges, adatszerű, konkrét, tárgyi, valódi, kézzelfogható
 • helyes, jó, értékes, előrevivő, előremutató
 • igenlő, megerősítő, igazoló, helybenhagyó, támogató

érint

ige
 • hozzáér, tapint, illet, megérint, hozzányúl, súrol, horzsol, illeszt (tájnyelvi), pöccint
 • említ, céloz (valamire), megpendít, pedz
 • vonatkozik (valamire), tartozik (valakire), kihat (valamire), tangál (idegen), kapcsolódik (valamihez), befolyásol

emlékünnep

főnév
 • emléknap, jubileum, megemlékezés

bukfencezik

ige
 • bucskázik, bukfencet vet, bukfencet hány, hengerbucskázik (tájnyelvi)

etikus

melléknév
 • tisztességes, becsületes, erkölcsös, fair (idegen), sportszerű

hóvihar

főnév
 • hófúvás, hóförgeteg, havazó (tájnyelvi)

inkasszál

ige
 • behajt, beszed, bevételez, kasszíroz

kocsma

főnév
 • csapszék, italmérés, söntés, italbolt, ivó, csárda, vendéglő, fogadó, talponálló, borozó, kricsmi (szleng), krimó (szleng), lebuj (szleng), csehó (szleng), késdobáló (szleng), köpködő (szleng)

kerékagy

főnév
 • kerékfej

határozatlan

melléknév
 • meghatározatlan, eldöntetlen, indeterminált (idegen), kétes, kétséges, pontatlan, körvonalazatlan
 • ingadozó, ingatag, labilis, bizonytalan, bizonytalankodó, tétova, tétovázó, erélytelen, habozó Sz: akar is valamit, nem is
 • elmosódó, elmosódott, ködös, homályos, kialakulatlan, téveteg, semmilyen

halad

ige
 • előbbre jut, megy, tart (valahová), progrediál (idegen)
 • múlik, telik, folyik, pereg, tűnik
 • húzódik (valamerre), visz, vezet, nyílik, irányul
 • alakul, sikerül, intéződik, fejlődik, boldogul, érvényesül
 • túljut

hibázik

ige
 • téved, elvét, elhibáz, eltéveszt, melléfog, megtéved, botlik, mellélő, eltévelyedik, bakizik (bizalmas), elír, betlizik (szleng), belesül, fejre áll (szleng), hülyeséget csinál (szleng) Sz: bakot lő
 • (tájnyelvi): hibádzik, hiányzik, híja van, abszentál (idegen)

kémlel, kémlelődik

ige
 • fürkész, vizsgál, kutat, kutakodik, puhatol, puhatolódzik, puhatolózik, körülszaglász, bazsalgat (tájnyelvi)

házasság

főnév
 • frigy (választékos), házasélet, életközösség, hímen (választékos), parti (bizalmas), connubium (régies), mariage (régies), matrimónium (régies)
 • házasságkötés, házasodás, egybekelés, esküvő, nász, menyegző, frigykötés (régies)

galiba2

főnév
 • (tájnyelvi): kaliba, kalyiba, házikó, kunyhó, putri

hisztéria

főnév
 • (szaknyelvi): idegroham, kirobbanás, dühöngés, őrjöngés
 • idegesség, feszültség, dili, hülyeség, bolondóra (bizalmas), ötperc (bizalmas), hóbort, szeszély, hiszti (bizalmas), rapli (bizalmas)

képzettség

főnév
 • végzettség, kiképzés, felkészültség, készültség, erudíció (idegen), műveltség, tudás, jártasság, tanultság, kvalifikáció, szakképzettség, képesítés, gyakorlat, szakavatottság, szakértelem