kazetta szinonimái

főnév
 • doboz, ládika, ládikó, szelence, skatulya, szekrényke
 • rekesz
 • magnószalag, hangszalag
 • videókazetta

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

monoteista

melléknév
 • egyistenhívő

lenyom

ige
 • lelapít, leprésel, leszorít, ledöngöl (tájnyelvi), ledöncöl (tájnyelvi)
 • letapos, letapod, legázol
 • leteper, letipor, lefektet
 • leültet
 • (nehezen) lenyel, legyűr
 • (árat): csökkent, leszállít
 • (időt) eltölt, letölt
 • (bizalmas): elvégez, befejez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kazetta szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kajla

melléknév
 • lekonyuló, lelógó, kónya (régies), kukora (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), csajla (tájnyelvi)
 • görbe, ferde, csálé
 • hebehurgya, komolytalan, meggondolatlan, szeles

hűlés

főnév
 • megfázás, meghűlés, nátha, takonykór (tréfás)

horgol

ige
 • horgacsol (régies), hekkel (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): morog, acsarog, ugat, csahol

hanghordozás

főnév
 • akcentus, ejtésmód, hangsúly, hangszín, hangnem, tónus, hanglejtés, intonáció (szaknyelvi), hangvétel
 • beszédmód, beszédmodor, kiejtésmód

karburátor

főnév
 • porlasztó, gázosító

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz

százados1

melléknév
 • évszázados, szekuláris (idegen)

geokémia

főnév
 • (szaknyelvi): földvegytan

fürge

melléknév
 • élénk, gyors, lendületes, sebes, friss, szapora, mozgékony, eleven, serény, tűzrőlpattant, vidor (régies), fürgönc (régies), findri (tájnyelvi), virgonc, vickula (tájnyelvi, régies), pendri (tájnyelvi), incempinc (tájnyelvi), ugri (tájnyelvi), gyíkos (tájnyelvi)

elhal

ige
 • meghal, elhuny (választékos), elhalálozik (választékos)
 • elpusztul, elsorvad
 • elzsibbad, elgémberedik, megmacskásodik (bizalmas)
 • (hang): elhalkul, elcsendesedik, elnémul, elgyengül

gravitál

ige
 • vonzódik, hajlik, igyekszik, törekszik, pályázik

kigyógyul

ige
 • felépül, kilábal, kihever, meggyógyul
 • kiábrándul, kiiperedik (tájnyelvi), kivágyul (tájnyelvi)
 • leszokik

kívánalom

főnév
 • (régies): kívánság, óhaj, vágy, desideratum (régies)
 • követelmény, elvárás, feltétel, előírás, szabály, igény, posztulátum (szaknyelvi)

másrészt

határozószó
 • másfelől, másrészről
 • más vonatkozásban, viszont, azonban, ezzel szemben

lángos

főnév
 • lepény, langalló (tájnyelvi), lángelő (tájnyelvi), lapólya (tájnyelvi), lengelő (tájnyelvi), lapótya (tájnyelvi)

kedélyes

melléknév
 • derűs, oldott, bohém, joviális (régies), jókedvű, nyájas, vidám, szívélyes, derűlátó
 • könnyed, elnéző
 • kellemes, lakályos, hangulatos, meghitt, gemütlich (idegen), nedélyes (régies)

juttat

ige
 • küld, továbbít
 • ad, adományoz, ajándékoz, kioszt, odaítél, folyósít, biztosít, nyújt, részesít
 • hagyományoz, ráhagy, ráruház

kétéltű II.

főnév
 • amfíbia (szaknyelvi)

kvázi I.

határozószó
 • szinte, mintegy, majdnem, csaknem, látszólag, úgyszólván, körülbelül, megközelítőleg

kenőcs

főnév
 • krém, kence, paszta, suviksz (bizalmas), kenőanyag, zsírzóanyag, zsír (tájnyelvi), kenet (régies), ír (régies), kenőlék (tájnyelvi)

idézés

főnév
 • berendelés, felszólítás, elővezettetés
 • értesítés
 • citálás, hivatkozás

kiábrándul

ige
 • csalódik, észre tér, kijózanodik, kiszeret Sz: egy világ dől össze benne

lamentál

ige
 • sopánkodik, siránkozik, kesereg, panaszkodik
 • lármázik
 • (tájnyelvi): morfondíroz, ellenkezik