hazug szinonimái

melléknév
 • hazudozó, hazudós, szavahitetlen, hazugó (tájnyelvi), macskaszalajtott (tájnyelvi), csempe (tájnyelvi), szavajátszó (régies), messziről jött (tájnyelvi), két nyelvet ért (régies) Sz: beillene vajdának a cigányok között; botlékony szájú; dézsmálni kell a szavait; elhagyta az országútját; félreállt a lőccsel; fillent regimentjében tisztet viselhet; fodor a haja, sík a szája; foltos szájú; füst árán szelet ád; szája se áll arra, hogy igazat mondjon; horgasan esik-e, vagy egyenesen; kenyere a hazugság; Krisztust is letagadná a keresztfáról; letagadná a napot az égről; olyan egyenes a beszéde, mint a kasza; sima a szája; sokat ráncigálják a mentéje ujját; szája sem áll arra, hogy igazat mond; tizedeld a szavait
 • álnok, csalárd, kétszínű, képmutató, csaló
 • színlelt, tettetett, megjátszott, őszintétlen, hiteltelen, hamis, koholt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csuklya

főnév
 • kámzsa, kapucni, csuha, kápa (régies), kapucium (régies), kukla (régies), csucska (tájnyelvi), süsü (tájnyelvi)

fogó II.

főnév
 • harapófogó, laposfogó, csipesz, csíptető, szeghúzó (szaknyelvi), pincetta (régies)
 • fül, fogantyú, nyél, markolat, csappantyú
 • fogócska, fogósdi
 • (régies): csapda, kelepce
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hazug szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hápog

ige
 • krakog (tájnyelvi), krápog (tájnyelvi), háphápol (tájnyelvi), rápog (tájnyelvi)
 • hebeg, levegő után kapkod, dadarog (tájnyelvi)

gaztett

főnév
 • gazság, gonoszság, aljasság, bűn, bűntett, alávalóság, galádság, gonosztett, rémtett, haramiaság (régies), merény (régies), erőszak, vétség

futrinka

főnév
 • futóbogár
 • katicabogár
 • (tájnyelvi): (fürge) kislány, fruska

felrobban, fölrobban

ige
 • szétrobban, szétpattan, levegőbe röpül, kirobban, szétpukkad, detonál, explodál
 • elpusztul, megsemmisül
 • kirobban, dühbe gurul, haragra gerjed, indulatba jön, elveszti türelmét, elveszti az önuralmát, kitör, felfortyan, heveskedik, begurul (szleng), bepöccen (szleng), begőzöl (szleng), felforr az agyvize (szleng), eldurran az agya (szleng), felmegy a pumpája (szleng), ellő (tájnyelvi)

hátrább, hátrébb

határozószó
 • hátrafelé
 • messzebb, távolabb, visszább (bizalmas)

hozzátesz

ige
 • hozzáönt, hozzákever, hozzárak, hozzáad, hozzávegyít, megtetéz, hozzátold, hozzáfűz, hozzáilleszt, hozzáerősít, kiegészít, hozzácsatol, hozzáfüggeszt, hozzátűz, mellékel
 • megjegyez, hozzávet

puffad

ige
 • dagad, duzzad, domborodik, emelkedik, felhúzódik (tájnyelvi), püffed, felfúvódik, feszül

estélyi

főnév
 • estélyi ruha, báli ruha, báli öltözék, toalett (régies)

érettségizik

ige
 • maturál (régies), érik (bizalmas)

céh

főnév
 • közösség, testület, liga, ipartestület (régies), egyesület, társulat

fájó

melléknév
 • fájdalmas, fájós, sajgó, hasogató, nyilalló, égő, szúró
 • érzékeny, kényes, sérült, sebes, vérző, beteg
 • szomorú, keserves, kínzó, gyötrő, nehéz, szívfájdító, szívet tépő

hüledezik

ige
 • megdöbben, elképed, ámul, álmélkodik, ámuldozik, meglepődik, elhűl, meghökken, csodálkozik

ismertetőjel

főnév
 • ismertetőjegy, megkülönböztető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, specialitás, karakterisztikum (idegen), anyajegy, stigma
 • embléma, logo

kooperáció

főnév
 • együttműködés, összedolgozás, közreműködés, összeműködés (tájnyelvi)

kétségtelenül

határozószó
 • kétségkívül, minden bizonnyal, bizonyosan, biztosan, sine dubio (idegen), csakugyan, nyilvánvalóan, kétségbevonhatatlanul, tagadhatatlanul, megcáfolhatatlanul, okvetlenül, feltétlenül, vitán felül, vitathatatlanul, minden kétséget kizáróan, tényleg

heccel

ige
 • bosszant, ingerel, ugrat, cukkol, frocliz, hergel, húz, szurkapiszkál, cikiz
 • felloval, bujtogat, uszít

hangversenyterem

főnév
 • koncertterem, zenecsarnok

3

módosítószó
 • hé!, halló!
 • megállj!

keret

főnév
 • ráma, foglalat, foglalvány, tok
 • szegély, vonal
 • háttér, környezet, körítés, miliő, atmoszféra, aura (idegen), kör
 • helyzet, körülmény
 • kerettörténet
 • létszám
 • állomány, káder
 • fedezet, összeg, pénzösszeg
 • korlát
 • kötöttség

here2

főnév
 • (pejoratív): naplopó, ingyenélő, könnyenélő, semmirekellő, mihaszna, léhűtő, élősdi, élősködő, parazita, potyaleső, kapa-kaszakerülő (tájnyelvi), napnál fűtő (bizalmas), semmittevő, dologtalan, munkakerülő

gettó

főnév
 • zsidónegyed
 • nemzetiségi negyed
 • (szleng): iskola

honvédelem

főnév
 • védelem, hadügy
 • honvédség, katonaság, hadsereg, haderő, véderő

kétéltű II.

főnév
 • amfíbia (szaknyelvi)