emigráció szinonimái

főnév
 • kivándorlás, száműzetés, számkivetés, számkivetettség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kitérő II.

főnév
 • mellékút, kerülő út
 • kitérővágány, mellékvágány, kitérőhely, váltó
 • vargabetű
 • kitérés, közbevetés, betét, közbeékelés, mellékcselekmény, közjáték, epizód, kaland, elkalandozás

szerbtövis

főnév
 • cigánymogyoró, diákmogyoró, szamárlapu
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a emigráció szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elsóz

ige
 • túlsóz Sz: Makó felé tekintett
 • (bizalmas): elad, továbbad, túlad (valamin), elsakerol (tájnyelvi), elsüt (bizalmas)

egypár

számnév
 • pár, néhány, egynéhány, egy-kettő

eddigi

melléknév
 • előbbi, megelőző, korábbi, régebbi, egykori, hajdani, azelőtti, ezelőtti

csillagjós

főnév
 • asztrológus

elvállal

ige
 • vállalkozik (valamire), magára vállal, magára vesz, vállára vesz (választékos), átvállal, felvállal, elfogad, beleegyezik(valami alól)

facsar

ige
 • csavar, gyűr-gyavar (tájnyelvi)
 • kicsavar, víztelenít
 • szikkaszt, présel, sajtol
 • (tájnyelvi): iparkodik, igyekszik
 • (valamiből valamit): szerez, előteremt, nyer, kikényszerít, kiprésel
 • (orrot): mar, ingerel, csíp

megtámaszt

ige
 • támasztékkal ellát, alátámaszt, nekitámaszt, meggyámolít (tájnyelvi), dermeszel (tájnyelvi)

borág

főnév
 • (régies): szőlővessző, venyige

biztonság

főnév
 • nyugalom, bátorság (régies), biztonlét (régies), biztosság (régies)
 • (épületé): szilárdság, megbízhatóság
 • bizonyosság, határozottság

bujt2

ige
 • bujtogat (valaki, valami ellen), izgat, lázít, biztat, nógat, loval, heccel, hergel, ingerel
 • (tüzet, szenvedélyt): szít, éleszt

fasiszta

melléknév
 • nemzetiszocialista, hitlerista, feketeinges (régies), náci, nyilas, barnainges
 • fajüldöző, fajgyűlölő, rasszista, zsidógyűlölő, antiszemita
 • antikommunista, antiszocialista

félőrült

melléknév
 • félbolond, félnótás, félkegyelmű, félcédulás, dilis, ütődött (bizalmas), idióta, kretén, imbecillis (szaknyelvi)

hátasló

főnév
 • paripa, nyerges (régies), hátiló (tájnyelvi), hátiparipa (tájnyelvi)

gépkocsi

főnév
 • gépjármű, személyautó, személygépkocsi, autó, automobil (régies), kocsi, járgány (bizalmas), tragacs (szleng), csotrogány (szleng), katicabogár (szleng), pléhláda (szleng), pléhkaszni (szleng), szappandoboz (szleng)

emlékezik, emlékszik

ige
 • visszaemlékezik, visszaidéz, felidéz, emlékezetébe idéz, felelevenít, eszébe jut, eszébe ötlik, visszatekint, visszagondol, életre hív, előhív, megőriz (emlékezetében), észben tart, fejben tart, visszaeszmél (régies), fülébe cseng (valami)

elragadtatás

főnév
 • gyönyörködés, gyönyörűség, lelkesültség, lelkesedés, eksztázis, örömmámor, rajongás, bálványozás, önkívület, őrjöngés, szédület, mámor, szenvedély, enthuziazmus (idegen), eufória, megrészegülés, bűvölet, igézet, lángolás, hév, üdvözültség, túlfűtöttség, örömujjongás, diadalmámor, csodálat, bámulat, odaadás, izzás, egzaltáció (régies), transz

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

garázdálkodik

ige
 • erőszakoskodik, botrányt csap, közbotrányt okoz (választékos), randalíroz, pusztít, rombol, dühöng, duhajkodik, huligánkodik, féktelenkedik, zabolátlankodik, krakélereskedik, kapcáskodik (tájnyelvi), kötelőzködik (tájnyelvi), arénázik (szleng), balhézik (szleng), csikágózik (szleng)

érdekel

ige
 • izgat, vonz, érdeklődik (valami iránt), interesszál (idegen), leköt, csurkál (tájnyelvi), felkelti az érdeklődését (valakinek), felkelti a figyelmét (valakinek), hat (valakire)
 • érint, illet, vonatkozik (valakire), tartozik (valakire)

ékesít

ige
 • díszít, ékít (régies), díszesít, szépít, csinosít, cicomáz, cifráz, kicifráz, cikornyáz, dekorál, piperéz, kicsípi magát, koronáz (régies), feltisztel (régies), hímez (régies), kirak (régies), pártáz (régies), recéz (régies)

evez

ige
 • lapátol, csónakázik, ladikázik (tájnyelvi)

geokémia

főnév
 • (szaknyelvi): földvegytan