híd szinonimái

főnév
 • átjáró, felüljáró, összeköttetés, palló, völgyhíd, viadukt, bürü (tájnyelvi)
 • (hajón): állás, dobogó, emelvény
 • (szaknyelvi): fogpótlás, protézis (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hokedli

főnév
 • konyhaszék

tartálykocsi

főnév
 • tankkocsi, ciszternakocsi (szaknyelvi), lajtoskocsi (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a híd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hátramenet

főnév
 • farolás, visszamenet, rükverc, rákmenet, curukk (tájnyelvi), curikk (tájnyelvi)

gödény

főnév
 • pelikán

gáznemű

melléknév
 • gázszerű, légnemű, gáz halmazállapotú
 • illó, elillanó, illékony

fennállás

főnév
 • létezés, megléte (valaminek), létel (régies), fennmaradás, érvényesség, hatályosság

helyhatóság

főnév
 • törvényhatóság, önkormányzat, elöljáróság, magisztrátus (régies), municípium (régies)

idehaza

határozószó
 • itthon(bizalmas)

rajong

ige
 • lelkesedik, lelkendezik, lelkesül, imád, bámul, csodál, magasztal, bálványoz, istenít, él-hal, lángol, odavan (valakiért), bolondul, hevül, esekedik (tájnyelvi), döglik (szleng), bele van gárgyulva (bizalmas), berosál (valakitől) (szleng)

facsar

ige
 • csavar, gyűr-gyavar (tájnyelvi)
 • kicsavar, víztelenít
 • szikkaszt, présel, sajtol
 • (tájnyelvi): iparkodik, igyekszik
 • (valamiből valamit): szerez, előteremt, nyer, kikényszerít, kiprésel
 • (orrot): mar, ingerel, csíp

eszmei

melléknév
 • gondolati, fogalmi, képzeletbeli, képzelt, ideális
 • elvi, ideológiai, szellemi
 • jelképes, névleges, szimbolikus, elméleti

cukorgyár

főnév
 • cukorfábrika (régies)

fejfa

főnév
 • keresztfa, sírkereszt, kereszt, sírjel (szaknyelvi), síremlék, kopjafa, gombfa, gombosfa (tájnyelvi), sírfa (régies), fejefa (tájnyelvi), főtőlfa (tájnyelvi), főtőlvaló (tájnyelvi), halottfa (tájnyelvi)
 • (szleng): egyes, elégtelen, dugó (szleng)

ihol

határozószó
 • (tájnyelvi): itt, ehen (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): íme, lám

javul

ige
 • jobbul, tökéletesedik, csiszolódik, pallérozódik (régies), nemesedik, okosodik, finomodik, jó útra tér
 • fellendül, fejlődik, emelkedik
 • (ember): gyógyul, lábadozik, erősödik, épül, füremedik (régies), kiüdül (tájnyelvi)
 • (seb): heged, hegesedik, forrad, varasodik
 • (időjárás): enyhül, melegszik, melegedik

kölyök

főnév
 • fióka, állatfióka, ivadék, leszármazott, kicsiny (választékos)
 • kisfiú, lurkó, nebuló (bizalmas), gyerkőc (bizalmas), bikfic (bizalmas), poronty (bizalmas), rajkó (bizalmas), vasgyúró, csibész, srác, skalapca (régies), klapec (szleng), kölök (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), hátulgombolós (pejoratív)
 • kamasz, tini, siheder, süvölvény, suhanc, ifjonc, legény, fickó, bikfic (bizalmas), suttyó (tájnyelvi), surján (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), taknyos (bizalmas), tacskó (bizalmas)
 • (jelzőként): fiatal, éretlen

kiegyenesedik

ige
 • felemelkedik, felegyenesedik, kihúzza magát, kinyújtózik, kifeszíti a derekát

hidegvérű

melléknév
 • hűvös, rendíthetetlen, nyugodt, flegmatikus, érzéketlen, megfontolt, józan, komoly, szenvtelen, fegyelmezett
 • közönyös, közömbös, halvérű
 • gátlástalan, kegyetlen, könyörtelen, brutális, embertelen, durva, barbár
 • (régies): fázékony, fázós, fagyos, hidegvette (régies)

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

hozzátesz

ige
 • hozzáönt, hozzákever, hozzárak, hozzáad, hozzávegyít, megtetéz, hozzátold, hozzáfűz, hozzáilleszt, hozzáerősít, kiegészít, hozzácsatol, hozzáfüggeszt, hozzátűz, mellékel
 • megjegyez, hozzávet

kialakít

ige
 • megformál, létrehoz, megteremt, kiformál, kidolgoz, kiépít, összehoz (bizalmas), képez, kiképez, összeállít, formáz, körvonalaz, megfogalmaz, szerkeszt, kreál, megmintáz

hittérítő

főnév
 • misszionárius (idegen), hitterjesztő, hitkövet (régies), térítő, hitszónok, prédikátor, igehirdető, hithirdető

gukker

főnév
 • kukker, látcső, messzelátó, távcső

huszár

főnév
 • lovas, lovas katona, hajdú, vörös ördög
 • (sakkban)(bizalmas)

kiderít

ige
 • felkutat, feltár, fölfed, felderít, kipuhatol, kibogarász, kikutat, kipiszkál, kinyomoz, kibogoz, napfényre hoz, kiás, kikurkász (bizalmas), napvilágra hoz, délszínre hoz (régies), megvilágít, fényt derít (valamire), kiszimatol, kikémlel, világosságot derít (valamire), végére jár (valaminek), kitud, rájön, megfejt, megold, megállapít, tisztáz